NRK gøymer det viktigaste når dei omtalar sjølvskadingsgrupper på nett

Dette er saken: Skjult selvmordsnettverk avdekket på Instagram

NRK fortel om «Det mørke nettet», men stoppar opp samfunnsoppdraget når dei ikkje set fokus på kvifor nettverket finst.

Kommentar: Ingvild Eide Leirfall
Journalist i Framtida.no

Delta i debatten

Send oss gjerne forslag til kronikker vi kan publisere.
Formen bør være kronikk/kommentar/blogginnlegg med maks 1000 ord.

E-post: stemmer@abcnyheter.no

(Trigger-åtvaring/Trigger warning: Sjølvmord og NRK si sak om «Det mørke nettet».)

Sundag publiserte NRK to nye episodar av dokumentarserien «Innafor», der tema er sjølvmord. Saman med denne kom langles-saka «Trigger Warning» og oppfølginga «Det skjulte nettverket» på nrk.no i tillegg til oppfølgingsartiklar, nyheitsinnslag på radio og TV.

Temaet er sjølvmord, sjølvskading og korleis hemmelege nettverk på Instagram blir brukte og fungerer. Utruleg viktig tema, opplysande og godt arbeid frå journalistar i NRK.

Gøymer det viktigaste frå ålmenta

Men i sin iver etter lesarar kan det sjå ut som det sensasjonelle har fått meir fokus enn djupne og systemkritikk.

Heilt i toppen av saka «Trigger warning» på nrk.no , lyser denne teksten imot lesaren:

«Faen Andrine bare gjør d. Ingen kommer til å savne dæ uansett».

Her får ein nesten inntrykk av at desse mørke nettverka berre består av grufulle, slemme unge folk. At unge jenter sit rundt om i landet og pushar kvarandre til å skada seg eller gjera sjølvmord.

Likevel let NRK vera å framheva det store spørsmålet: Kvifor finst desse nettverka?

Ein må lesa godt og nøye før ein skjønar at orda i toppen, er Andrine sine eigne ord. Ikkje andre, vonde jenter på nett som bed ho om å ta sitt eige liv. Teksten følgjer også med på biletet som kjem opp om ein deler linken vidare. Vidare i saka er det stort fokus på kor farleg og destruktivt dette miljøet er. Dei viser korleis dei skadar seg, og fleire innanfor miljøet har gjort sjølvmord.

Men i kommentarfelta på innlegga frå «det mørke nettet» i saka til NRK, er det trass alt mest omtanke å spora: Dei bed kvarandre oppsøka hjelp, dei fortel at folk bryr seg om dei, at dei ikkje må skada seg sjølv.

Heller ikkje mor til Andrine, som var med i nettverket og tok sjølvmord, klandrar dei andre ungdomane i nettverket. Ho ser behovet, sjølv om det sjølvsagt også har store problematiske sider ved seg.

Ei av jentene i nettverket fortel mellom anna at det kjendes ut som ein kamp om å «ha det verst». Forskarar fortel om smitteeffekt og farane med eit slikt ekkokammer.

Men fleire av jentene som har vore med i nettverka fortel også om eit fellesskap, om støtte og forståing – som dei ikkje fekk frå helsevesenet.

Likevel let NRK vera å framheva det store spørsmålet: Kvifor finst desse nettverka?

Les kommentaren til journalist Aurora Brækhus: Verken selvmord eller selvmordstanker skal forties

Ikkje viktig nok til toppsak?

For kva er det ungdomen finn i desse nettverka, som dei ikkje finn «i den virkelige verden»?

Det synest ikkje NRK fortener topplassering på nrk.no eller nokre sekund i Dagsrevyen.

I staden får me grafiske skildringar, bilete av sjølvskading og ei total svartmåling av nettverket.

Attpåtil med ein elending bruk av omgrepet «Trigger warning» som dei har teke så hjarteleg til seg. Det er flott at dei vil bruka det, men bruk det ordentleg. Gi oss åtvaringa FØR me får alt opp i beste sendetid på Dagsrevyen eller opnar saka og får det slengt i fleisen før noko anna. Og forklar kva åtvaringa gjeld, så ein kan velgje om ein tåler det eller ikkje. Det er heile poenget med omgrepet.

