Hva tenker du nå, Robert Mueller?

<p>Spesialetterforsker Robert Mueller forsvarte sin granskning av forbindelsen mellom Russland og Donald Trump i Washington Post lørdag.</p>
Spesialetterforsker Robert Mueller forsvarte sin granskning av forbindelsen mellom Russland og Donald Trump i Washington Post lørdag. Foto: Saul Loeb / AFP

Spesialetterforsker Robert Mueller var til overmål forsiktig i sin konklusjon i etterforskningen mot Donald Trump. Det spørs om han angrer i dag?

Kommentar: Audun Tjomsland
Utenrikskommentator ABC Nyheter. Forfatter og tidligere korrespondent for NRK i New York og London.

Delta i debatten

Send oss gjerne forslag til kronikker vi kan publisere.
Formen bør være kronikk/kommentar/blogginnlegg med maks 1000 ord.

E-post: stemmer@abcnyheter.no

Da spesialetterforsker Robert Mueller i mars/april 2019 avsluttet etterforskningen om det mulige samarbeidet mellom russiske agenter og de som da drev valgkampen for Donald Trump i 2016, var han til overmål forsiktig i sin konklusjon.

Mueller ville at Kongressen skulle treffe den endelige konklusjon, om det

hadde vært noe samarbeid som hadde påvirket utfallet av valgkampen mellom Hillary Clinton og Donald Trump.

Som vi alle husker, vant Trump valgkampen og ble president - overraskende for de fleste. Mistanken om mulig innblanding i valgkampen av russiske agenter på Trumps side, medførte at FBI satte i gang en etterforskning av en mulig slik russisk innblanding i valgkampen på Trumps side.

Hvis du da hadde vært lojal til ditt oppdrag som profesjonell polititjenestemann, ville du overlatt konklusjonen til en politisk plassert, nytilsatt justisminister?

Etterforskningen varte i to år, og ble avsluttet den 22. mars 2019 og ble samlet i en 450 siders rapport. Da den var klar, sendte justisminister Barr et brev til Kongressen med det han mente var konklusjonene i etterforskningen. Mueller kommenterte umiddelbart brevet overfor Kongressen, fordi han mente at det ikke tilfredsstillende representerte innholdet i etterforskningen, i arbeidets art og konklusjoner. I brevet skrev Mueller at da det hadde oppstått en offentlig forvirring om aspekter ved arbeidet som har vært gjort og etterforskningens konklusjoner. Dette truer med å undergrave en vesentlig del av hensikten med at justisdepartementet oppnevnte en spesialetterforsker for å forsikre seg om at det ville bli full, offentlig tillit til utfallet av etterforskningen.

Det er det dessverre ikke blitt. Det amerikanske folket generelt er fortsatt i villrede om hva Muellers etterforskning har funnet.

Bakgrunn: Robert Mueller forsvarer Russland-granskingen

Du kunne verken dømme eller frifinne

Da mener jeg det er grunnlag for å spørre: Hva tenker du nå, Robert Mueller?
Hvis du hadde gått ut tydeligere med konklusjonene fra etterforskningene allerede da de ble avsluttet i mars/april 2019 etter to års arbeid? Da sa du, Mueller, at du verken kunne dømme eller frikjenne Trump, noe daværende justisminister William Barr valgte å presentere som en full frifinnelse av Trump –og at der ikke hadde vært noe ulovlig samarbeid mellom russiske agenter og Trumps valgkamporganisasjon.

Da, og i en rekke andre tilfeller senere, har justisminister Barr som nylig var ansatt av presidenten da etterforskningen ble avsluttet, til fulle vært «Trumps mann». Han har godtatt at Trump styrte det amerikanske rettssystemet etter det som passet ham og hans politiske ambisjoner best.

Ville du holdt tilbake?

