Meny

Åndssnobber, adskill eder!

FOTO: Randy Colas/Unsplash
FOTO: Randy Colas/Unsplash

Om vi, Eliten, vil til livs det populistiske spøkelset som nå går gjennom verden, må vi, i alle fall deler av tiden, være villige til å snakke med noen andre enn oss selv.

Stemmer: Kristian Bjørkdahl
Postdoktor ved Senter for utvikling og miljø, UiO.

Delta i debatten

Send oss gjerne forslag til kronikker vi kan publisere.
Formen bør være kronikk/kommentar/blogginnlegg med maks 1000 ord.

E-post: stemmer@abcnyheter.no

Frem til ganske nylig fremsto politikkens bevegelser så velkjente at mange kunne finne på å omtale politikken som kjedelig: «Jeg vet ikke om jeg gidder å stemme i år», kunne man høre folk si. Men det var før en populistisk flodbølge skyllet over oss.

Med Erdogans avdemokratisering i Tyrkia og Orbáns ditto i Ungarn, med Brexit i Storbritannia og Trump i Air Force One, for ikke å nevne hvordan Vladimir Putins fangarmer ser ut til å spre seg utover hele kloden, kan man ikke lenger mene at politikken er forutsigbar eller kjedelig. Snarere enn en et livstrøtt «Jeg vet ikke om jeg gidder….» avføder politikken nå stadig oftere et «Hva i all verden er det som skjer?!??!»

Mounks bok er et paradeeksempel på statsvitenskap i aksjon; dette er forskningsformidling av høy klasse.

De siste årene har det ikke manglet på kommentatorer som har villet forklare hva det er som skjer, og den foreløpige mest fremskutte av dem alle må sies å være den tyskfødte statsviteren Yascha Mounk, ved Harvard University. I sin bok The People vs. Democracy: Why Our Freedom Is in Danger and How to Save It, finner Mounk frem noen svære pauker, som han dundrer løs på med harde stokker. Tesen hans er rett og slett at liberaldemokratiet slik vi kjenner det er i krise.

Det er en påstand som åpenbart har truffet mange, for boken har oppnådd bestselgerstatus, og mannen selv inviteres på foredragsturne rundt om i verden. Sist var han i Norge – attpåtil i Aulaen – på invitasjon fra Tankesmien Agenda og Universitetet i Oslo.

Les kommentaren: En motvillig totalavholdsmann

Mounks argumenter tør være kjent for ganske mange etter hvert, så jeg skal ikke fremføre dem i detalj her, men helt kort er analysen omtrent slik: Mounk viser til forskning – sin egen og andres – som avdekker at innbyggerne i (det vi har tenkt på som) liberaldemokratier har blitt mindre opptatt av å leve i et demokrati, mens de har fått en økende lengsel etter en sterk og handlekraftig leder.

Hvorfor vet ikke disse uutdannede arbeiderfolkene sitt eget beste!? Eller også: Hvorfor er de så dumme?!

Dette tyder ifølge Mounk på at folks forpliktelse til liberaldemokratiet har blitt svekket, og at denne politiske samfunnsformen nå er under press. Denne situasjonen har opphav i en rekke faktorer som er mer eller mindre særegne for vår tid, hevder han, slik som økonomisk stagnasjon etter en historisk enestående vekstperiode; de sosiale medienes tendens til å fyre opp under fragmentering av det offentlige ordskiftet; samt mange vestlige lands identitetskrise i møte med nye landsmenn og -kvinner.

Mounks bok er et paradeeksempel på statsvitenskap i aksjon; dette er forskningsformidling av høy klasse. The People vs. Democracy er noe mer enn en «snakkis»; den er et bidrag til politisk selvforståelse i vår tid. Men om Mounk ser ut til å ha usedvanlig god sans for det vi retorikere kaller kairos – altså å finne rette ord til rett tid – mener jeg at hans intervensjon er symptomatisk for noe som er systematisk galt med den liberaldemokratiske diskursen om liberaldemokratiet.