Kvifor er ikkje systemkritikken på topp på NRK? Kva har skjedd med tanke på samfunnsoppdraget? Kva er det desse nettverka gir dei unge som slit, som dei ikkje finn andre stader?

Og er det fleire eller færre sjølvmord blant desse brukarane på «Priv insta» enn blant andre i same situasjon? Det anar me ikkje, fordi NRK ikkje seier noko om det.

Opplever at helsesystemet sviktar

Både nettsakene og nyheitsinnslaga, som er det som vil nå ut til flest, er basert på to episodar i NRK sin dokumentarserie «Innafor».

Her er saka løyst ganske annleis. Mindre sensajon, meir spørsmål. Mindre utanfrå og inn, meir på likefot. Her er programleiar Vilde B. Erikstad saman med ungdomen sjølv. Ho snakkar med dei, ikkje om dei. Og dei fortel ope.

Me får møte 18 år gamle Ingebjørg som i stor grad har teke på seg helsevesenet si oppgåve sjølv, med å følgje opp og hjelpe unge som slit, med brukaren @Psyktærlig.

Ho fortel at ho har sagt frå til systemet gong på gong, og ikkje greidde å berre sjå på at ingenting vart gjort lengre. Så ho lyttar, er der og er den fleire tek kontakt med når dei tenkjer på eller prøver å gjera sjølvmord. Det skal ikkje liggje på ein 18 åring sine skuldrer.

Me får også vita meir om historia til Andrine, som er hovudpersonen i nettsaka «Trigger Warning». Me får vita at ho, som endeleg hadde funne ein heim ho hadde det betre i, på barnevernsinstitusjon, hadde fått beskjed om at det var for dyrt å ha ho der etter fylte 18 år. At ho no måtte klare seg sjølv – og at Andrine syntest det vart for mykje å takla. Berre veker før 18-årsdagen tok ho livet sitt.

Programleiar Vilde Erikstad gjer jobben sin som journalist og spør Ingebjørg:

– Kva skulle du ønske at psykiatrien gjorde?

– Dei må ta det på alvor med ein gong nokon seier dei har det vanskeleg.

Kjensla av å ikkje blir forstått i helsevesenet vert også stadfesta av fleire, både i programmet Innafor og på Twitter. Folk som fortel om sjølvkuttskader som måtte syast, der ingen på sjukehuset spurde korleis hen hadde det. Som fortel at legen ikkje fortalde dei at det fanst ungdomspsykiatrisk tilbud i kommunen. Som har følt at helsevesenet ikkje bryr seg og at dei ikkje vert tekne på alvor.

Kvifor NRK har vald å nedprioritere systemkritikken i dekninga av dette, er for meg heilt uforståeleg.

Ja, nettverket er kjipt og potensielt farleg, men for mange ungdomar er det også ein av få stader som gir dei den støtta, forståinga og tilhøyrsla dei opplever at helsevesenet ikkje greier å gi.

Og det er vel dette som verkeleg er samfunnsoppdraget å formidla og problematisere?

Når dei ansvarlege ikkje veit

NRK har det siste døgeret mellom anna sjølv skrive saker om at verken helseminster Bent Høie, generalsekretæren i Rådet for psykisk helse, overlege på ungdomspsykiatrisk akuttavdeling eller Nasjonalt senter for selvmordsforsking og selvmordsforebygging visste om desse nettverka på Instagram. Kva seier det oss? Og kvifor har ingen av dei fått spørsmål om dette? Kvifor blir dei ikkje stilt til ansvar og spurt om kvifor ungdomen føler seg så lite lytta til at dei heller tyr til slike nettverk?

Generalsekretær i Rådet for psykisk helse får til og med slå fast at desse gruppene «har i hvert fall ikke hjulpet dem», utan eit einaste oppfølgingsspørsmål eller meir utfyllande fakta.

