NRK gøymer det viktigaste når dei omtalar sjølvskadingsgrupper på nett

Dette er saken: Skjult selvmordsnettverk avdekket på Instagram

NRK fortel om «Det mørke nettet», men stoppar opp samfunnsoppdraget når dei ikkje set fokus på kvifor nettverket finst.

Kommentar: Ingvild Eide Leirfall
Journalist i Framtida.no

Delta i debatten

Send oss gjerne forslag til kronikker vi kan publisere.
Formen bør være kronikk/kommentar/blogginnlegg med maks 1000 ord.

E-post: stemmer@abcnyheter.no

(Trigger-åtvaring/Trigger warning: Sjølvmord og NRK si sak om «Det mørke nettet».)

Sundag publiserte NRK to nye episodar av dokumentarserien «Innafor», der tema er sjølvmord. Saman med denne kom langles-saka «Trigger Warning» og oppfølginga «Det skjulte nettverket» på nrk.no i tillegg til oppfølgingsartiklar, nyheitsinnslag på radio og TV.

Temaet er sjølvmord, sjølvskading og korleis hemmelege nettverk på Instagram blir brukte og fungerer. Utruleg viktig tema, opplysande og godt arbeid frå journalistar i NRK.

Gøymer det viktigaste frå ålmenta

Men i sin iver etter lesarar kan det sjå ut som det sensasjonelle har fått meir fokus enn djupne og systemkritikk.

Heilt i toppen av saka «Trigger warning» på nrk.no , lyser denne teksten imot lesaren:

«Faen Andrine bare gjør d. Ingen kommer til å savne dæ uansett».

Her får ein nesten inntrykk av at desse mørke nettverka berre består av grufulle, slemme unge folk. At unge jenter sit rundt om i landet og pushar kvarandre til å skada seg eller gjera sjølvmord.

Likevel let NRK vera å framheva det store spørsmålet: Kvifor finst desse nettverka?

Ein må lesa godt og nøye før ein skjønar at orda i toppen, er Andrine sine eigne ord. Ikkje andre, vonde jenter på nett som bed ho om å ta sitt eige liv. Teksten følgjer også med på biletet som kjem opp om ein deler linken vidare. Vidare i saka er det stort fokus på kor farleg og destruktivt dette miljøet er. Dei viser korleis dei skadar seg, og fleire innanfor miljøet har gjort sjølvmord.

Men i kommentarfelta på innlegga frå «det mørke nettet» i saka til NRK, er det trass alt mest omtanke å spora: Dei bed kvarandre oppsøka hjelp, dei fortel at folk bryr seg om dei, at dei ikkje må skada seg sjølv.

Heller ikkje mor til Andrine, som var med i nettverket og tok sjølvmord, klandrar dei andre ungdomane i nettverket. Ho ser behovet, sjølv om det sjølvsagt også har store problematiske sider ved seg.

Ei av jentene i nettverket fortel mellom anna at det kjendes ut som ein kamp om å «ha det verst». Forskarar fortel om smitteeffekt og farane med eit slikt ekkokammer.

Men fleire av jentene som har vore med i nettverka fortel også om eit fellesskap, om støtte og forståing – som dei ikkje fekk frå helsevesenet.

Likevel let NRK vera å framheva det store spørsmålet: Kvifor finst desse nettverka?

Les kommentaren til journalist Aurora Brækhus: Verken selvmord eller selvmordstanker skal forties

Ikkje viktig nok til toppsak?

For kva er det ungdomen finn i desse nettverka, som dei ikkje finn «i den virkelige verden»?

Det synest ikkje NRK fortener topplassering på nrk.no eller nokre sekund i Dagsrevyen.

I staden får me grafiske skildringar, bilete av sjølvskading og ei total svartmåling av nettverket.

Attpåtil med ein elending bruk av omgrepet «Trigger warning» som dei har teke så hjarteleg til seg. Det er flott at dei vil bruka det, men bruk det ordentleg. Gi oss åtvaringa FØR me får alt opp i beste sendetid på Dagsrevyen eller opnar saka og får det slengt i fleisen før noko anna. Og forklar kva åtvaringa gjeld, så ein kan velgje om ein tåler det eller ikkje. Det er heile poenget med omgrepet.