Les kommentaren: Vi som vil nå klimamålene må løfte i flokk

Mounk personifiserer den intellektuelle Zeitgeist som en lang rekke liberaldemokratiske forskere, kommentatorer og synsere har jobbet frem siden Trumps seier. Her heter det at liberaldemokratiet trues av populisme, mer konkret av populistiske politikere og strongmen som vet å utnytte den misnøye og frykt som har fått vokse i visse deler av befolkningen. Der populistene lykkes, kan de – via demokratiske veier – ende som å bli demokratiets fiender, for når de først har kommet til makten bruker de den til å demontere demokratiske institusjoner.

Vår tids populister gjør det riktignok gjerne gradvis og i små steg, og kanskje har de heller ingen planer om å etablere seg som fullblods diktatorer, men disse små stegene bør likevel få det til å gå kaldt nedover ryggen på oss. Tittelen på Mounks bok, The People vs. Democracy, fanger stemningen ganske elegant: Slik vi gode liberaldemokrater ser det, er Folket i ferd med å vende seg mot Demokratiet.

For å si det litt strengt, kan analysen oppleves som mer av det samme elitistiske, selvsentrerte, intellektuelle skravlet som skapte problemet i utgangspunktet.

Vi klør oss i hodet over hvorfor norsk arbeiderklasse stemmer Fremskrittspartiet eller hvorfor amerikanske rednecks stemmer Trump, all den tid de åpenbart står for en politikk som ikke vil komme disse gruppene til gode. Hvorfor vet ikke disse uutdannede arbeiderfolkene sitt eget beste!? Eller også: Hvorfor er de så dumme?!

Les kommentaren: Er skolemate fortsatt vanskelig å svelge?

Problemet med denne analysen er at den gjerne henvender seg utelukkende til likesinnede, altså til den synsende/styrende, urbane, multikulturelle eliten. Denne analysen viderefører simpelthen den eksklusive samtalen som har gitt opphav til de fattige arbeiderfolkenes misnøye og frykt. Paradoksalt nok kan det dermed tenkes at denne analysen av populisme fyrer oppunder populismen den analyserer.

For hvis bakgrunnen for den populistiske bølgen er de synsende og styrende elitenes manglende evne (eller vilje) til å lytte til – eller, egentlig, bry seg en døyt om – «vanlige folk», representerer den liberaldemokratiske samtalen om liberaldemokratiets krise bare mer av det samme. Det er en samtale der mange kloke mennesker sier mye som nok er riktig, men hvor de samme kloke menneskene også skyter seg selv i foten.

For å si det litt strengt, kan analysen oppleves som mer av det samme elitistiske, selvsentrerte, intellektuelle skravlet som skapte problemet i utgangspunktet.

Det er åpenbart veldig vanskelig for oss elitistiske, selvsentrerte intellektuelle å riste av oss det elitistiske, selvsentrerte og intellektuelle skravlet vi har lagt til oss som en vane. Det hjelper ikke stort at mange av analysene, herunder også Mounks, er skrevet i en forholdsvis lett tilgjengelig stil, for retorisk sett består henvendelse av langt mer enn antall fremmedord per minutt. Vi avslører hvem vi tar som vårt publikum ikke minst med våre – mer eller mindre uttalte – verdiantagelser, samt med måten vi vinkler og rammer inn saken på.

Og en verdiantagelse vi liberaldemokrater gjerne gjør, er å tenke at liberaldemokratiet er en enestående god ting, mens populisme er farlig – for ikke å si ustyrlig. Så sterkt ligger denne antagelsen i den urbane, multikulturelle eliten at vi tar oss i å føle en viss frykt ved «folkets» frykt; som Agendas leder Trygve Svensson kom i skade for å si i en kommentar til Mounks foredrag, var han «terrified» i møte med populismens fremvekst.

Jeg innrømmer også en viss frykt for den populistiske trenden vi ser rundt omkring i verden.

Men hva ville skje om vi forsøkte å ta inn over oss at liberaldemokratiet ikke har vært like enestående bra for alle? Tåler vi tanken på at liberaldemokratiet kanskje slett ikke har vært særlig bra for visse mennesker og grupper?

