Norsk nei til u-land i WTO om corona-bekjempelse

India og Sør-Afrika foreslår full stans av covid-19-patenter.
India og Sør-Afrika foreslår full stans av covid-19-patenter. Foto: NTB

Visste du at Norge fredag avviste en bønn fra u-landene i Verdens handelsorganisasjon, WTO, om lettelser i patentbeskyttelsen for helseteknologi mot det fryktede coronaviruset?

Kommentar: Thomas Vermes
Politisk kommentator

Delta i debatten

Send oss gjerne forslag til kronikker vi kan publisere.
Formen bør være kronikk/kommentar/blogginnlegg med maks 1000 ord.

E-post: stemmer@abcnyheter.no

Nei, det som skjedde på et møte i det såkalte TRIPS-rådet i Verdens handelsorganisasjon, WTO, fredag før helga, er ikke noe Erna Solberg, Ine Eriksen Søreide eller Bent Høie flagger høyest.

Norge liker jo å framstille seg som en brobygger mellom u-land og gruppa av utviklede land vi tilhører.

Men fredag demonstrerte den norske regjeringen hvor den plasserer seg i balansen mellom behovene for global folkehelse i denne corona-epidemien, og sikring av farmasigigantenes fortjeneste.

Og mellom fattige og rike land.

Norge holder på patentrettighetene

Diskusjonen brøt ut da Sør-Afrika og India, støttet av Kenya og Eswatini (Swaziland), foreslo at Trips-rådet så fort som mulig skal anbefale en midlertidig oppmyking av WTOs patentregelverk for vaksiner, testmetoder og verneutstyr som utvikles for å stagge coronaepidemien.

Men det ser ut til å bli ettertrykkelig avvist av USA, EU og Norge. Argumentasjonen Norge stilte med, har jeg lest. Mer om hva Norge sa senere i artikkelen.

Verdens helseorganisasjon WHO, verdens fagbevegelse ITUC og hundrevis av organisasjoner oppfordrer derimot i dette oppropet til å støtte en midlertidig opphevelse av patentrettigheter i corona-bekjempelsen.

Blant underskriverne er den norske Handelskampanjen.

Sør-Afrikas og Indias initiativ er svært viktig for å redde liv, argumenterer Handelskampanjen.

Det sier sitt om sårbarheten i et verdenssamfunn der også folkehelse er underlagt markedets lover.

ØNSKER VELKOMMEN: Lederen for Verdens helseorganisasjon, WHO, Tedros Ahanom Ghebreyesus, kom lørdag med varm støtte på twitter til patentkravet fra Sør-Afrika og India sin Solberg-regjeringen er imot.
ØNSKER VELKOMMEN: Lederen for Verdens helseorganisasjon, WHO, Tedros Ahanom Ghebreyesus, kom lørdag med varm støtte på twitter til patentkravet fra Sør-Afrika og India sin Solberg-regjeringen er imot.

Trips sikrer farmasiindustrien

Beskyttelsen av oppfinnelser, «intellektuelle eiendomsrettigheter», blant annet i form av patentrettigheter, reguleres og voktes globalt av den såkalte Trips-avtalen (engelsk akronym for handelsrelaterte sider ved intellektuelle rettigheter).

Rettighetene skal sikre interessene til oppfinnere, i dette tilfellet helse- og farmasiindustrien. Det krever mye forskning, testing og utvikling av nye medisiner, noe farmasiselskapene må få betalt for.

Men de er også kjent for å ta så himmelropende priser på nyvinninger som kan bety mye for pasienter, at ikke engang den norske staten bestandig er villig til å kjøpe dem inn.

Mangel forlenger pandemien

India og Sør-Afrika begrunner sitt forslag med behovet for å spre nyutviklede midler til å bekjempe coronaviruset til alle land, også de mindre pengesterke. De mener at Trips-avtalen begrenser mange lands tilgang til de seneste forskningsresultatene, som de så kunne ha bygget videre på i bekjempelsen av epidemien.

Effektiv bekjempelse av corona-pandemien krever rask tilgang til diagnoseutstyr, ansiktsmasker, respiratorer, vaksiner og medisiner, sa Sør-Afrikas representant i sitt innlegg.

Men utbruddet har ført til stor etterspørsel som gjør at mange land opplever mangel på mye av dette.