NRK har gjort eit svært viktig arbeid her. Me treng fokus på desse nettverka og me treng utan tvil meir opplysing om sjølvskading og kva som ligg bak. Men når NRK først har gjort dette store arbeidet, kvifor ikkje ta det siste steget og fortelje meir om kvifor? Å stille oppfølgingsspørsmål om korleis ein betrar helsetenestene, slik at ungdom ikkje opplever at dei berre har dette nettverket å lene seg på?

Berre helseminister Høie tek opp dette, på eige initativ, før han får spørsmål frå journalisten om kva han vil gjere med innhaldet i nettverka – ikkje om korleis ein skal betra helsetenestene så ikkje unge føler seg heilt åleine og tyr til slike nettverk.

Skjermdump frå “Innafor” på NRK.
Skjermdump frå “Innafor” på NRK.

Luktar meir sensasjonsjakt enn opplysing

Dette er i mine augo den verkelege saka. Ja, me må få opplysing om desse mørke nettverka. Om at dei finst. At det kan ha smitteeffekt og korleis slike ekkokammer kan skapa forverring hos unge som slit.

Men det ligg altså ei tydeleg årsak bak kvifor mange unge vert dregne mot desse nettverka, og det er at me som velferdsstat har svikta desse ungdomane.

Når NRK i sine største kanalar, nett og nyheitsinnslag, hoppar bukk over denne viktige delen av det dei har funne ut, luktar heile pakken meir «sensasjonsjakt» enn «opplysing og betring av samfunnet». Og eg trur ikkje det var det journalistane tenkte eller ville.

NRK veit kva som ligg bak og har skapt behovet for nettverka, men har vald å gøyme systemkritikken. Det får ikkje vera viktig nok til å vera toppsak på nrk.no, i Dagsrevyen eller i nyheitene på radio, men er gøymt bort i eit knallbra TV-program som diverre langt færre kjem til å sjå. Det er totalt uforståeleg.