Kvifor er ikkje systemkritikken på topp på NRK? Kva har skjedd med tanke på samfunnsoppdraget? Kva er det desse nettverka gir dei unge som slit, som dei ikkje finn andre stader?

Og er det fleire eller færre sjølvmord blant desse brukarane på «Priv insta» enn blant andre i same situasjon? Det anar me ikkje, fordi NRK ikkje seier noko om det.

Opplever at helsesystemet sviktar

Både nettsakene og nyheitsinnslaga, som er det som vil nå ut til flest, er basert på to episodar i NRK sin dokumentarserie «Innafor».

Her er saka løyst ganske annleis. Mindre sensajon, meir spørsmål. Mindre utanfrå og inn, meir på likefot. Her er programleiar Vilde B. Erikstad saman med ungdomen sjølv. Ho snakkar med dei, ikkje om dei. Og dei fortel ope.

Me får møte 18 år gamle Ingebjørg som i stor grad har teke på seg helsevesenet si oppgåve sjølv, med å følgje opp og hjelpe unge som slit, med brukaren @Psyktærlig.

Ho fortel at ho har sagt frå til systemet gong på gong, og ikkje greidde å berre sjå på at ingenting vart gjort lengre. Så ho lyttar, er der og er den fleire tek kontakt med når dei tenkjer på eller prøver å gjera sjølvmord. Det skal ikkje liggje på ein 18 åring sine skuldrer.

Me får også vita meir om historia til Andrine, som er hovudpersonen i nettsaka «Trigger Warning». Me får vita at ho, som endeleg hadde funne ein heim ho hadde det betre i, på barnevernsinstitusjon, hadde fått beskjed om at det var for dyrt å ha ho der etter fylte 18 år. At ho no måtte klare seg sjølv – og at Andrine syntest det vart for mykje å takla. Berre veker før 18-årsdagen tok ho livet sitt.

Programleiar Vilde Erikstad gjer jobben sin som journalist og spør Ingebjørg:

– Kva skulle du ønske at psykiatrien gjorde?

– Dei må ta det på alvor med ein gong nokon seier dei har det vanskeleg.

Kjensla av å ikkje blir forstått i helsevesenet vert også stadfesta av fleire, både i programmet Innafor og på Twitter. Folk som fortel om sjølvkuttskader som måtte syast, der ingen på sjukehuset spurde korleis hen hadde det. Som fortel at legen ikkje fortalde dei at det fanst ungdomspsykiatrisk tilbud i kommunen. Som har følt at helsevesenet ikkje bryr seg og at dei ikkje vert tekne på alvor.

Kvifor NRK har vald å nedprioritere systemkritikken i dekninga av dette, er for meg heilt uforståeleg.

Ja, nettverket er kjipt og potensielt farleg, men for mange ungdomar er det også ein av få stader som gir dei den støtta, forståinga og tilhøyrsla dei opplever at helsevesenet ikkje greier å gi.

Og det er vel dette som verkeleg er samfunnsoppdraget å formidla og problematisere?

Når dei ansvarlege ikkje veit

NRK har det siste døgeret mellom anna sjølv skrive saker om at verken helseminster Bent Høie, generalsekretæren i Rådet for psykisk helse, overlege på ungdomspsykiatrisk akuttavdeling eller Nasjonalt senter for selvmordsforsking og selvmordsforebygging visste om desse nettverka på Instagram. Kva seier det oss? Og kvifor har ingen av dei fått spørsmål om dette? Kvifor blir dei ikkje stilt til ansvar og spurt om kvifor ungdomen føler seg så lite lytta til at dei heller tyr til slike nettverk?

Generalsekretær i Rådet for psykisk helse får til og med slå fast at desse gruppene «har i hvert fall ikke hjulpet dem», utan eit einaste oppfølgingsspørsmål eller meir utfyllande fakta.