Om vi gjorde det, ville det innebære en forskyvning av pronomen. Mounk og de andre kommentatorer som maner frem frykt for folkets frykt, har allerede bestemt at enhver som lar seg imponere av populistiske politikere er noen andre. De påkaller ikke et «vi» når de snakker om dem som stemte på Trump. Isteden etablerer de, med sin henvendelsesform, en distinksjon mellom forskeren/kommentatoren, som det observerende, analyserende subjekt, og dem han forsker på – la oss kalle dem Folket – som (studie)objekt.

Moralen i historien er at disse andre, altså Folket, føler frykt, og nå bør vi, Eliten, føle frykt for Folkets frykt. I denne fortellingen frykter Eliten i utgangspunktet ingenting; de er for eksempel ikke redde for å miste jobbene sine, damene sine, kulturen sin. Rent empirisk sett kan det muligens stemme, og i så fall virker det ikke helt søkt å tenke at det skyldes at eliten faktisk har mindre grunn til å føle frykt og misnøye. Det eneste Eliten frykter, er Folkets frykt – at folket skal reise seg mot dem. Og det er jo, ifølge Mounk, akkurat hva som nå er i ferd med å skje.

I bakgrunnen for denne fremstillingen vaker noen overleverte fordommer som assosierer elitene med kjølig rasjonalitet, med intelligens, mens de assosierer Folket med følelser og drifter og suggesjon.

Om vi – i Eliten – ikke snart kaster av oss denne elitismen, får åpnet hermetikkboksen, og skaper krøll på loopen, vil vi aldri komme populismen til livs.

For ordens skyld mener jeg at Mounk har rett i det meste; jeg innrømmer også en viss frykt for den populistiske trenden vi ser rundt omkring i verden. Ja, den gjør også meg smått terrified. Problemet er (henvendelses)form, ikke innhold. Problemet er at vi ikke makter å etablere en større samtale. Og det kommer i sin tur av et mer underliggende problem, nemlig at vi ikke klarer løsrive oss fra tendensen til å se på «folk flest» som noen – mindreverdige – andre. Og det er kanskje ikke så rart at en slik tendens skaper et visst ressentiment blant disse folkene flest.

Tankeeksperiment: Hvis jeg var, la oss si, en Frp-sympatiserende trailersjåfør fra Trøgstad med campingvogn på Finnskogen, ville jeg ikke blitt mer velvillig til de urbane elitene om jeg visste at de møttes i Aulaen, i hjertet av hovedstaden, i all høytidelighet, med dignitærer utenlands fra, for å snakke – attpåtil på et fremmed språk! – om sånne som meg som et problem og en trussel. Jeg tror snarere jeg ville tenkt noe i retning av: «Det er de selvgode, bedrevitende, navlebeskuende folka i den salen inni Oslo som er et problem og en trussel.»

Det er forresten megetsigende at jeg her har måttet ty til hypotetika; for det er jo lite sannsynlig at det var noen Frp-sympatiserende trailersjåfør fra Trøgstad i Aulaen den torsdagen i november da vår tids fremste populisme-analytiker var på besøk.

Gang på gang tyr vi til den samme elitistiske henvendelsesformen; det samme distanserte og objektiverende blikket; den samme «analyserende» tonen. Vi har avdekket at elitismen er problemet som gir opphav til den populistiske bølgen i vår tid, men vi har vi avdekket denne elitismen på en elitistisk måte. (Selv ordet «elitisme» er, når man tenker over det, smått elitistisk!) Vi har forskanset oss i en hermetisk diskurs, der ingenting slipper inn og ingenting ut. Denne analysen som vi stadig gjentar for oss selv er en lukket loop.

Om vi – i Eliten – ikke snart kaster av oss denne elitismen, får åpnet hermetikkboksen, og skaper krøll på loopen, vil vi aldri komme populismen til livs. Målet må være en offentlig samtale der eliten lytter til folket, der folket lytter til eliten, og hvor denne gjensidigheten dyrkes frem så gjennomgående at «de» og «oss» gradvis smelter sammen til et «vi». Vi må sikte mot å etablere en større samtale, der alle relevante parter både lytter og lyttes til, hvor hver og en får både snakke og blir snakket med.

