Genredigering som Crispr er altfor viktig til å være forbeholdt forskere

En kinesisk forsker redigerte genene til to tvillingjenter
En kinesisk forsker redigerte genene til to tvillingjenter Foto: Mark Schiefelbein / AP

Verdens første genredigerte tvillinger er snart ett år. Vi burde alle ha et ord med i laget når det gjelder bruken av teknologien som kan snu opp ned på livene til millioner.

Stemmer: Natalie Kofler
Molekylær biolog og foreleser i bioetikk hos Yale University og Harvard Medical School

Delta i debatten

Send oss gjerne forslag til kronikker vi kan publisere.
Formen bør være kronikk/kommentar/blogginnlegg med maks 1000 ord.

E-post: stemmer@abcnyheter.no

To små jenter ved navn Lulu og Nana feirer sin første fødselsdag denne måneden. De kinesiske tvillingene er de første menneskene som har fått hver enkelt celle i kroppen genredigert ved hjelp av Crispr-Cas9, en revolusjonerende genmodifiseringsprosess som gjør det mulig å endre DNA-et til foster, slik at de innehar visse karakteristikker som kan videreføres til barna og barnebarna deres.

Da nyheten om tvillingenes fødsel ble sluppet av He Jiankui, en kinesisk biokjemiker utdannet i USA, forklarte han hvordan han og hans kinesiske og amerikanske kolleger hadde brukt Crispr til å innføre genetiske mutasjoner hos ellers friske foster. Formålet var å forsøke å minimere jentenes risiko for å pådra seg en HIV-infeksjon.

Denne innblandingen var både unødvendig, og muligens ineffektiv, og i sterk kontrast til den vitenskapelige konsensus og etablerte etiske normer. Selv ble jeg, som har brukt mer enn et tiår på å studere molekylær biologi i forskjellige laboratorier, forferdet da jeg hørte om eksperimentet.

Jentenes versjon av det som skjedde har naturligvis ikke blitt fortalt ennå. Jeg håper deres egen historie vil bli preget av glede, lek og kjærlighet, men det er også sannsynlig at den vil innebære helsemessige konsekvenser.

I månedene etter avsløringen ble He stemplet som en skruppelløs forsker, og deler av verdens forskningsmiljø fikk det travelt med å distansere seg fra He og hans forskning. Statlige organer samlet i all hast eksperter som skulle utarbeide retningslinjer for regulering, slik at man kunne hindre lignende handlinger fra andre «avvikere innen forskning».

Men det er en stor forskjell på å forsøke å skjerme det etablerte forskningsmiljøet fra kritikk, og det å gjøre vitenskap egnet til å være en meningsfull deltaker i samfunnet. Selve vitenskapens natur må gjennomgå en grunnleggende forvandling, bli mer åpen og mangfoldig. Eller vil den være uegnet for oppgaven som ligger foran oss.

Crispr blir saksen som skreddersyr menneskenes genpool.

Det globale markedet for genmodifisering gjennom Crispr som en form for medisin, eller innen jordbruk (slik som å utvikle tomater med annen smak og sopp med lang levetid) og andre områder, anslås å nå 5,3 milliarder dollar innen 2025 (omtrent 490 milliarder norske kroner). Etter hvert som Crispr-metoden blir stadig mer presis og enkel å bruke, vil dette tallet sannsynligvis stige. Genredigering har potensiale til å behandle eller fjerne et utall av sykdommer, fra sigdcelleanemi til muskeldystrofi og kreft. I fremtiden vil foreldre kanskje kunne bestemme barnas helse, fysiske trekk og egenskaper. Crispr blir saksen som skreddersyr menneskenes genpool.

Med slik makt i hendene, må vi spørre oss selv: Hvem sin visjon for fremtiden er det vi prøver å skape?

Dette er en fremtid vi må kjempe mot med nebb og klør.

De fleste av oss ønsker en fremtid der Crispr brukes til å behandle mer enn 10.000 monogeniske sykdommer som påvirker 75 millioner mennesker hvert år. Men burde Crispr også bli brukt til å «korrigere» for eksempel døvhet, og dermed på sikt viske ut et rikt og levende fellesskap av døve mennesker? Burde det bli brukt til å øke intelligens og muskelstyrke? Hva med å forandre øyenfargen på barn? Eller seksualiteten deres? Fremtiden blir mer usikker når Crispr brukes utover det å være et verktøy som behandler sykdom, og blir et virkemiddel til nytte for subjektive oppfatninger av hva som er normalt eller best.