NRK har gjort eit svært viktig arbeid her. Me treng fokus på desse nettverka og me treng utan tvil meir opplysing om sjølvskading og kva som ligg bak. Men når NRK først har gjort dette store arbeidet, kvifor ikkje ta det siste steget og fortelje meir om kvifor? Å stille oppfølgingsspørsmål om korleis ein betrar helsetenestene, slik at ungdom ikkje opplever at dei berre har dette nettverket å lene seg på?

Berre helseminister Høie tek opp dette, på eige initativ, før han får spørsmål frå journalisten om kva han vil gjere med innhaldet i nettverka – ikkje om korleis ein skal betra helsetenestene så ikkje unge føler seg heilt åleine og tyr til slike nettverk.

Skjermdump frå “Innafor” på NRK.
Skjermdump frå “Innafor” på NRK.

Luktar meir sensasjonsjakt enn opplysing

Dette er i mine augo den verkelege saka. Ja, me må få opplysing om desse mørke nettverka. Om at dei finst. At det kan ha smitteeffekt og korleis slike ekkokammer kan skapa forverring hos unge som slit.

Men det ligg altså ei tydeleg årsak bak kvifor mange unge vert dregne mot desse nettverka, og det er at me som velferdsstat har svikta desse ungdomane.

Når NRK i sine største kanalar, nett og nyheitsinnslag, hoppar bukk over denne viktige delen av det dei har funne ut, luktar heile pakken meir «sensasjonsjakt» enn «opplysing og betring av samfunnet». Og eg trur ikkje det var det journalistane tenkte eller ville.

NRK veit kva som ligg bak og har skapt behovet for nettverka, men har vald å gøyme systemkritikken. Det får ikkje vera viktig nok til å vera toppsak på nrk.no, i Dagsrevyen eller i nyheitene på radio, men er gøymt bort i eit knallbra TV-program som diverre langt færre kjem til å sjå. Det er totalt uforståeleg.