På denne måten oppnår man ikke noen motbevegelse mot populisme.

Det høres kanskje ut som en uoppnåelig oppgave i en tid der ulike grupper etter sigende står lenger fra hverandre enn noen gang, men dette er en utopi vi simpelthen blåse liv i. Hvis ikke vil liberaldemokratiet få behov for palliativ pleie, nettopp slik Mounk frykter. Igjen står da bare populisme – som gjør oss til maktesløse ofre for manipulative strongmen som spiller på frykt og misnøye for å berike seg selv.

Men hva med min egen henvendelsesform? Er ikke den akkurat like elitistisk som den jeg her kritiserer? Vel, jo. Jeg har også brukt et språk som kommer fra og snakker til en elite. Problemet er imidlertid ikke at eliten snakker med seg selv; det har den gjort til alle tider, og jeg ser ingen umiddelbar ende på denne snevre samtalen. Problemet er snarere en manglende vilje til å innse at det er nettopp dette vi gjør, samt å anerkjenne at en slik eksklusiv henvendelsesform, og den snevre samtalen den skaper, ikke er å ta tak i problemet.

På denne måten oppnår man ikke noen motbevegelse mot populisme. I høyden føler man seg litt bedre; man luller seg inn i troen på at man bidrar, mens man i realiteten bare har skravlet. Jeg mener ikke å besitte noen oppskrift for hvordan en større samtale kan bli til. Jeg mener bare å vite at om vi, Eliten, vil til livs det populistiske spøkelset som nå går gjennom verden, må vi, i alle fall deler av tiden, være villige til å snakke med noen andre enn oss selv. Åndssnobber, adskill eder!