Genmodifisering av barn vil også bli kostbart, og kan dermed øke ulikhetene i verden ved å gjøre de sårbare av oss mer sårbare, mens de privilegerte blir enda mer dominerende. Dette er en fremtid vi må kjempe mot med nebb og klør.

Se video: Genredigerte babyer risikerer tidlig død, ifølge studie:

Eksperter innen vitenskap, etikk og offentlig regulering forsøker å sørge for at forskere som jobber med Crispr tar hensyn til disse samfunnsmessige bekymringene. Verdens helseorganisasjon (WHO) har satt ned et rådgivende utvalg bestående av eksperter innen feltet, ledet av den sørafrikanske dommeren Edwin Cameron og Margaret Hambrug, leder for American Association for the Advancement of Science. Utvalget skal utarbeide globale retningslinjer for endring av det menneskelige genom. I alt for lang tid har regulatorirske myndigheter og teknologiutviklere (enten akademiske forskere eller kommersielle selskaper) bestemt hvilken retning teknologien skal styres i. I tillegg til å klare retningslinjer som støtter sikker, terapeutisk genmodifisering, håper jeg at utvalget vil komme med forslag som kan bidra til å omfordele makt og beslutningskraft.

WHO foreslo nylig å opprette et åpent internettregister over Crispr-relaterte kliniske studier, og dette vil forhåpentligvis fremme mer åpne og tilgjengelige prosesser. Vi trenger også arenaer hvor man offentlig kan diskutere samfunnsmessige bekymringer knyttet til bruken av Crispr.

Samtidig var det allerede retningslinjer for modifisering av menneskers gener på plass, før Lulu og Nana ble født. Retningslinjene sa tydelig at man foreløpig ikke kan innsette menneskelige foster som er modifisert ved hjelp av Crispr, på en trygg og etisk måte. Likevel har He forsvart eksperimentene sine med at han «fulgte alle retningslinjer». Senere har det blitt avslørt at en rekke amerikanske og kinesiske forskere kjente til Hes intensjoner med eksperimentene, og likevel lot han fortsette.

Forskningsbransjen har vært dominert av menn.

Retningslinjer og reguleringer har begrenset effekt når det gjelder å sikre etisk bruk av Crispr. Enkelte hevder at man bør sette en stopper for genmodifisering inntil mer effektive retningslinjer er på plass. Men jeg tror det å innføre flere retningslinjer bare vil behandle symptomene, på det som er et usunt forskningssystem – et system som er drevet av konkurranse, og preget av lite mangfold blant forskerne.

Det meste av moderne forskning, og dermed også teknologiene som skapes, har blitt formet av et veldig snevert og privilegert syn på verden. Forskningsbransjen har vært dominert av menn – selv i dag er kun 28,8 prosent av forskerne i verden kvinner, ifølge tall innhentet så sent som i juni i år. Fargede har stått på utsiden – det har fortsatt ikke blitt delt ut en nobelpris til en svart forsker. Og svært sjelden blir mennesker med funksjonshemninger, altså nettopp de menneskene forskerne forsøker å «behandle», inkludert.

Dersom forskning på Crispr har som mål å tjene hele samfunnet på en likeverdig og rettferdig måte, må vi sørge for at de som styrer utviklingen representerer samfunnet. Forskere som kommer fra marginaliserte bakgrunner kan bidra med sårt tiltrengte, kritiske perspektiver.

Vi trenger mer mangfold i laboratoriene, men vi trenger også å få forskerne ut av laben og ut i samfunnet.

Forskere har ofte vært isolert fra nettopp de områdene og miljøene forskningen deres er ment å påvirke. Vi trenger kanaler som lar et mangfold av mennesker fra samfunnet bidra til vitenskapelig forskning: Kanaler slik som det foreslåtte Global observatory for gene editing og Association for Responsible Research in Genome Editing, som samler forskere og representanter for interessegrupper for pasienter og funksjonshemmede, for å bidra med innspill og perspektiver rundt forskning på Crispr. Forskerne bør i større grad ha mulighet til å lære av folk flest, slik organisasjoner som Involve jobber for.

