Russerne utnyttet amerikanerne – og oss

Ine Eriksen Søreide og regjeringen mener russerne står bak hackerangrepet mot Stortinget.
Ine Eriksen Søreide og regjeringen mener russerne står bak hackerangrepet mot Stortinget. Foto: Stian Lysberg Solum / NTB

Det vakte stor oppmerksomhet da utenriksminister Ine Eriksen Søreide konstaterte offentlig at det var den russiske stat som sto bak det omfattende dataangrepet mot Stortinget. Selv om angrepet skjer uten kuler og krutt, er det alvorlig at russiske myndigheter angriper Norge. Men det er ikke enestående.

Kommentar: Audun Tjomsland
Utenrikskommentator ABC Nyheter. Forfatter og tidligere korrespondent for NRK i New York og London.

Delta i debatten

Send oss gjerne forslag til kronikker vi kan publisere.
Formen bør være kronikk/kommentar/blogginnlegg med maks 1000 ord.

E-post: stemmer@abcnyheter.no

I et leserinnlegg i New York Times, konstaterte en av USAs fremste utenrikspolitiske eksperter og forskere, Fiona Hill, at Russland driver omfattende sabotasje mot en rekke land. Det skjer ikke minst mot USA - spesielt i et valgår. De russiske angrepene det nå er tale om, er åpenbart styrt for å påvirke den politiske utvikling i landene som angripes, i dette tilfellet USA. Fiona Hill er tilknyttet The Brookings Institution i Washington DC som ekspert spesielt på russisk politikk og samfunnsforhold etter en lang utenrikspolitisk karriere.

Fiona Hill kommenterte i leserinnlegget ikke angrepet mot Stortinget. Men det må være naturlig å se russiske angrep mot USA og Norge i sammenheng og spørre hvordan russerne tenker å bruke de stjålne e-postadressene, kontonummerne, personnummerne og den øvrige personlige informasjonen som russerne fikk med seg fra Stortinget. Det er ikke unaturlig å peke på Norges geografiske posisjon som Russlands nærmeste NATO-land i vest, i tillegg til den økende strategiske betydningen som Svalbard og Nordpolen-området vil få for verdens skipstrafikk hvis den globale oppvarmingen fortsetter som hittil og gjør det stadig mer sannsynlig at internasjonal skipstrafikk kan passere polare områder.

Gjennom mange år har amerikanerne satt en internasjonal standard om hvordan frie og rettferdige valg skulle fungere og gjennomføres. I år er nasjonen mer splittet enn noen sinne.

Når det gjelder den russiske infiltrasjonen i amerikansk politikk, er Fiona Hill spesielt opptatt av den russisk-ledede sabotasjen mot Trumps motkandidat Hillary Clinton foran valget i 2016. Den russiske infiltrasjonen da hjalp Trump til å vinne i presidentvalget. Det er offentlig kjent at russiske agenter infiltrerte valgkampen på Trumps side, noe som blant annet er konstatert i spesialetterforsker Robert Muellers rapport fra etterforskningen av den russiske påvirkningen av presidentvalget i 2016.

Men russerne innrømte intet, og de mente at «USA var fullstendig på villspor». De spurte retorisk, hvordan de kunne ha påvirket valgresultater med de våpen de hadde tilgjengelig. Men ifølge Fiona Hill drev russerne i 2016 en kreativ kombinasjon av gammeldagse propagandateknikker og nye cybervåpen. På den ene siden forstørret russiskledede medier de mest splittende stridstemaer i den amerikanske valgkampen, og samtidig spredte Twitter og WikiLeaks desinformasjon og avslørte hackede datameldinger. Den russiske Internet Research Agency analyserte folkemeningen og betalte enkeltpersoner til å posere som negative «agenter» på Facebook.

Under Den kalde krigen var det mange som drev denne formen for påvirkning, så hva gjorde dette så spesielt i 2016? Ifølge Fiona Hill var det amerikanske folk spesielt sårbare på den tiden. Russiske agenter fant ikke opp nye metoder, men de «oppfant» nye personer som utnyttet splittelsen i det amerikanske folk.

«I mine observasjoner av russiske representanter i 2016 så jeg at den russiske sikkerhetstjenesten hadde utviklet sine «skitne metoder» til et nytt nivå. Amerikanerne selv var sterkt splittet og hadde «delt» landet sitt i et antall «røde» og «blå» delstater for å markere om de hadde et flertall av republikanske eller demokratiske velgere», skrev Fiona Hill i New York Times.


Hun mener at denne splittelsen polariserte folket som derved ble mer mottakelig for en kandidat som visste å utnytte splittelsen til sin fordel, slik Trump gjorde. Hill skriver at russernes påvirkning ikke ville fått så stor betydning hvis ikke det amerikanske folk hadde vært så splittet og polarisert som de var. Det bidro til at det ble så stor forskjell mellom resultatet av de direkte valget, som Hillary Clinton vant, og den avgjørende avstemningen i valgmannkollegiet, som Trump vant og dermed ble president.

I stedet for å være så fokusert på at russerne fikk innflytelse på utfallet av valget, burde vi spurt oss selv om hvordan vi kan få redusert ulikhetene som har skapte en så stor forskjell på resultatet i folkevalget og i valgmannsavstemningen. Gjennom mange år har amerikanerne satt en internasjonal standard om hvordan frie og rettferdige valg skulle fungere og gjennomføres. I år er nasjonen mer splittet enn noen sinne.

Men det er ikke Putin som har splittet nasjonen og sagt at valget er «rigget» og urettferdig, det er det president Trump som har sagt – helt fram til nå, kort før valget den 3. november i år.

Mer fra ABC Nyheter
Siste fra forsiden