Kommentaren er først publisert på Agendamagasin.no

Mer fra ABC Nyheter
Siste fra forsiden
15:18 Helikopter og fly krasjet på Mallorca – minst fem personer døde14:56 Strand i Barcelona evakuert etter funn av mulig eksplosiv gjenstand14:46 Svensk langrennsparodi: – Det er rent ut tragisk13:42 Moskus skutt sør for Otta12:55 Tenåringer skadd i alvorlig MC-ulykke i Hordaland12:19 Nydalens beboere «drukner» i betong12:11 Trump revurderer økt handelskrig med Kina10:39 Livstruende for voldsskadd mann fra Horten: Politiet ber vitner melde seg10:27 Papuanerne slår tilbake: «Vi er ikke aper»10:09 Person funnet død i Sandnes09:43 Passasjer falt over bord fra ferge utenfor Stockholm09:06 Livsvarig fengsel etter fatalt knivangrep på golfbane09:02 Regjeringen vil gjøre livet lettere for småbedrifter08:41 60-åring risikerer tre års fengsel for hatytringer og trusler mot Mani Hussaini08:39 Journalist drept i Mexico08:16 7 av 10 sier ja til Nord-Norgebane hele veien til Finnmark08:04 Mann anmeldt for falukorv-overgrep i Sverige07:52 To drept av tiger i Nepal06:40 Israelsk drone skal ha eksplodert over Beirut06:35 Fotgjenger behandles på sykehus etter påkjørsel i Rørvik06:34 Sky News: Storbritannia vil kun betale deler av brexitregningen06:12 Dette skjer i dag05:55 29 pågrepet etter gatekamper i Hongkong05:50 Dette skjedde i natt05:43 Mann utskrevet fra sykehuset etter hendelse i bolig i Sandefjord05:36 En person kritisk skadd etter båtulykke i Arendal05:10 Måling: Kun 16 prosent av velgerne mener Skei Grande gjør en god jobb04:52 Tunisisk presidentkandidat får stille til valg tross anklager om hvitvasking03:54 Kim Jong-un skal ha ledet rakettoppskytning03:49 To tenåringer til sykehus etter MC-ulykke i Fjell03:40 Politiet undersøker Facebook-gruppe i forbindelse med Hagen-forsvinningen03:29 Journalist funnet drept i Mexico03:08 Viktor Hovland fortsetter storspillet i Idaho02:52 Boris Johnson ber Trump senke handelsbarrierer01:33 Politileder etter rølpefest for mindreårige: – Vær gammeldags og plagsom01:23 68 pågrepet for protester mot G7-toppmøtet i Frankrike01:21 Kritisk for to personer etter at bil kjørte i vannet ved fergeleie00:56 Scarlett Johansson best betalte kvinnelige skuespiller00:27 Avis: Boris Johnson vurderer å stenge Parlamentet før brexit23:58 Israel skal ha angrepet iranske styrker i Syria23:11 400-årsmarkering for starten på slavehandelen i USA22:50 Ingen Messi i Barcelona-troppen22:20 Remis-rushet fortsetter for Carlsen22:12 G7-toppene ble servert utrydningstruet fisk22:10 Zidane kritisk etter at Real Madrid rotet bort poeng21:18 Nordmenn evakueres på greske Samos på grunn av brann21:02 Ingebrigtsen-brødrene luktet på seier i Paris20:42 Bil kjørte i vannet ved fergeleie – tre personer til sykehus20:37 Laksedød i Alaska knyttes til varmere elver20:26 Salah-show senket Arsenal, 3-1-seier for Liverpool20:18 RBK best i femmålskamp, Horneland kritisk20:09 Warholm i egen klasse, 47,26 i Paris19:47 Kajakkpadler død etter ulykke i Troms19:29 Siv Jensen var klar til å ta Frp ut av regjering19:24 500 år gammel «inkaprinsesse» har kommet hjem19:00 Maars Johnsen klar for Rosenborg18:01 Mareritt for Solskjær: Tap mot Crystal Palace, straffebom og bare 20 i seiersprosent17:53 Mann pågrepet etter balkongskyting i Oslo17:35 Motorsyklist omkom i ulykke i Rogaland17:15 Helten Ingstad og forræderen Quisling sentrale da Norge tok Grønland16:53 Transportøkonom: Distriktsbilistene er den store vinneren i bompengeavtalen16:36 Trump har store forventninger til G7-toppmøtet16:09 Oslo er Norges minst bilavhengige by – men MDG jubler ikke16:07 Politimester Hasseldal flyttes til Politidirektoratet14:37 Frykt for handelskrig preger G7-toppmøtet14:29 Dro til Syden – svindlet Nav elleve ganger13:57 Tybring-Gjedde: Venstre bør ikke sitte i regjering13:45 Fylkesrådsleder reagerer på uttalelser