Kommentaren er først publisert på Framtida.no

Mer fra ABC Nyheter
Siste fra forsiden
22:08 Kvinne funnet drept i Florø22:04 Frode Berg i Facebook-video: – Det har vært tøft og ventetida lang21:51 Anita Berg: – Kjempegodt å høre stemmen hans21:39 15-åring uten armer og bein brutalt behandlet av politiet i video21:13 Veksel-spøkelset: Kronestykket kan forsvinne20:59 Demokratene vurderer å se på Trumps tvitring i riksrettssaken20:46 Over 6.000 bedrifter i Norge har gått konkurs det siste året20:35 Mystisk stein i Odda avslører dato for «Ragnarok»19:51 Historisk kveld for Finland – til EM etter seier over Liechtenstein19:51 Sørloth-dobbel etter hasteinnhopp mot Færøyene19:25 Nå kan norske tog få to etasjer19:09 Bill Clinton til Trump: Gjør jobben din!18:42 Søreide: Det ble klart at Litauen var eneste mulighet i Frode Berg-saken18:04 Tidligere Trump-rådgiver Roger Stone kjent skyldig på alle punkter18:02 Haaland stoppet av vondt kne, norsk 4-0 over Færøyene17:56 Manshaus gikk rettens vei for å beholde kontrollen over formuen – tapte17:45 NRK vil ikke beklage til Treholt: – Viktig å beskrive handlingsmønsteret16:50 Høyesterett forkaster Svein Ludvigsens anke16:30 Gratis-taxi skal ta Oslo-kvinner trygt hjem fra julebord15:55 Tror Ødegaard kan rekke Real-kampen15:54 Følte seg truet av Trump under høringen15:15 Tyrkia utviser 40.000 flyktninger fra Istanbul15:07 Kirkenes-ordfører om Berg-utveksling: – En gledens dag15:06 Skal investere 60 milliarder euro i elbiler14:11 Equinor kjøper inspeksjonstjenester for 3,5 milliarder kroner14:02 Valg i Hviterussland uten reell opposisjon14:01 Palestinere sier at Israel bombet feil manns familie13:52 Frode Berg løslatt i Litauen13:42 Helsesista får dialektpris13:11 Klæbos erkerival regjerte i langrennsåpning13:10 Støttegruppen for Frode Berg: – Dette er norgeshistorie12:56 Trumps rådgiver frykter ikke å bli latt i stikken12:56 Svømmer forklarer smadret dopingprøve for hele verden12:50 Spiondømte Treholt tar kraftig oppgjør med NRKs «gråtehistorie»12:39 Pressestøtten til Morgenbladet mer enn doblet12:38 Guvernør i Indonesia: Fattige turister ikke er velkomne12:22 Internasjonal rangering: Billig parkering gjør Oslo til en god by for bilister12:03 Oscar André Ocampo Overn (15) bisettes11:41 Snøkaos i Frankrike – 300.000 boliger uten strøm11:39 Moskva vil gjengjelde Litauens benådning av spiondømte russere11:26 Ordfører: – Vi har ødelagt Venezia10:55 Ny ordning gjør det enklere å melde flytting10:53 Nær en halv million drevet på flukt av flom i Sør-Sudan10:44 Roper varsku om stigende havnivå10:09 Hamas ikke lenger skyteskive for Israel09:55 Halvparten av norske teologer jobber ikke som prester09:38 Hovedtillitsvalgt: – Nav er i hardt vær09:35 Nytt cruiseskip bidrar til 100.000 nye cruiseturister til Bergen09:07 Lippi gir seg som landslagssjef i Kina – igjen08:48 Siv skroter forslag til innstramming i boliglån08:30 Thorsby skynder seg langsomt mot fast plass08:21 Sveriges SSB med omfattende feil i arbeidsledighetsstatistikk – norske Evry får skylda08:18 Kvinne i 25-årsalderen funnet død i bil i Malmö08:12 Sjøvegan-drapet ankes til Høyesterett08:11 Zikasmitte i Europa før første gang08:09 Regjeringen gjør ingen endringer i boliglånsforskriften07:48 Sterling reagerer på Gomez-buing07:33 500 gater og veier i Norge har fått nye navn07:23 Oslo kommune vil ha NRKs hovedkontor på Økern07:20 Fotball: 1. divisjon oppsummert i tall07:02 SD største parti i Sverige på måling06:59 Litauens president har benådet to spiondømte russere06:39 King om målrekorden: – Han tar meg nok igjen ganske kjapt06:15 Kvinne siktet for drap og drapsforsøk i Oslo06:10 Dette skjer i dag06:09 Dette skjedde i natt05:54 Kripos har hentet hjem overgrepstiltalt nordmann05:36 To palestinere såret i israelske luftangrep mot Gazastripen05:30 Rødt vil bruke 5,3 milliarder kroner mot familiefattigdom05:00 Trump: Riksrettsprosessen veldig tøft for familien04:12 Warrens skatteforslag får kritikk03:46 Forsvarsansatte siktet for grovt underslag av våpen03:10 Ansatte mener styret må gå om det blir kutt på Politihøgskolen03:01 Stoltenberg frykter IS-fanger kan slippe fri01:42 To elever drept i skyting på skole i California01:22 MDG vil øke bensinavgiften med fem kroner literen00:59 Nær 14 millioner amerikanere så riksrettshøringen00:14 Ronaldo-trippel bidro til at EM-sluttspillet er nesten i boks for Portugal00:04 Trump ber høyesterett gripe inn for å stanse skatteinnsyn23:42 Datter meldte faren til barnevernet etter funn av nakenbilder23:22 Pompeo: Europa må hente hjem sine IS-krigere22:08 Pelosi: – Militærhjelpen til Ukraina brukt som en bestikkelse20:55 Ble fanget i sovjetisk bunker - overlevde på uhyggelig vis20:33 Tyrkia og Frankrike klare for fotball-EM20:26 Kvinne siktet for drap i Oslo20:17 Nav-ofre får penger på konto fra neste uke19:49 Swire Seabed i Bergen legges ned – 151 mister jobben19:18 USA truer Verdens handelsorganisasjon – anklager Norge18:46 Fant levende slektning av utdødd gigant-ape18:39 Krigshelten Åge Aulie er død – 85 år gammel18:13 Nytt konsept skulle erstatte nobelkonserten – nå er det avlyst17:37 Elever drept - flere såret i skyting på skole i California17:15 Italia erklærer unntakstilstand i Venezia17:13 Kinas overvåkning av nordmenn16:56 Xi advarer om at Hongkongs selvstyre står på spill16:42 Enhjørning-valp funnet med frostskader – nå vil «alle» adoptere den16:00 Hva sier dere nå? Dere som lo av «svenske tilstander»15:14 Tyskland gjør meslingvaksine obligatorisk for barn15:13 Arsenal-legende tar over MLS-klubb15:01 – Enkelte steder i landet er det grunn til å være redd
Siste nytt
22:08NorgeKvinne funnet drept i Florø22:04NorgeFrode Berg i Facebook-video: – Det har vært tøft og ventetida lang21:51NorgeAnita Berg: – Kjempegodt å høre stemmen hans21:39Verden15-åring uten armer og bein brutalt behandlet av politiet i video21:13PengerVeksel-spøkelset: Kronestykket kan forsvinne20:59VerdenDemokratene vurderer å se på Trumps tvitring i riksrettssaken20:46PengerOver 6.000 bedrifter i Norge har gått konkurs det siste året20:35NorgeMystisk stein i Odda avslører dato for «Ragnarok»19:51SportHistorisk kveld for Finland – til EM etter seier over Liechtenstein19:51SportSørloth-dobbel etter hasteinnhopp mot Færøyene19:25ReiseNå kan norske tog få to etasjer19:09PolitikkBill Clinton til Trump: Gjør jobben din!18:42NorgeSøreide: Det ble klart at Litauen var eneste mulighet i Frode Berg-saken18:04VerdenTidligere Trump-rådgiver Roger Stone kjent skyldig på alle punkter18:02SportHaaland stoppet av vondt kne, norsk 4-0 over Færøyene17:56NorgeManshaus gikk rettens vei for å beholde kontrollen over formuen – tapte17:45NorgeNRK vil ikke beklage til Treholt: – Viktig å beskrive handlingsmønsteret16:50NorgeHøyesterett forkaster Svein Ludvigsens anke16:30NorgeGratis-taxi skal ta Oslo-kvinner trygt hjem fra julebord15:55SportTror Ødegaard kan rekke Real-kampen15:54PolitikkFølte seg truet av Trump under høringen15:15VerdenTyrkia utviser 40.000 flyktninger fra Istanbul15:07NorgeKirkenes-ordfører om Berg-utveksling: – En gledens dag15:06MotorSkal investere 60 milliarder euro i elbiler14:11PengerEquinor kjøper inspeksjonstjenester for 3,5 milliarder kroner14:02PolitikkValg i Hviterussland uten reell opposisjon14:01VerdenPalestinere sier at Israel bombet feil manns familie13:52VerdenFrode Berg løslatt i Litauen13:42KulturHelsesista får dialektpris13:11SportKlæbos erkerival regjerte i langrennsåpning13:10NorgeStøttegruppen for Frode Berg: – Dette er norgeshistorie12:56PolitikkTrumps rådgiver frykter ikke å bli latt i stikken12:56SportSvømmer forklarer smadret dopingprøve for hele verden12:50NyheterSpiondømte Treholt tar kraftig oppgjør med NRKs «gråtehistorie»12:39KulturPressestøtten til Morgenbladet mer enn