Kommentaren er først publisert på Framtida.no

Mer fra ABC Nyheter
Siste fra forsiden
14:31 Norsk kollaps på parstafetten – Frankrike vant overlegent14:28 Rein Alexander ble dumpet, men kom inn på skolen som avviste eksen13:29 Klæbo og Iversen brøt da Bolsjunov hindret norsk seiersjubel13:27 Politiet undersøker likfunn utenfor Landskrona i Sverige13:10 Torp: Mann gikk berserk på fly – var amper allerede ved innsjekk i Spania11:45 Haaland etter drømmestarten: – Helt fantastisk11:39 Ropstad ber om ro rundt Granavolden-plattformen10:52 Varsler stor snøskredfare10:44 Johaug og Østberg sikret dobbelt norsk i Oberstdorf09:57 Distriktsfighten mellom Helleland og Vedum er i gang09:52 Solberg: Hatet er blitt mer intenst08:17 Nordmenn tror ikke Trump får fortsette - ekspert tror han blir felt av egne løgner07:38 Listhaug kaller det provokasjon mot Frp at Raja ble statsråd07:36 Kina innfører nasjonalt virus-tiltak blant reisende06:54 Minst 19 funnet døde etter jordskjelvet i Tyrkia06:01 Flere bekreftet døde av lungevirus – smitte oppdaget i nye land06:00 Dette skjer i dag05:30 Dette skjedde i natt04:44 Demokratene advarte igjen mot Trumps maktmisbruk03:48 Ingen pågrepet etter voldshendelse i Asker03:36 Coronavirus bekreftet i Australia02:43 Brasils urfolk saksøker president Bolsonaro02:42 Forsker tror skabben lever lenger enn man tidligere har trodd02:27 Giuliani-kontakt hevder å ha opptak hvor Trump beordrer ambassadør oppsagt01:28 Byrådet i Bergen vil ikke gå av før i mars00:43 Mann dømt for grov vold mot sin kone23:24 Kina-viruset påvist i Frankrike – første tilfeller i Europa22:48 Økokrim stoppet kun seks mistenkelige transaksjoner i fjor22:31 Erling Braut Haaland scoret to mål i hjemmedebuten for Borussia Dortmund22:23 VG: Nøkkel skal være borte i Lørenskog-saken22:20 Bergerud fikk skrue i hånden i dramatisk EM-semifinale22:05 Nesten 4,1 millioner cruisepassasjerer i Norge i fjor21:44 Når graviditeten går galt: – Par møtes på en teknisk og kald måte21:25 Drosjesjåfør slått med balltre21:21 Verdensmester Tänak krasjet stygt i Rally Monte-Carlo21:02 DN: Hareide måtte godta lojalitetskrav fra Ropstad20:47 Trumps popularitet øker20:39 Byrådet i Bergen vil ikke gå av før i mars20:35 Kina-viruset påvist i Frankrike - første tilfeller i Europa20:13 Norge tapte etter vanvittig thriller19:39 Kraftig jordskjelv i Tyrkia19:13 Pentagon: 34 soldater fikk hjerneskade i iransk angrep19:11 Røe Isaksen med syke-garanti første dag på jobb18:50 Kineserne som var innom Norge på vei til Finland, har ikke coronaviruset18:34 Oslomann tiltalt for å ha mishandlet sin ufødte sønn18:12 «Dytte og rette»-Raja nesten helt lik Trump18:09 Eckhoffs trøst på mørk norsk dag: Slo Wierer17:58 – Nå starter veien tilbake til livet17:42 Flyplass må holde stengt lørdag på grunn av sykdom17:24 Nytt tilfelle av Kina-virus bekreftet i USA17:15 Nav-ansatte: Mener Erna Solberg burde ventet med å skifte ut Anniken Hauglie17:12 Listhaug til etterfølgeren: Frp kommer til å følge nøye med17:00 Virus-mistenkte kinesere kom til Finland via Oslo og Kirkenes16:46 Uvær fører til kolonnekjøring ved flere fjelloverganger16:29 Hareide varsler tydelig retning for samferdselspolitikken: Klima er viktigst16:22 Russland inviterer Nato til kappestrid16:14 Rotevatn forsvarer valg av statssekretær16:07 Norsk vitneforklaring i tysk nazirettssak15:56 Imponerende seier til Herrmann i Pokljuka15:56 Spansk politi befridde hundrevis av hunder15:55 Siv Jensen: – Å gjøre regjeringen litt rødere ser jeg ikke på som en forbedring15:28 Støre overrasket over Hareide15:06 London-politiet vil bruke ansiktsgjenkjenning14:40 Tårevåt nøkkeloverrekkelse i Kulturdepartementet14:35 Svein Ludvigsen trekker anken – innrømmer ikke skyld14:20 Mann skjøt og drepte seks familiemedlemmer i tysk småby14:07 Hauglie: – Du får ansvaret for et departement som griper