fra jernbanedirektøren om Nord-Norgebanen13:19 Politiet i Troms etterlyser savnet kvinne12:27 Turgåer berget ned fra fjell på Senja11:54 Jensen: Ingen Frp-jubel over bompengeavtalen11:38 Du vil bli overrasket: De ti mest bil-tette kommunene11:28 Solskjær: – Wan-Bissaka gleder seg til å spille mot Crystal Palace11:28 Demonstranter i Hongkong møtt med køller og tåregass10:13 Trump gjenåpner konsulat på Grønland10:12 Sophie Elise med ny serie på TV 2 Sumo10:11 Basketball: USA tapte for første gang på 13 år09:53 – Det virker som om rikspolitikerne tror valget handler om dem09:49 Russisk robot klarte ikke å koble seg til romstasjon09:36 Politiet tror to jenter ble voldtatt under fest i Frognerparken08:53 Forskere oppdager repeterende radiosignaler fra rommet08:17 Tysk politi jakter på sykkel-drapsmann07:28 Sergej Kajdalov vant Dronning Sonja Internasjonale Musikkonkurranse07:00 Trump truer med toll på fransk vin06:50 Trump roser Danmarks statsminister06:15 Nord-Korea skal ha avfyrt to raketter06:11 Kina løslater konsulatansatt i Hongkong06:09 To menn funnet alvorlig skadd i Horten sentrum05:50 Dette skjer i dag05:49 Ernas ultimatum fikk ja – men prosessen får kritikk05:30 Dette skjedde i natt05:03 Migranter på Ocean Viking har gått i land på Malta03:56 EFTA har inngått handelsavtale med Brasil03:52 Tre turister til sykehus etter utforkjøring i Hedmark03:17 Bolsonaro ber om å ikke bli straffet av verdenssamfunnet for at Amazonas brenner03:04 Politiet etterforsker to mulige voldtekter i Frognerparken03:02 Tutta to slag under par i Canada02:39 Politiet mener Manshaus' radikalisering startet for to år siden02:39 Hovland klatrer på resultatlisten i Idaho02:05 Uruguays president har fått lungekreft
Siste nytt
15:18VerdenHelikopter og fly krasjet på Mallorca – minst fem personer døde14:56VerdenStrand i Barcelona evakuert etter funn av mulig eksplosiv gjenstand14:46SportSvensk langrennsparodi: – Det er rent ut tragisk13:42NorgeMoskus skutt sør for Otta12:55NorgeTenåringer skadd i alvorlig MC-ulykke i Hordaland12:19NorgeNydalens beboere «drukner» i betong12:11PengerTrump revurderer økt handelskrig med Kina10:39NorgeLivstruende for voldsskadd mann fra Horten: Politiet ber vitner melde seg10:27VerdenPapuanerne slår tilbake: «Vi er ikke aper»10:09NorgePerson funnet død i Sandnes09:43VerdenPassasjer falt over bord fra ferge utenfor Stockholm09:06VerdenLivsvarig fengsel etter fatalt knivangrep på golfbane09:02NorgeRegjeringen vil gjøre livet lettere for småbedrifter08:41Norge60-åring risikerer tre års fengsel for hatytringer og trusler mot Mani Hussaini08:39VerdenJournalist drept i Mexico08:16Politikk7 av 10 sier ja til Nord-Norgebane hele veien til Finnmark08:04VerdenMann anmeldt for falukorv-overgrep i Sverige07:52VerdenTo drept av tiger i Nepal06:40VerdenIsraelsk drone skal ha eksplodert over Beirut06:35NorgeFotgjenger behandles på sykehus etter påkjørsel i Rørvik06:34VerdenSky News: Storbritannia vil kun betale deler av brexitregningen06:12NorgeDette skjer i dag05:55Verden29 pågrepet etter gatekamper i Hongkong05:50NorgeDette skjedde i natt05:43NorgeMann utskrevet fra sykehuset etter hendelse i bolig i Sandefjord05:36NorgeEn person kritisk skadd etter båtulykke i Arendal05:10NorgeMåling: Kun 16 prosent av velgerne mener Skei Grande gjør en god jobb04:52VerdenTunisisk presidentkandidat får stille til valg tross anklager om hvitvasking03:54VerdenKim Jong-un skal ha ledet rakettoppskytning03:49NorgeTo tenåringer til sykehus etter MC-ulykke i Fjell03:40NorgePolitiet undersøker Facebook-gruppe i forbindelse med Hagen-forsvinningen03:29VerdenJournalist funnet drept i Mexico03:08SportViktor Hovland fortsetter storspillet i Idaho02:52VerdenBoris Johnson ber Trump senke handelsbarrierer01:33NorgePolitileder etter rølpefest for mindreårige: – Vær gammeldags og plagsom01:23Verden68 