Nyhetsanalyse:

Når Obama er bekymret for rettsstaten, er det alvor

Tidligere president Barack Obama og nåværende president Trump.
Tidligere president Barack Obama og nåværende president Trump. Foto: Atef Safadi] [nicholas Kamm / AFP

Det er oppsiktsvekkende at en tidligere president griper inn i en aktuell politisk debatt. La oss ta en nærmere titt på Trumps forhold til lov og rett.

Kommentar: Audun Tjomsland
Utenrikskommentator ABC Nyheter. Forfatter og tidligere korrespondent for NRK i New York og London.

Delta i debatten

Send oss gjerne forslag til kronikker vi kan publisere.
Formen bør være kronikk/kommentar/blogginnlegg med maks 1000 ord.

E-post: stemmer@abcnyheter.no

Før helgen ga Barack Obama uttrykk for sterk bekymring over at justisdepartementet vil trekke tilbake tiltalen mot Trumps tidligere sikkerhetspolitiske rådgiver, tidligere general Michael Flynn.
«Her er vår fundamentale forståelse av prinsippene i en rettsstat (The Rule of Law) i fare», sier Obama.

Obama stiller seg med dette i rekken av andre politiske eksperter og lovtolkere som ser et farlig mønster i det at justisministeren nå vil frafalle tiltalen mot Michael Flynn.

Flynn har vedgått at han ved to anledninger har løyet overfor FBI om sin forbindelse med den russiske ambassadøren i Washington under den etterforskningen som spesialetterforsker Robert S. Mueller og hans stab gjennomførte for å avdekke mulig ulovlig samhandling mellom representanter for en utenlandsk statsmakt og kandidater ved presidentvalget i USA 2016.

Justisminister William P. Barrs tilbaketrekning av anklagen mot Trumps sikkerhetspolitiske rådgiver har ført til ny oppmerksomhet rundt mulig russisk innblanding i presidentvalgkamp.

Robert Mueller, tidligere FBI-sjef, startet sitt arbeid som spesialetterforsker med sin egen stab den 17. mai 2017.

I sin konklusjon etter 674 dagers etterforskning, skriver Mueller at etterforskningen ikke fant tilstrekkelig bevis for at Trumps valgkampanje drev ulovlig samarbeid med russiske myndigheter i sin aktivitet under valgkampen. Men det kunne heller ikke motbevises.

Etterforskerne fikk et ufullstendig bilde av aktiviteten fordi mye av kommunikasjonen var kryptert, slettet eller ikke lagret samtidig som erklæringer var falske, ufullstendige eller ikke tilgjengelige.

Rapporten konstaterer at betydelig russisk innblanding fant sted under presidentvalgkampen i 2016 på en systematisk måte. Den ble tatt imot av Trumps valgkampledelse fordi den forventet at den type aktivitet ville være til deres fordel. Rapporten identifiserer forbindelser mellom en rekke personer som var knyttet til kampanjen og som ga falske uttalelser og motarbeidet etterforskningen.

Mueller sa senere at konklusjonen i hans etterforskning av russisk innblanding i valgkampen fortjener enhver amerikaners oppmerksomhet.

Forsøket på å tilbaketrekke tiltalen mot Michael Flynn, som var en av Donald Trumps nærmeste medarbeidere og ble hans første sikkerhetspolitiske rådgiver, har ført oppmerksomheten med full styrke tilbake til den russiske påvirkningen ved valget som brakte Donald Trump inn i Det hvite hus.

I flere måneder har president Trump antydet på Twitter at han kan tenke seg å benåde general Michael Flynn, noe han har gjort med en rekke av sine tidligere medarbeidere som Trump mener er blitt urettferdig behandlet. Nå har justisminister William P. Barr gjort det for ham idet Barr nå har startet prosessen med å frafalle tiltalen mot Michael Flynn.

Hvis justisminister Barr lykkes med det, vil han spare Trump for den politiske belastningen det vil være enda en gang å frafalle tiltale, benåde eller gi kortere straff til en av presidentens nære venner eller medarbeidere.

På grunn av bevisene som Obama-administrasjonen fant om at russiske agenter hadde forsøkt å påvirke presidentvalget i 2016 i kandidat Trumps favør, utviste Obama-administrasjonen 35 russiske agenter fra USA og forlangte at det som i pressen ble kalt «troll-fabrikkene (the troll factories)» nær Washington måtte bli fraflytt av russerne og avhendet, hvor det under valgkampen ble produsert materiell og utstyr som ble brukt til å påvirke velgerne til å stemme på Trump.