Selv har jeg dannet Editing Nature, som arbeider for at mennesker som berøres av potensielle bruksområder for Crispr, skal få være med og bestemme hvordan metoden brukes. Et viktig første steg er å skape et forskningsmiljø som setter pris på mangfold og åpenhet.

Les også: CRISPR brukt til å bremse muskelsykdom hos valper

I dag er det en usunn konkurransementalitet og lite vilje til åpenhet blant forskere, drevet av incentivstrukturer skapt av finansieringsorganisasjoner, forskningsinstitusjoner og utgivere. I kappløpet om å være først ute med sine oppdagelser, tvinges forskere til å gjemme ideene sine og forskningen sin fra offentligheten. Dette er et hinder for åpent samarbeid mellom forskningsmiljøene og med publikum.

Hes forskning viste oss risikoen ved slikt hemmelighold når det gjelder Crispr. I stedet burde samarbeid, ydmykhet og det verne om forskningens grunnprinsipper være kjernen i all forskning. Incentivstrukturene burde belønne forskere som involverer publikum i arbeidet sitt, og som deltar i tverrfaglige samarbeid. Forskere burde også læres til å forstå begrensningene i egen kunnskap, og til å vite når de burde hente inn ekspertise og andre perspektiver utenfra.

Bakgrunn: Forskere kaller eksperimentet med genredigering av babyer tåpelig og farlig

Dette arbeidet begrenser seg ikke til forskernes arbeidsbord, eller i klasserommet. Crispr har potensiale til å forandre menneskeheten for all tid, dermed er også etisk bruk av metoden vårt felles ansvar, noe som angår oss alle. Som medlemmer av samfunnet burde vi alle kjempe for at dekaner, professorer, redaktører for forskningstidskrift, regulerende myndigheter og de som utformer globale retningslinjer for forskning kommer fra et bredt spekter av bakgrunner – altså at det blir mer mangfold innen forskning.

Vi må også presse myndighetene til å sørge for åpne og inkluderende prosesser når det gjelder regulering, samt delta i den offentlige diskursen med mål om å forsterke stemmene til de som historisk sett har blitt marginalisert. Bare ved å jobbe sammen kan vi gjøre vitenskap og forskning mer åpen og inkluderende, og bare da kan vitenskapens resultater komme oss alle til nytte.

Oversatt av Henning Scherer Skjørsæter / ABC Nyheter / Presswork © Guardian News & Media Limited.

