MDG-Stav fantaserer om bilfrie Oslo og forurensing

<p>Antallet elbiler i Oslo har økt kraftig siden 2016, noe som bidrar til å forklare redusert forurensning.</p>
Antallet elbiler i Oslo har økt kraftig siden 2016, noe som bidrar til å forklare redusert forurensning. Foto: Jonathan Nackstrand / AFP

Sirin Stav forsøker å gi inntrykk av at byrådets politikk for bilfritt byliv er fortreffelig og har fjernet forurensningen. Dette mener jeg er feil.

Stemmer: Cecilie Lyngby
Bystyrerepresentant FNB Oslo

Delta i debatten

Send oss gjerne forslag til kronikker vi kan publisere.
Formen bør være kronikk/kommentar/blogginnlegg med maks 1000 ord.

E-post: stemmer@abcnyheter.no

Forurensning først. Ifølge Stav skal det siden 2016 ha blitt en reduksjon i antall mennesker i Oslo som lever med farlig forurensning fra biltrafikken fra formidable 200.000 til 10 000. Dette bygger ikke på fakta, men noen estimater som daværende miljøbyråd Lan Marie Berg har fremlagt. Berg har aldri lagt frem noen troverdig dokumentasjon på en tredel av Oslos befolkning levde i og pustet farlig luft helt til det rødgrønne byråd overtok rådhuset.
Dokumentasjonen som finnes viser nemlig noe helt annet. Det har ikke i noe år siden 2016 vært forurensning over grenseverdiene for utslipp fra biltrafikken unntatt ørlitte grann for NO2. Disse utslippene er svært lokale og gjelder for målepunktene på de mest trafikkerte veiene. Hvordan byrådet klarer å koke sammen et estimat som sier at 200.000 mennesker var rammet av forurensning fra biltrafikken i 2016 vites ikke.

Sirin Stav svarer Cecilie Lyngby: Færre biler gjør Oslo bedre

Bakgrunn: Fyller byen med svindyre utemøbler for å hindre bilistene

Uansett ikke byrådets fortjeneste

Reduksjon i forurensning siden 2016 er uansett ikke Oslo-byrådets fortjeneste. Biltrafikken i Oslo er redusert med bare noen få prosenter og langt mindre enn byrådets målsetninger. Dette til tross for byrådets radikale politikk. Akkurat det sier noe om hvor viktig bilen er. Bilen er slett ikke et umoderne transportmiddel, men en nødvendighet for de fleste av Oslos husholdninger. I Oslo finnes det rundt 300.000 biler.

Det aller meste av utslippsreduksjonene skyldes ny teknologi. Siden 2016 har antallet elbiler steget kraftig. Minst like viktig er det at ny teknologi har redusert utslippene fra bensin- og dieselbiler kraftig. Dette har skjedd blant annet ved innføringen av Euro 6 kravene som har redusert NO2-utslippene fra tungtransporten betydelig.

Det eneste som er oppnådd er å gjøre livet vanskeligere for folk som bruker bil.

Økningen i antall elbiler og utslippsreduksjoner skyldes derfor ikke MDG Oslo, men nasjonal politikk og til dels internasjonale utslippskrav. Dette har ingenting med det svært kontroversielle prestisjeprosjektet «Bilfritt byliv» å gjøre. Snarere tvert imot. Bilfritt byliv har medført at ladeplasser for elbiler har blitt fjernet slik at det blir vanskeligere for folk å kjøre utslippsfritt.

MDGs største fiende

Hoveddriveren for byrådets bilpolitikk er byrådets, og særlig MDGs, hatefulle forhold til bilen. Eller metallinnstalasjoner som Stav kaller det. Det er nemlig ikke tilfeldig at prestisjeprosjektet heter nettopp Bilfritt byliv. Brodd mot bilen er hovedpoenget. Byliv mot bil er viktigere enn byliv for folk. Derfor heter ikke prestisjeprosjektet Folkefullt byliv, noe som kunne vært et fint navn dersom byliv for folk var hovedpoenget. Det er det altså ikke.

Alle grepene i Bilfritt byliv bærer preg av dette. Det klart viktigste er å hindre folk i å kjøre bil. Ikke gjøre byen attraktiv.

Derfor har det blitt satt ut en mengde meningsløse installasjoner i gatene folk slett ikke har bruk for. Bare for å fylle tidligere parkeringsplasser. Og derfor har vi fått råtnende utekontorer (allerede fjernet), meningsløse prikker malt i gatene med veggmaling (forlengst flasset av), jernkasser med ugress som ruster og mye annet ubrukelig, men kostbart, tull.

Ikke mer folkeliv

Fordi prestisjeprosjektet Bilfritt byliv nettopp handler om motstand mot bil, og ikke er et prosjekt for folkeliv, så har prosjektet mislyktes. I sentrum har biltrafikken gått ned pga. restriksjonene, men dette gjenspeiles ikke i folkelivet. Sykkel og gange i Oslo har heller ikke økt viser tallene fra byrådets eksterne eksperter.

Konklusjonen kan derfor ikke bli noe annet enn at prosjektet Bilfritt byliv er mislykket. Det eneste som er oppnådd er å gjøre livet vanskeligere for folk som bruker bil.

Mer fra ABC Nyheter
Siste fra forsiden
Populært