Hva tenker du nå, Robert Mueller?
Hvis du i 2019 var like sikker på at det hadde vært et samarbeid mellom russiske agenter og Trumps kampanjeledelse som det du nå sier det er, ville du likevel holdt tilbake din konklusjon, eller ville du der og da konstatert at det hadde vært et samarbeid med russiske agenter, og at dette hadde sikret Trump seieren?

Hvis du da hadde vært lojal til ditt oppdrag som profesjonell polititjenestemann, ville du overlatt konklusjonen til en politisk plassert, nytilsatt justisminister? Hvis du der og da hadde gjort det klart at Trump hadde visst om, eller endog medvirket til, at han var blitt president ved hjelp av ulovlige midler!

Spesialetterforsker Mueller skriver i Washington Post også at det var en komplisert oppgave å avdekke og oppspore den russiske aktiviteten. Etterforskningen og å skape en forståelse av disse aktivitetene, krevde betydelig innsats i to år. Basert på etterforskningens arbeid, innrømte åtte personer sin skyld i rettssaker, og flere enn 20 russere og enheter, inkludert senior russiske etterforskningsoffiserer, ble tiltalt for føderale forbrytelser i USA.

Er presidenten en kjeltring eller ikke?

Tidligere president Richard Nixon har ikke etterlatt seg så mange verdifulle ord og uttrykk, han er mest kjent for å måtte forlate Det hvite hus på grunn av Watergate. Men han sa meget betimelig en gang at «Folk må få vite om deres president er en kjeltring eller ikke». Da snakket ikke Nixon om sine egne ulovlige lydbåndopptak på presidentens kontor, men at også han, presidenten, i hvert fall da, betalte sin skatt.

Min beskjedne kommentar til Trumps samarbeid med eller i hvert fall kjennskap til russiske agenters ulovlige innblanding i en amerikansk presidentvalgkamp, er at det burde blitt offentlig kjent umiddelbart.

En ulovlig valgt president må ta de konsekvensene som Kongressen eller Høyesterett måtte mene er naturlig i henhold til hva konstitusjonen sier om hjelp av utenlandske agenter for å vinne i en amerikansk presidentvalgkamp.

Ifølge Mueller har amerikanske myndigheter nå et detaljert bilde av den russiske innblandingen i presidentvalget i 2016. Spesialetterforskeren identifiserte to hovedoperasjoner rettet mot valget. Tyveri av informasjon på eposter og sletting av Hillary Clintons eposter og opprettelsen av en nettbasert mediekampanje med nedsettende påstander om Clinton.

Mueller skrev i Washington Post lørdag også at hans teams etterforskning avdekket en rekke tilknytningspunkter mellom den russiske regjeringen og personer i Trumps kampanjeorganisasjon – blant dem Roger Stone - som samarbeidet med den russiske regjering i deres aktiviteter. Etterforskningen konstaterte imidlertid at russerne antok at den ville dra nytte av en Trump-administrasjon og arbeidet for at Trump skulle vinne valget.

Kongressen har også etterforsket og bedt om informasjon fra Roger Stone. En jury konstaterte senere at han hadde løyet en rekke ganger overfor medlemmer av Kongressen. Han løy om sitt forhold til WikiLeaks. Han løy ved å benekte at han hadde kommunisert med Trump-kampanjen om timingen av WikiLeaks utsendelser. Og han påvirket et vitne og fikk ham til å nekte å uttale seg til Kongressen.

Bakgrunn: Kraftige reaksjoner på Trumps omgjøring av dommen mot Roger Stone

«Vi tok alle beslutninger i Stone-saken, slik vi gjør det i alle saker, basert utelukkende på fakta, loven og i tråd med god rettspraksis. Alle de kvinner og menn som foretok disse undersøkelsene og prosedyrene, gjorde det med den ypperste form for integritet. Påstander om det motsatte er falske». Spesialetterforsker Robert Muellers konklusjon i Washington Post er at Roger Stone er en dømt forbryter, og det med rette, selv om han skulle være sluppet ut av fengsel.

Mer fra ABC Nyheter
Siste fra forsiden
Populært