Grønland sier de ikke er til salgs. Kan Trump få kjøpt øya likevel?

Grønland fram i storpolitikken

Donald Trump vil gjerne kjøpe Grønland fra Danmark.
Donald Trump vil gjerne kjøpe Grønland fra Danmark. Foto: NTB scanpix

Det har vakt oppstandelse at Donald Trump har spurt om USA kan få kjøpe Grønland. I presidentens geopolitiske verden er Grønland meget strategisk plassert. Snart skal Trump til København, og da får han kanskje svar? I ethvert fall kan han få en varm velkomst.

Stemmer: Audun Tjomsland
Utenrikskommentator ABC Nyheter. Forfatter og tidligere korrespondent for NRK i New York og London.

Delta i debatten

Send oss gjerne forslag til kronikker vi kan publisere.
Formen bør være kronikk/kommentar/blogginnlegg med maks 1000 ord.

E-post: stemmer@abcnyheter.no

Det kan være lett å avvise president Donald Trumps utspill om å kjøpe Grønland med et smil og et skuldertrekk, når han nå ifølge Wall Street Journal og Washington Post ber sine medarbeidere undersøke muligheten for å få kjøpt Grønland. Amerikanske kapitalister er vant med at det meste er til salgs, bare de er villig til å betale nok. Og det kan jo synes å passe president Trumps instinkter ganske godt. I alle fall har han med et enkelt spørsmål bragt Grønlands posisjon og mulige geopolitiske betydning i fokus.

Bakgrunn: Trump om Grønland-kjøp: – En stor eiendomshandel

Trump skal først og fremst ha spurt sine medarbeidere om det ville vært lovlig å kjøpe et annet land. Vi kjenner ikke svaret Trump fikk.

Grønland er i dag en selvstyrt del av Danmark. Det er verdens største øy på totalt vel 2 millioner kvadratkilometer, hvorav bare 410.000 kvadratkilometer er isfritt. Grønland har 56.295 innbyggere. Naturgeografisk er Grønland en del av Nord-Amerika og politisk en del av Europa. Hovedstaden heter Nuuk/Godthåb.

Det er i dag ingen tvil om Grønlands tilhørighet til Danmark. Men historisk sett var saken ikke opplagt. I unionstiden, da Norge lå under Danmark, ble Grønland regnet som del av Norge. Da Norge ble gitt til Sverige i Kieltraktaten i 1814, beholdt Danmark Grønland (samt Island og Færøyene). Kieltraktaten ble aldri anerkjent av Norge. I lys av Norges historiske bånd til Grønland var det enkelte som mente at Norge skulle gjøre krav på en del av Østgrønland etter selvstendigheten i 1905. Det ble argumentert med at Østgrønland var ingenmannsland, og at Danmark dermed ikke hadde krav på det. Det ble aldri gjort krav på Vestgrønland, som var bebodd. Domstolen ga klart svar: Danmark fikk medhold på alle punkter. Grønland er dansk.

Men kan landet være til salgs? Grønlandske myndigheter har sagt det slik: «Grønland er rikt på verdifulle ressurser som mineraler, rent vann og ren is, fiskeressurser, sjømat, fornybar energi og bryter nye grenser i opplevelsesturisme. Vi er klare for å gjøre forretninger, men vi er ikke til salgs».

Les også: Vantro i Danmark etter opplysninger om at Trump vil kjøpe Grønland

USA har allerede en flybase i Thule på Grønland. Den ble bygget i begynnelsen av den andre verdenskrig for å kunne stanse tyske fly om de skulle forsøke å angripe USA. Thule ligger omtrent midtveis mellom USA og Nord-Europa. Da den kalde krigen med Sovjetunionen utviklet seg etter verdenskrigen, var det viktig for USA å ha en NATO-base nær grensen mot Sovjetunionen.

Washington Post skrev også at Kina nylig har forsøkt å finansiere tre flyplasser på Grønland, hvilket fikk den tidligere forsvarsministeren i USA, Jim Mattis, til å få det amerikanske forsvarsdepartement Pentagon til å gjøre en henvendelse til den danske regjering om at danskene heller burde finansiere sine flyplasser på Grønland selv enn å be om assistanse fra Kina.

Det er foreløpig uklart for offentligheten hvorfor Trump synes å mene at USA bør kjøpe Grønland. Representanter for den amerikanske regjeringen har ikke kommentert spekulasjonene direkte, mens danske og grønlandske representanter har avvist tanken. Utenriksminister Mike Pompeo har ikke uttalt seg om saken, men i en tale i Finland i mai sa han at Arktis har vokst fram som et område av økende betydning for USA. Regionen er blitt en arena med global makt og konkurransekraft, skal Pompeo ha sagt ifølge Washington Post 16. august i år.

– Dette er Amerikas øyeblikk til å stå fram som en arktisk nasjon, skal Pompeo også ha sagt.

Med den stadig økende nedsmelting av is og snø i Arktis ser området ut til å være blitt lettere tilgjengelig. Og USA har vært opptatt av å møte alle antydninger om at Russland og Kina skulle være i ferd med å utvikle en «Polar Silkevei» over Arktis. Silkeveien har sitt navn etter den lukrative handelen med silke og andre handelsvarer, i tillegg til kulturell utveksling mellom Han-dynastiet i Kina og vestlige land.

Det er kanskje mer nærliggende for en amerikansk president enn det er for de fleste andre å tenke seg å kjøpe Grønland. For ikke så mange generasjoner siden kjøpte den amerikanske stat delstaten Alaska fra Russland, «The Alaska Purchase», den 18. oktober 1867. Da var byen Sitka i Alaska åstedet for Alaskas innlemmelse i USA etter at den amerikanske utenriksminister William Seward hadde betalt 7,2 millioner dollar til Edouard de Stoeckl, som var Russlands minister til De forente stater. Russland hadde fått økonomiske problemer etter å ha tapt Krim-krigen og tilbød seg å selge Alaska til USA. Utenriksminister Seward hadde lenge ønsket å innlemme Alaska i USA, noe han så som en naturlig videreføring av det amerikanske «Manifest Destiny», om at det var skjebnebestemt for Amerika å strekke seg fra Atlanterhavet vestover helt til Stillehavet.

I byen Sitka feires den 18. oktober hvert år som Alaska-dagen. Sitka-beboerne forteller gjerne om byen sin og den russiske delen av sin historie og begynner gjerne med å si at «vi snakker ikke lenger russisk i Sitka».

Et annet slikt oppkjøp var Louisiana-kjøpet i 1803, da president Thomas Jefferson gjorde en avtale med Napoléon Bonaparte, som da var fransk førstekonsul. USA kjøpte fransk Louisiana, som da strakte seg fra Mexico-gulfen og nordover opp til de store sjøene. Prisen var 11.250.000 amerikanske dollar pluss en annullering av gjeld til en verdi av totalt 68 millioner franc (tilsvarende 15 millioner dollar).

Men kan USA få kjøpt Grønland? Vi vil svare det Trump gjerne gjør når han ikke vet hva han skal svare: «We’ll see what happens!».

Mer fra ABC Nyheter
Siste fra forsiden