inn i folks liv13:34 Motorsyklist døde etter ulykke i Dakar-rallyet13:34 OL-kvalifiseringen i håndball til Discovery13:18 Stor demonstrasjon mot USA i Irak13:17 Japansk postmann unnlot å levere tusenvis av sendinger12:53 Jansruds første super-G-seier i Kitzbühel12:42 Tallet på døde etter uvær i Spania stiger12:36 Åtte pågrepet i Økokrim-aksjon i Bergen12:27 Store forventninger til Raja som kulturminister12:08 Sterk utforseier for Shiffrin i Bulgaria12:07 Ytterligere en mann siktet for Prinsdal-drapet11:59 Bondevik storfornøyd med Hareides comeback11:58 Fransk pensjonsreform legges fram – protester i Paris11:52 Her er Erna Solbergs nye regjering11:47 Solskjær: – Jeg endrer ikke kurs11:46 Erdogan advarer mot kaos i Libya11:11 Reiserestriksjoner i Kina påvirker minst 41 millioner mennesker11:09 Oslopakke 3 utsettes10:47 Nav-ofre mener Hauglie tar den feige veien ut10:32 20-åring dømt for vold mot 16-åring som senere døde10:22 Professor: Svært liten sannsynlighet for mange alvorlig syke i Norge10:02 Norskeid skip reddet over 90 mennesker i Middelhavet09:52 Ericsson økte omsetningen i 201909:51 Godtebutikk på nett legger ned09:50 Lars Petter Bartnes går av som leder i Norges Bondelag09:12 Nå får forskere enklere tilgang til nordmenns helsedata09:12 800 migranter pågrepet av mexicanske sikkerhetsstyrker09:11 EU-topper signerte skilsmissepapirene – brexit i rute08:38 Mild vinter kan gi mer flått08:34 Den nye Solberg-regjeringen er klar08:06 Kinesere i Finland som reiste via Norge kan ha coronaviruset07:48 Støre krever svar fra Solberg om regjeringsgrunnlaget07:26 – Solskjær må ha forsterkninger07:09 Norsk forsker med 40 EU-lovendringer: – Uvanlig konkrete forslag
Siste nytt
14:31SportNorsk kollaps på parstafetten – Frankrike vant overlegent14:28KulturRein Alexander ble dumpet, men kom inn på skolen som avviste eksen13:29SportKlæbo og Iversen brøt da Bolsjunov hindret norsk seiersjubel13:27VerdenPolitiet undersøker likfunn utenfor Landskrona i Sverige13:10NorgeTorp: Mann gikk berserk på fly – var amper allerede ved innsjekk i Spania11:45SportHaaland etter drømmestarten: – Helt fantastisk11:39PolitikkRopstad ber om ro rundt Granavolden-plattformen10:52NorgeVarsler stor snøskredfare10:44SportJohaug og Østberg sikret dobbelt norsk i Oberstdorf09:57PolitikkDistriktsfighten mellom Helleland og Vedum er i gang09:52NorgeSolberg: Hatet er blitt mer intenst08:17VerdenNordmenn tror ikke Trump får fortsette - ekspert tror han blir felt av egne løgner07:38NorgeListhaug kaller det provokasjon mot Frp at Raja ble statsråd07:36VerdenKina innfører nasjonalt virus-tiltak blant reisende06:54VerdenMinst 19 funnet døde etter jordskjelvet i Tyrkia06:01VerdenFlere bekreftet døde av lungevirus – smitte oppdaget i nye land06:00NorgeDette skjer i dag05:30NorgeDette skjedde i natt04:44VerdenDemokratene advarte igjen mot Trumps maktmisbruk03:48NorgeIngen pågrepet etter voldshendelse i Asker03:36VerdenCoronavirus bekreftet i Australia02:43VerdenBrasils urfolk saksøker president Bolsonaro02:42Helse og livsstilForsker tror skabben lever lenger enn man tidligere har trodd02:27VerdenGiuliani-kontakt hevder å ha opptak hvor Trump beordrer ambassadør oppsagt01:28NorgeByrådet i Bergen vil ikke gå av før i mars00:43NorgeMann dømt for grov vold mot sin kone23:24VerdenKina-viruset påvist i Frankrike – første tilfeller i Europa22:48NorgeØkokrim stoppet kun seks mistenkelige transaksjoner i fjor22:31SportErling Braut Haaland scoret to mål i hjemmedebuten for Borussia Dortmund22:23NorgeVG: Nøkkel skal være borte i Lørenskog-saken22:20NorgeBergerud fikk skrue i hånden i dramatisk EM-semifinale22:05NorgeNesten 4,1 millioner cruisepassasjerer i Norge i fjor21:44PolitikkNår graviditeten går galt: – Par møtes på en teknisk og kald måte21:25NorgeDrosjesjåfør slått med balltre21:21SportVerdensmester Tänak krasjet stygt i