doblet12:38ReiseGuvernør i Indonesia: Fattige turister ikke er velkomne12:22ReiseInternasjonal rangering: Billig parkering gjør Oslo til en god by for bilister12:03NorgeOscar André Ocampo Overn (15) bisettes11:41VerdenSnøkaos i Frankrike – 300.000 boliger uten strøm11:39VerdenMoskva vil gjengjelde Litauens benådning av spiondømte russere11:26ReiseOrdfører: – Vi har ødelagt Venezia10:55NorgeNy ordning gjør det enklere å melde flytting10:53VerdenNær en halv million drevet på flukt av flom i Sør-Sudan10:44VerdenRoper varsku om stigende havnivå10:09VerdenHamas ikke lenger skyteskive for Israel09:55NorgeHalvparten av norske teologer jobber ikke som prester09:38NorgeHovedtillitsvalgt: – Nav er i hardt vær09:35ReiseNytt cruiseskip bidrar til 100.000 nye cruiseturister til Bergen09:07SportLippi gir seg som landslagssjef i Kina – igjen08:48PengerSiv skroter forslag til innstramming i boliglån08:30SportThorsby skynder seg langsomt mot fast plass08:21PengerSveriges SSB med omfattende feil i arbeidsledighetsstatistikk – norske Evry får skylda08:18VerdenKvinne i 25-årsalderen funnet død i bil i Malmö08:12NorgeSjøvegan-drapet ankes til Høyesterett08:11Helse og livsstilZikasmitte i Europa før første gang08:09NorgeRegjeringen gjør ingen endringer i boliglånsforskriften07:48SportSterling reagerer på Gomez-buing07:33Norge500 gater og veier i Norge har fått nye navn07:23KulturOslo kommune vil ha NRKs hovedkontor på Økern07:20SportFotball: 1. divisjon oppsummert i tall07:02PolitikkSD største parti i Sverige på måling06:59VerdenLitauens president har benådet to spiondømte russere06:39SportKing om målrekorden: – Han tar meg nok igjen ganske kjapt06:15NorgeKvinne siktet for drap og drapsforsøk i Oslo06:10NorgeDette skjer i dag06:09NorgeDette skjedde i natt05:54NorgeKripos har hentet hjem overgrepstiltalt nordmann05:36VerdenTo palestinere såret i israelske luftangrep mot Gazastripen05:30PolitikkRødt vil bruke 5,3 milliarder kroner mot familiefattigdom05:00VerdenTrump: Riksrettsprosessen veldig tøft for familien04:12PengerWarrens skatteforslag får kritikk03:46NorgeForsvarsansatte siktet for grovt underslag av våpen03:10NorgeAnsatte mener styret må gå om det blir kutt på Politihøgskolen03:01VerdenStoltenberg frykter IS-fanger kan slippe fri01:42VerdenTo elever drept i skyting på skole i California01:22PengerMDG vil øke bensinavgiften med fem kroner literen00:59VerdenNær 14 millioner amerikanere så riksrettshøringen00:14SportRonaldo-trippel bidro til at EM-sluttspillet er nesten i boks for Portugal00:04VerdenTrump ber høyesterett gripe inn for å stanse skatteinnsyn23:42NorgeDatter meldte faren til barnevernet etter funn av nakenbilder23:22VerdenPompeo: Europa må hente hjem sine IS-krigere22:08VerdenPelosi: – Militærhjelpen til Ukraina brukt som en bestikkelse20:55VerdenBle fanget i sovjetisk bunker - overlevde på uhyggelig vis20:33SportTyrkia og Frankrike klare for fotball-EM20:26NorgeKvinne siktet for drap i Oslo20:17PengerNav-ofre får penger på konto fra neste uke19:49PengerSwire Seabed i Bergen legges ned – 151 mister jobben19:18PengerUSA truer Verdens handelsorganisasjon – anklager Norge18:46Helse og livsstilFant levende slektning av utdødd gigant-ape18:39NorgeKrigshelten Åge Aulie er død – 85 år gammel18:13KulturNytt konsept skulle erstatte nobelkonserten – nå er det avlyst17:37VerdenElever drept - flere såret i skyting på skole i California17:15ReiseItalia erklærer unntakstilstand i Venezia17:13PolitikkKinas overvåkning av nordmenn16:56VerdenXi advarer om at Hongkongs selvstyre står på spill16:42VerdenEnhjørning-valp funnet med frostskader – nå vil «alle» adoptere den16:00StemmerHva sier dere nå? Dere som lo av «svenske tilstander»15:14Helse og livsstilTyskland gjør meslingvaksine obligatorisk for barn15:13SportArsenal-legende tar over MLS-klubb15:01Motor– Enkelte steder i landet er det grunn til å være redd
Populært