Mer fra ABC Nyheter
Siste fra forsiden
01:48 Russland vil frigi ukrainske marineskip01:46 Florø-drapet: Politiet har ikke fått avhørt drapssiktet 27-åring01:10 Donald Tusk blir trolig ny leder for de konservative i Europa01:00 NHO mener tariffsystemet må fornyes00:59 Politi stormer universitet i Hongkong00:52 Politiet i Panama jakter gjerningsmann etter overfall mot nordmenn på seiltur23:45 Norsk politi krever brødre utlevert fra Dubai23:04 Enormt prishopp på legemidler i Danmark22:42 Nordisk ministerråd bevilger 700.000 til kvensk og karelsk ungdomsprosjekt22:28 To personer amok på pizzeria – gikk til angrep på både kunder og ansatte21:40 Feiring av Fløyelsrevolusjon overskygget av protester20:40 NRK: Familien forsøker å få IS-søstrene fra Bærum til Somaliland20:30 Venezia rammet av ny flom20:12 Maren Mjelde sikret seier og tabelledelse for Chelsea – 38.262 så Arsenal slå Tottenham19:40 Ny snøalarm og gult farevarsel: Venter 20-30 centimeter nysnø18:41 Politiet i Hongkong advarer om at de kan komme til å skyte18:22 To personer pågrepet for mishandling av kvinne i Fredrikstad18:21 Ingen visste hvem gutten på bildet var. Så kom det inn tips17:48 Britisk presse fordømmer prins Andrew etter BBC-intervju17:02 Kongle-rekord kan gi over 500 millioner skogplanter16:48 Professor garanterer at Donald Trump taper neste presidentvalg16:47 Sverige vil øke beredskapen etter svinepest-utbrudd15:59 Thingnes Bø om Fourcade-duellen: – Han har vunnet denne helgen15:09 Lagerbäck varsler endringer i laget, kritiserer betingelsene14:45 245 personer ble pågrepet under gule vester-demonstrasjoner i Frankrike14:35 Beklager oppførsel: – Utrolig uansvarlig og forferdelig dumt gjort13:29 Valgfusk og ingen reell opposisjon i valget i Hviterussland13:17 Olsbu Røiseland fikk bekreftet magefølelsen13:10 USA og Sør-Korea utsetter planlagte felles militærøvelser etter trusler fra Nord-Korea13:09 Senterpartiet vil gi 12 millioner kroner i støtte til aviser11:56 Kombinert: Krog til sykehus etter fall11:50 Dansk fjellklatrer omkom i Himalaya11:30 Kroos om EM-sjansene til Tyskland: – Jeg ser ikke oss blant favorittene11:27 Demokrat gjenvalgt som guvernør i Louisiana10:53 Frode Berg endelig gjenforent med kona – EOS-utvalget gransker saken10:19 Benzema får ikke spille EM for Frankrike: – Hans tid der er over10:06 Fløyelsmyk frihet og en forfatter som ble president10:00 Aghayev dømmer Norge på Malta09:59 Pave Frans gikk ut mot porno – så fortalte tre nye altergutter i Vatikanet om misbruk09:36 Nordisk byplanlegging møter kritikk fra utenlandske arkitekter09:26 Cuba feiret Havannas 500-årsjubileum09:12 Halsbånd med strøm brukt på hundepensjonat – to kvinner må i retten09:00 Ringvrak er Lagerbäcks sparringpartner før tittelkampen08:58 Demonstranter i Hongkong vil sette press på økonomien08:30 Langrenn: Svensk rival på krykker etter kneskade07:55 Rajapaksa vant presidentvalget på Sri Lanka07:32 Irans leder forsvarer økte bensinpriser07:12 Fotgjenger påkjørt i Oslo – fører stakk av06:45 Florø-drapet: Siktet 27-åring varetektsfengslet i fire uker06:43 Unntakstilstand på Samoa etter meslingutbrudd06:41 NRK: Panama-ofrene har reist hjem til Norge06:08 Dette skjer i dag06:06 14-åring slått og ranet i Stavanger05:37 Dette skjedde i natt05:28 Savnet båtfører i Hordaland funnet i god behold05:22 Kina: Konstruktive handelssamtaler med USA05:15 Brann i leilighet i Kongsberg slukket05:05 Tilsyn: Sykehjem i Hedmark gjør ikke forsøk på å gjenopplive pasienter04:52 Pence-rådgiver om Trumps Ukraina-samtale: – Upassende03:45 Antall drepte i demonstrasjoner i Bolivia øker03:44 Nytt tilfelle av skrantesyke påvist på elg02:33 Statsministeren og 3.000 gikk for bærekraftmålene02:29 Nissan tilbakekaller 400.000 biler02:17 Politiet brukte tåregass mot gule vester-demonstranter01:38 Kina nekter to frittalende australske politikere innreise01:15 Bergs forsvarer: – En umenneskelig påkjenning00:58 Boris Johnson: Partiets kandidater støtter brexitavtalen23:53 