pågrepet for protester mot G7-toppmøtet i Frankrike01:21NorgeKritisk for to personer etter at bil kjørte i vannet ved fergeleie00:56VerdenScarlett Johansson best betalte kvinnelige skuespiller00:27VerdenAvis: Boris Johnson vurderer å stenge Parlamentet før brexit23:58VerdenIsrael skal ha angrepet iranske styrker i Syria23:11Verden400-årsmarkering for starten på slavehandelen i USA22:50SportIngen Messi i Barcelona-troppen22:20SportRemis-rushet fortsetter for Carlsen22:12VerdenG7-toppene ble servert utrydningstruet fisk22:10SportZidane kritisk etter at Real Madrid rotet bort poeng21:18VerdenNordmenn evakueres på greske Samos på grunn av brann21:02SportIngebrigtsen-brødrene luktet på seier i Paris20:42NorgeBil kjørte i vannet ved fergeleie – tre personer til sykehus20:37VerdenLaksedød i Alaska knyttes til varmere elver20:26SportSalah-show senket Arsenal, 3-1-seier for Liverpool20:18SportRBK best i femmålskamp, Horneland kritisk20:09SportWarholm i egen klasse, 47,26 i Paris19:47NorgeKajakkpadler død etter ulykke i Troms19:29PolitikkSiv Jensen var klar til å ta Frp ut av regjering19:24Verden500 år gammel «inkaprinsesse» har kommet hjem19:00SportMaars Johnsen klar for Rosenborg18:01SportMareritt for Solskjær: Tap mot Crystal Palace, straffebom og bare 20 i seiersprosent17:53NorgeMann pågrepet etter balkongskyting i Oslo17:35NorgeMotorsyklist omkom i ulykke i Rogaland17:15VerdenHelten Ingstad og forræderen Quisling sentrale da Norge tok Grønland16:53PolitikkTransportøkonom: Distriktsbilistene er den store vinneren i bompengeavtalen16:36VerdenTrump har store forventninger til G7-toppmøtet16:09MotorOslo er Norges minst bilavhengige by – men MDG jubler ikke16:07NorgePolitimester Hasseldal flyttes til Politidirektoratet14:37PengerFrykt for handelskrig preger G7-toppmøtet14:29PengerDro til Syden – svindlet Nav elleve ganger13:57PolitikkTybring-Gjedde: Venstre bør ikke sitte i regjering13:45NorgeFylkesrådsleder reagerer på uttalelser fra jernbanedirektøren om Nord-Norgebanen13:19NorgePolitiet i Troms etterlyser savnet kvinne12:27NyheterTurgåer berget ned fra fjell på Senja11:54PengerJensen: Ingen Frp-jubel over bompengeavtalen11:38MotorDu vil bli overrasket: De ti mest bil-tette kommunene11:28SportSolskjær: – Wan-Bissaka gleder seg til å spille mot Crystal Palace11:28VerdenDemonstranter i Hongkong møtt med køller og tåregass10:13VerdenTrump gjenåpner konsulat på Grønland10:12NorgeSophie Elise med ny serie på TV 2 Sumo10:11SportBasketball: USA tapte for første gang på 13 år09:53Politikk– Det virker som om rikspolitikerne tror valget handler om dem09:49VerdenRussisk robot klarte ikke å koble seg til romstasjon09:36NorgePolitiet tror to jenter ble voldtatt under fest i Frognerparken08:53VerdenForskere oppdager repeterende radiosignaler fra rommet08:17VerdenTysk politi jakter på sykkel-drapsmann07:28NorgeSergej Kajdalov vant Dronning Sonja Internasjonale Musikkonkurranse07:00VerdenTrump truer med toll på fransk vin06:50VerdenTrump roser Danmarks statsminister06:15VerdenNord-Korea skal ha avfyrt to raketter06:11VerdenKina løslater konsulatansatt i Hongkong06:09NorgeTo menn funnet alvorlig skadd i Horten sentrum05:50NorgeDette skjer i dag05:49NorgeErnas ultimatum fikk ja – men prosessen får kritikk05:30NorgeDette skjedde i natt05:03VerdenMigranter på Ocean Viking har gått i land på Malta03:56PengerEFTA har inngått handelsavtale med Brasil03:52NorgeTre turister til sykehus etter utforkjøring i Hedmark03:17VerdenBolsonaro ber om å ikke bli straffet av verdenssamfunnet for at Amazonas brenner03:04NorgePolitiet etterforsker to mulige voldtekter i Frognerparken03:02SportTutta to slag under par i Canada02:39NorgePolitiet mener Manshaus' radikalisering startet for to år siden02:39SportHovland klatrer på resultatlisten i Idaho02:05VerdenUruguays president har fått lungekreft
Populært