Den politiske situasjonen i Washington har endret karakter etter at redaktørkollegiene i begge hovedavisene på den amerikanske østkysten har gått kraftig ut mot en mulig benådning av Flynn. Både The New York Times og The Washington Post appellerte til domstolen i den videre behandling av saken å se med skepsis på Barrs seneste forsøk på å redde enda en av sine og Trumps venner. Redaktørene har i hver sine sviende lederartikler kritisert president Donald Trump og hans justisminister William P. Barr for ville benåde Trumps tidligere sikkerhetspolitiske rådgiver Michael Flynn, til tross for at Flynn har innrømmet at han løy overfor FBI om sin kontakt med den russiske ambassadør i Washington, Sergey Kislyak.

Det skjedde også i den perioden etter at Trump hadde vunnet presidentvalget høsten 2016, men før Trump hadde tiltrådt som president. Det budskapet som Flynn har innrømmet å ha gitt til ambassadør Kislyak, skal ha vært at når Trump tiltrådte, «ville han se på saken en gang til».

The New York Times minnet i sin lederartikkel den 7. mai, var at Trump hadde løyet i retten om sitt besøk hos den russiske ambassadøren, ikke bare en gang, men to ganger. Og han hadde løyet om at han ikke hadde snakket med ambassadør Kislyak om mulige endringer i amerikanske politikk overfor Russland, endog før Trump hadde tiltrådt.

I redaktørkollegiets lederartikkel i The Washington Post, den 8. mai i år siteres Flynn slik: «Jeg erkjenner at det jeg gjorde i retten var feil, men ved hjelp av min tro på Gud, forsøker jeg nå å gjøre det rette.»

I sin lederartikkel skrev The New York Times at det er vanskelig å overvurdere hvor farlig dette er. Det er bare et lite skritt fra det å bruke Justisdepartementet til å beskytte sine venner, til å bruke det til å forfølge sine politiske motstandere. Med andre ord, pass opp, Joe Biden, skrev The New York Times før helgen.

«Men dette er helt i tråd med Mr. Trumps karakter, at han priser autokrater og diktatorer verden rundt. Når han så er i gang med overdådig hyldest, gjør han langt på vei som dem, uten fare for å bli avslørt. Så lenge han har Mr. Barr som justisminister, kan han i hvert fall gjøre det», skriver The New York Times i sin lederartikkel.

Ingen i dette land står over loven, skrev George T. Conway III i en kommentarartikkel i Washington Post den 9. mai i år. Kommentaren har klar brodd mot president Donald Trump og hans åpenbare ønske om å renvaske sin tidligere sikkerhetspolitiske rådgiver Michael Flynn. Conway er en fremtredende, uavhengig advokat i Washington og markerer seg særlig som en sterk kritiker av Trump. Det er ekstra bemerkelsesverdig, når han samtidig er gift med Kellyanne Conway, som er en av president Trumps nærmeste rådgivere i Det hvite hus.

Den britiske avisen The Guardian ønsket i en overskrift den 8. mai sine lesere velkommen til den amerikanske justisminister William Barrs Amerika, hvor han skriver at sannheten må vike plass for presidentens ønsker. Mot et bakteppe av en rasende pandemi og et arbeidsmarked i fritt fall, kunngjorde justisdepartementet at det ville frafalle saken mot Michael Flynn. Det faktum at Flynn hadde erklært seg skyldig, og at Trump to ganger tidligere hadde anklaget ham for å ha løyet overfor visepresident Mike Pence, syntes ikke lenger å spille noen rolle. I denne omgang hevdet Trump at Flynn var blitt renvasket, og framfor alt, Barr var presidentens lydige tjener. Barr syntes å oppfatte presidentens tvitringer som ordrer til ham fra presidenten, mener the Guardian.
Justisminister Barr ble nylig intervjuet av den Trump-lojale TV-stasjonen Fox News Channel. Der sa han at det Føderale politiet FBI innledet sin etterforskning av mulig russisk samarbeid med Trumps valgkamporganisasjon i 2016 uten noen begrunnelse. Og etter hans mening er hele mønsteret av hendelser som har skjedd etter valget enda mer bekymringsfullt. Han mener at Trump som president er blitt sabotert.

I en rapport i desember i fjor fant justisdepartementets John Duram det riktig av departementet å innlede en etterforskning av mulige trusler mot USAs indre sikkerhet. Ifølge The Guardian er det som Durham eventuelt har funnet ut ennå ikke offentliggjort, men justisminister Barr har sagt at Durham har avdekket «problematiske forhold» og at noe av dette vil kunne offentliggjøres før presidentvalget i november i år.

President Trump har sagt at han ser fram til hva etterforskningen kan avdekke, og at han tror at en konklusjon før valget vil være til hans fordel.

Mer fra ABC Nyheter
Siste fra forsiden
Populært