Forsvarer: – Siktede er sterkt preget etter Larvik-brannen23:51 Statsministerkandidat i Libanon trekker seg23:21 Frode Berg tilbake på norsk jord22:45 Uventede svingninger i oksygennivåene på Mars22:05 Den siste overlevende fra Hindenburg-ulykken er død21:42 Frode Berg tilbake i Norge21:16 Obama advarer Demokratenes kandidater mot å bevege seg for langt til venstre20:52 90-åring omkom i traktorulykke i Hol i Hallingdal20:13 Ekspert om prinsesse Dianas død: – Hun kunne vært reddet19:38 Fly fra Vilnius landet i Oslo – uvisst om Berg var med19:18 Mysteriet i vikinggraven19:01 – Jeg er ganske opptatt av at jeg skal dø18:11 Anklager om valgfusk i Storbritannia vurderes av britisk politi18:04 Verden er et skumlere sted for Norge17:49 Trond (51) overlevde 1 /12 time under snøen: – Det skal egentlig ikke være mulig17:27 Kinesiske soldater ute i Hongkongs gater16:39 John (71): – Jeg er ikke som alle andre16:29 Sp vil gjenopprette 20 politikontorer15:52 Ny norsk skøytenedtur i Minsk: – Ikke gøy å gå sakte15:17 Flere drept av bilbombe i tyrkiskkontrollert område i Syria15:16 Koran-brenning i Kristiansand førte til bråk14:56 Bjånesøy sikret poeng for Stabæk14:54 Brochmann sikret poeng for Sandviken14:53 Adserø avgjorde for Trondheims-Ørn14:52 Historisk sølvmedalje til Vålerenga14:52 Vålerenga seiret borte mot Arna-Bjørnar14:52 Fart ble ydmyket av Klepp14:37 Etterretningsekspert: Frode Berg har trolig ikke plikt til å snakke14:30 Bale: – Jeg har definitivt mer glede av å spille for Wales13:55 Thingnes Bø gikk seg svimmel: – Det var grusomt13:52 «Paradise Hotel»-kjendis bedragerisiktet: – Beklager13:38 Danmark vil nekte danske fremmedkrigere hjelp i utlandet12:52 Store mengder snø og regn skaper vanskelige kjøreforhold på Østlandet
Siste nytt
01:48VerdenRussland vil frigi ukrainske marineskip01:46NorgeFlorø-drapet: Politiet har ikke fått avhørt drapssiktet 27-åring01:10VerdenDonald Tusk blir trolig ny leder for de konservative i Europa01:00NorgeNHO mener tariffsystemet må fornyes00:59VerdenPoliti stormer universitet i Hongkong00:52VerdenPolitiet i Panama jakter gjerningsmann etter overfall mot nordmenn på seiltur23:45NorgeNorsk politi krever brødre utlevert fra Dubai23:04VerdenEnormt prishopp på legemidler i Danmark22:42NorgeNordisk ministerråd bevilger 700.000 til kvensk og karelsk ungdomsprosjekt22:28NorgeTo personer amok på pizzeria – gikk til angrep på både kunder og ansatte21:40VerdenFeiring av Fløyelsrevolusjon overskygget av protester20:40NorgeNRK: Familien forsøker å få IS-søstrene fra Bærum til Somaliland20:30VerdenVenezia rammet av ny flom20:12SportMaren Mjelde sikret seier og tabelledelse for Chelsea – 38.262 så Arsenal slå Tottenham19:40NorgeNy snøalarm og gult farevarsel: Venter 20-30 centimeter nysnø18:41VerdenPolitiet i Hongkong advarer om at de kan komme til å skyte18:22NorgeTo personer pågrepet for mishandling av kvinne i Fredrikstad18:21Helse og livsstilIngen visste hvem gutten på bildet var. Så kom det inn tips17:48VerdenBritisk presse fordømmer prins Andrew etter BBC-intervju17:02NorgeKongle-rekord kan gi over 500 millioner skogplanter16:48VerdenProfessor garanterer at Donald Trump taper neste presidentvalg16:47VerdenSverige vil øke beredskapen etter svinepest-utbrudd15:59SportThingnes Bø om Fourcade-duellen: – Han har vunnet denne helgen15:09SportLagerbäck varsler endringer i laget, kritiserer betingelsene14:45Verden245 personer ble pågrepet under gule vester-demonstrasjoner i Frankrike14:35NorgeBeklager oppførsel: – Utrolig uansvarlig og forferdelig dumt gjort13:29PolitikkValgfusk og ingen reell opposisjon i valget i Hviterussland13:17SportOlsbu Røiseland fikk bekreftet magefølelsen13:10VerdenUSA og Sør-Korea utsetter planlagte felles militærøvelser etter trusler fra Nord-Korea13:09PolitikkSenterpartiet vil gi 12 millioner kroner i støtte til aviser11:56SportKombinert: Krog til sykehus etter fall11:50VerdenDansk fjellklatrer omkom i Himalaya11:30SportKroos om EM-sjansene til Tyskland: – Jeg ser ikke oss blant favorittene11:27PolitikkDemokrat gjenvalgt som guvernør i Louisiana10:53NorgeFrode Berg endelig gjenforent med kona – EOS-utvalget gransker saken10:19SportBenzema får ikke spille EM for Frankrike: – Hans tid der er over10:06PolitikkFløyelsmyk frihet og en forfatter som ble president10:00SportAghayev dømmer Norge på Malta09:59VerdenPave Frans gikk ut mot porno – så fortalte tre nye altergutter i Vatikanet om misbruk09:36NorgeNordisk byplanlegging møter kritikk fra utenlandske arkitekter09:26VerdenCuba feiret Havannas 500-årsjubileum09:12NorgeHalsbånd med strøm brukt på hundepensjonat – to kvinner må i retten09:00SportRingvrak er Lagerbäcks sparringpartner før tittelkampen08:58VerdenDemonstranter i Hongkong vil sette press på økonomien08:30SportLangrenn: Svensk rival på krykker etter kneskade07:55VerdenRajapaksa vant presidentvalget på Sri Lanka07:32VerdenIrans leder forsvarer økte bensinpriser07:12NorgeFotgjenger påkjørt i Oslo – fører stakk av06:45NorgeFlorø-drapet: Siktet 27-åring varetektsfengslet i fire uker06:43VerdenUnntakstilstand på Samoa etter meslingutbrudd06:41NorgeNRK: Panama-ofrene har reist hjem til Norge06:08NorgeDette skjer i dag06:06Norge14-åring slått og ranet i Stavanger05:37NorgeDette skjedde i natt05:28NorgeSavnet båtfører i Hordaland funnet i god behold05:22VerdenKina: Konstruktive handelssamtaler med USA05:15NorgeBrann i leilighet i Kongsberg slukket05:05NorgeTilsyn: Sykehjem i Hedmark gjør ikke forsøk på å gjenopplive pasienter04:52VerdenPence-rådgiver om Trumps Ukraina-samtale: – Upassende03:45VerdenAntall drepte i demonstrasjoner i Bolivia øker03:44NorgeNytt tilfelle av skrantesyke påvist på elg02:33NorgeStatsministeren og 3.000 gikk for bærekraftmålene02:29MotorNissan tilbakekaller 400.000 biler02:17VerdenPolitiet brukte tåregass mot gule vester-demonstranter01:38VerdenKina nekter to frittalende australske politikere innreise01:15NorgeBergs forsvarer: – En umenneskelig påkjenning00:58VerdenBoris Johnson: Partiets kandidater støtter brexitavtalen23:53NorgeForsvarer: – Siktede er sterkt preget etter Larvik-brannen23:51VerdenStatsministerkandidat i Libanon trekker seg23:21VerdenFrode Berg tilbake på norsk jord22:45VerdenUventede svingninger i oksygennivåene på Mars22:05VerdenDen siste overlevende fra Hindenburg-ulykken er død21:42NorgeFrode Berg tilbake i Norge21:16VerdenObama advarer Demokratenes kandidater mot å bevege seg for langt til venstre20:52Norge90-åring omkom i traktorulykke i Hol i Hallingdal20:13VerdenEkspert om prinsesse Dianas død: – Hun kunne vært reddet19:38NorgeFly fra Vilnius landet i Oslo – uvisst om Berg var med19:18VerdenMysteriet i vikinggraven19:01Helse og livsstil– Jeg er ganske opptatt av at jeg skal dø18:11PolitikkAnklager om valgfusk i Storbritannia vurderes av britisk politi18:04NorgeVerden er et skumlere sted for Norge17:49Helse og livsstilTrond (51) overlevde 1 /12 time under snøen: – Det skal egentlig ikke være mulig17:27VerdenKinesiske soldater ute i Hongkongs gater16:39VerdenJohn (71): – Jeg er ikke som alle andre16:29PolitikkSp vil gjenopprette 20 politikontorer15:52SportNy norsk skøytenedtur i Minsk: – Ikke gøy å gå sakte15:17VerdenFlere drept av bilbombe i tyrkiskkontrollert område i Syria15:16NorgeKoran-brenning i Kristiansand førte til bråk14:56SportBjånesøy sikret poeng for Stabæk14:54SportBrochmann sikret poeng for Sandviken14:53SportAdserø avgjorde for Trondheims-Ørn14:52SportHistorisk sølvmedalje til Vålerenga14:52SportVålerenga seiret borte mot Arna-Bjørnar14:52SportFart ble ydmyket av Klepp14:37NorgeEtterretningsekspert: Frode Berg har trolig ikke plikt til å snakke14:30SportBale: – Jeg har definitivt mer glede av å spille for Wales13:55SportThingnes Bø gikk seg svimmel: – Det var grusomt13:52Norge«Paradise Hotel»-kjendis bedragerisiktet: – Beklager13:38VerdenDanmark vil nekte danske fremmedkrigere hjelp i utlandet12:52NorgeStore mengder snø og regn skaper vanskelige kjøreforhold på Østlandet
Populært