Rally Monte-Carlo21:02PolitikkDN: Hareide måtte godta lojalitetskrav fra Ropstad20:47PolitikkTrumps popularitet øker20:39PolitikkByrådet i Bergen vil ikke gå av før i mars20:35VerdenKina-viruset påvist i Frankrike - første tilfeller i Europa20:13SportNorge tapte etter vanvittig thriller19:39NorgeKraftig jordskjelv i Tyrkia19:13VerdenPentagon: 34 soldater fikk hjerneskade i iransk angrep19:11PolitikkRøe Isaksen med syke-garanti første dag på jobb18:50NorgeKineserne som var innom Norge på vei til Finland, har ikke coronaviruset18:34NorgeOslomann tiltalt for å ha mishandlet sin ufødte sønn18:12Norge«Dytte og rette»-Raja nesten helt lik Trump18:09SportEckhoffs trøst på mørk norsk dag: Slo Wierer17:58Norge– Nå starter veien tilbake til livet17:42NorgeFlyplass må holde stengt lørdag på grunn av sykdom17:24VerdenNytt tilfelle av Kina-virus bekreftet i USA17:15PengerNav-ansatte: Mener Erna Solberg burde ventet med å skifte ut Anniken Hauglie17:12PolitikkListhaug til etterfølgeren: Frp kommer til å følge nøye med17:00NorgeVirus-mistenkte kinesere kom til Finland via Oslo og Kirkenes16:46NorgeUvær fører til kolonnekjøring ved flere fjelloverganger16:29PolitikkHareide varsler tydelig retning for samferdselspolitikken: Klima er viktigst16:22VerdenRussland inviterer Nato til kappestrid16:14PolitikkRotevatn forsvarer valg av statssekretær16:07NorgeNorsk vitneforklaring i tysk nazirettssak15:56SportImponerende seier til Herrmann i Pokljuka15:56VerdenSpansk politi befridde hundrevis av hunder15:55PolitikkSiv Jensen: – Å gjøre regjeringen litt rødere ser jeg ikke på som en forbedring15:28PolitikkStøre overrasket over Hareide15:06VerdenLondon-politiet vil bruke ansiktsgjenkjenning14:40PolitikkTårevåt nøkkeloverrekkelse i Kulturdepartementet14:35NorgeSvein Ludvigsen trekker anken – innrømmer ikke skyld14:20VerdenMann skjøt og drepte seks familiemedlemmer i tysk småby14:07PolitikkHauglie: – Du får ansvaret for et departement som griper inn i folks liv13:34SportMotorsyklist døde etter ulykke i Dakar-rallyet13:34SportOL-kvalifiseringen i håndball til Discovery13:18VerdenStor demonstrasjon mot USA i Irak13:17VerdenJapansk postmann unnlot å levere tusenvis av sendinger12:53SportJansruds første super-G-seier i Kitzbühel12:42VerdenTallet på døde etter uvær i Spania stiger12:36NorgeÅtte pågrepet i Økokrim-aksjon i Bergen12:27PolitikkStore forventninger til Raja som kulturminister12:08SportSterk utforseier for Shiffrin i Bulgaria12:07NorgeYtterligere en mann siktet for Prinsdal-drapet11:59PolitikkBondevik storfornøyd med Hareides comeback11:58VerdenFransk pensjonsreform legges fram – protester i Paris11:52PolitikkHer er Erna Solbergs nye regjering11:47SportSolskjær: – Jeg endrer ikke kurs11:46VerdenErdogan advarer mot kaos i Libya11:11ReiseReiserestriksjoner i Kina påvirker minst 41 millioner mennesker11:09MotorOslopakke 3 utsettes10:47NorgeNav-ofre mener Hauglie tar den feige veien ut10:32Norge20-åring dømt for vold mot 16-åring som senere døde10:22Helse og livsstilProfessor: Svært liten sannsynlighet for mange alvorlig syke i Norge10:02VerdenNorskeid skip reddet over 90 mennesker i Middelhavet09:52PengerEricsson økte omsetningen i 201909:51PengerGodtebutikk på nett legger ned09:50NorgeLars Petter Bartnes går av som leder i Norges Bondelag09:12Helse og livsstilNå får forskere enklere tilgang til nordmenns helsedata09:12Verden800 migranter pågrepet av mexicanske sikkerhetsstyrker09:11PolitikkEU-topper signerte skilsmissepapirene – brexit i rute08:38Helse og livsstilMild vinter kan gi mer flått08:34PolitikkDen nye Solberg-regjeringen er klar08:06NorgeKinesere i Finland som reiste via Norge kan ha coronaviruset07:48PolitikkStøre krever svar fra Solberg om regjeringsgrunnlaget07:26Sport– Solskjær må ha forsterkninger07:09VerdenNorsk forsker med 40 EU-lovendringer: – Uvanlig konkrete forslag
Populært