Mangelen har ifølge Sør-Afrika satt liv og helse i fare for helsearbeidere og andre essensielle arbeidere, ført til mange unødvendige dødsfall og truer med å forlenge pandemien.

Aids-grusomhet om igjen?

I den tre timer lange debatten markerte den afrikanske gruppa, gruppa av verdens minst utviklede land (MUL) og andre utviklingsland støtte til forslaget.

FN-organisasjonen for Aids-bekjempelse, Unaids, oppfordret på møtet til ikke å glemme de smertefulle lærdommene fra de første årene med Aids. Da hadde de syke i velstående land tilgang til medisiner, mens millioner av mennesker i utviklingsland måtte se langt etter det.

Det er et spørsmål om menneskerettigheter og regjeringer kan ikke møte den nåværende pandemien med «business as usual», oppfordret FN-organisasjonen.

Brasil gikk motstrøms blant utviklingslandene og sa at svekkede patentrettigheter kan redusere incentivene for innovasjon.

De utviklede landene kom likedan fram til at en svekkelse av intellektuell eiendomsrett ville være kontraproduktivt i den globale kampen mot coronaviruset.

Norge: Reglene bra som de er

«Norge mener tilgangen til medisiner og åpne medisinske produkter i konteksten til Covid-19 er et veldig viktig og multifasettert tema, som trenger en balansert og sammenhengende tilnærming.», innledet den norske representanten velvillig på Trips-møtet 16. oktober.

«Alle aspekter bør bli vurdert sammen, ikke bare aspektet relatert til intellektuell eiendom.», heter det videre i manuset jeg sitter på.

Som konkluderer med at Norge ikke kan støtte forslaget fra Sør-Afrika og India. Forslaget ville rett og slett innebære et tilbakeslag for incentiver til innovasjon innen medisiner og medisinske produkter relatert til Covid-19, skal vi tro Solberg-regjeringen.

De eksisterende Trips-reglene er fleksible nok til å dekke behovene, mener Norge.

Anbefaler spesialordning, sier nei her hjemme

Det er en spesialordning innbakt i Trips-avtalen kalt tvungen lisensiering, Norge viser til. Det innebærer at land i særskilte situasjoner kan sette i gang kopiproduksjon av beskyttede produkter uten full avgift.

Dette prediker Norge altså i WTO som argument mot u-landsforslaget. Men det er ikke lenge siden regjeringspartiene her hjemme i en konkret sak hadde svært så negativt syn på å innføre tvangslisensiering på medisin for en annen sykdom, SMA.

«Selv om dette er et anerkjent element av det globale patentsystemet, bør tvangslisensiering benyttes på en balansert måte og ikke anvendes som et substitutt for finansieringspolitikk på legemiddelområdet.», skrev Høyre, Frp og Venstre i sin innstilling til et forslag fra SV om å starte produksjon av medisinen spinraza.

Les kommentaren: Ett sykt villsvin i Tyskland gir milliardrystelser i Europa

Trusler fra selskapene

Metoden Norge prediker i WTO ble nedstemt her hjemme.

Norge er riktignok med på diverse internasjonale initiativer, sammen med Bill og Melinda Gates-fondet og andre, for å få fart på utviklingen av corona-medisiner.

Norge og andre stater bidrar med betydelige offentlige midler til forskning og utvikling, som kommersielle konserner så benytter til medisin- og vaksineproduksjon - godt beskyttet av reglene for intellektuell eiendomsrett, som de ser ut til å få.

Handelskampanjen påpeker at legemiddelselskapene fortsetter som før med hemmelige og begrensede lisensavtaler som hindrer lavkostproduksjon.

I tillegg truer selskaper med tvisteløsning over patentrettigheter på Covid-19 teknologi som hemmer forskning og utvikling av Covid-19- medisinprodukter.

Midt i betydelig økning av pandemien finner ikke Norge og andre rike land grunn til å lette noe på kravene til fortjeneste for farmasigigantene.

Det sier sitt om sårbarheten i et verdenssamfunn der også folkehelse er underlagt markedets lover.

Thomas Vermes kommenterer jevnlig i ABC Nyheter. Les tidligere kommentarer her.

Lyst på mer lesestoff om temaet? Her er et ferskt WTO-notat om innvirkningen av det globale systemet for intellektuell eiendomsrett og Covid-19.

Mer fra ABC Nyheter
Siste fra forsiden