Klarer norsk bistand å takle morgendagens utfordringer?

Norge kan kjapt fatte beslutninger, bevilge ekstra midler eller endre på hvordan midlene benyttes. Dette er noe vi særlig ser i humanitære situasjoner – for eksempel i responsen til Syria-krisen, skriver artikkelforfatteren. Foto: Espen Røst
Norge kan kjapt fatte beslutninger, bevilge ekstra midler eller endre på hvordan midlene benyttes. Dette er noe vi særlig ser i humanitære situasjoner – for eksempel i responsen til Syria-krisen, skriver artikkelforfatteren. Foto: Espen Røst

Etter snart 60 år med norsk bistand: Hva har vi lært? Hva har virket eller ikke virket, og hva vet vi om hvorfor? Og er dagens bistandsforvaltning i god nok befatning til å takle morgendagens utfordringer?

Stemmer: Per Øyvind Bastøe

Delta i debatten

Send oss gjerne forslag til kronikker vi kan publisere.
Formen bør være kronikk/kommentar/blogginnlegg med maks 1000 ord.

E-post: stemmer@abcnyheter.no

Det kan sies mye om norsk bistand fra et evalueringsperspektiv. Vi har et godt bilde av hva som virker og ikke virker ut fra våre drøyt 10 tematiske evalueringer årlig av gjennomføringen av norsk utviklingspolitikk. Her er noen hovedfunn.

Et gjennomgående positivt trekk er at Norge har tillit til sine partnere – det være seg multilaterale eller sivilsamfunns organisasjoner, lokale partnere eller andre donorer. Selv om vi krever skikkelig rapportering, er vi ikke spesielt vanskelige å forholde oss til. Vi er fleksible og kan kjapt fatte beslutninger, bevilge ekstra midler eller endre på hvordan midlene benyttes. I motsetning til rigide regimer hos en del andre donorer og multilaterale organisasjoner, er vi derfor ettertraktede samarbeidspartnere.

Rask respons

Dette er noe vi særlig ser i humanitære situasjoner – for eksempel i responsen til Syria-krisen. Fra 2011 til 2015 bidro Norge med 3,5 milliarder kroner til multilaterale institusjoner, og norske og internasjonale ikke-statlige organisasjoner og andre. I evalueringen fant vi at Norge blir sett på som en prinsipiell giver som gjør riktige ting av riktige grunner og ikke for politisk vinning. Norge har i flere tilfeller støttet risikofylte aktiviteter fordi dette har vært det rette å gjøre i en humanitær kontekst. Norge har dessuten vært en stabil partner over tid og har akseptert at det går an å gjøre feil. Sterk tillit til partnerne og korte beslutningsprosesser har gitt rom for rask og fleksibel respons.

Et annet eksempel er evalueringen av norsk støtte til Haiti etter jordskjelvet i 2010 som viste at den norske fleksibiliteten muliggjorde raske og ubyråkratiske beslutninger.

Vi hadde tilsvarende funn i evalueringen av Norges rolle i fredsprosessen i Colombia – tillit og fleksibilitet var avgjørende for den konstruktive rollen Norge spilte.

Bygger kapasitet

Et annet positivt trekk gjelder Norges støtte til kapasitetsutvikling i utviklingsland – som for eksempel innen statistikk og oljeforvaltning. En evalueringen for et par år siden trakk fram mottakeransvar, fleksibilitet og tilpasningsevne, og langvarig forpliktende samarbeid som oppskrift på suksess. Erfaringene med «twinning» var best der mottakerinstitusjonen opplevede «eierskap» til prosessen mens giver var fleksibel og tilpasningsdyktig og samarbeidet varte minst ti år.

Arrangøren her har bedt meg si noen ord om Skatt for utvikling. Det kan jeg godt gjøre selv om vi ikke har evaluert dette arbeidet. Men det har mange elementer i seg som gjør at det åpenbart har et stort potensiale. Programmet er bredt sammensatt (med blant annet Skattedirektoratet, IMF, forskningssenteret Tax for Development, African Tax Administration Forum, sivilsamfunns organisasjoner), er etterspurt, og tar utgangspunkt i et område der Norge har en anerkjent kompetanse. Det har allerede gitt synlige resultater i form av økte skatteinntekter i noen land, bl.a. i Tanzania, der det denne uken er samtaler for videreutvikle samarbeidet.

Med andre ord: mye å være stolt av ved norsk utviklingssamarbeid.

For mye samtidig

Men det er også mye som ikke virker så godt. Selv om 35 milliarder er mye penger – i hvert fall i norsk sammenheng – er det begrenset hva vi kan bidra med i forhold til de store utfordringene verden står overfor.

Problemet er ikke at vi har høye ambisjoner, men snarere at vi forsøker å gjøre for mye på samme tid. Når både bistandsbudsjettet stadig øker – regjeringens foreslår å legge på ytterligere 2,5 milliarder i 2019, og kompleksiteten i de sammenhengene Norge engasjerer seg i, også øker – samtidig som det er et ønske om å effektivisere forvaltningen og redusere antall ansatte – er det kanskje naturlig at det blir problemer. Fra vårt perspektiv har det vært vanskelig å få øye på den konsentrasjonen det snakkes om på overordnet nivå.

En rekke av våre evalueringer viser at forvaltningens kapasitet strekkes til det ytterste. Hyppig rotasjon blant de ansatte på ambassader og i fagseksjoner bidrar til at ikke alt følges opp like godt som det burde. Forvaltningen har dessuten en dårlig tradisjon med å systematisere erfaringene. Det gjør at kunnskapen ofte blir værende i hodene på enkeltmedarbeidere.

Dette bekreftes i en nylig evaluering der vi fant vi at ambassadene opplever svak koordinering mellom UDs ulike avdelinger og mellom UD og Norad, noe som bidrar til dobbeltarbeid og overlapp mellom ulike deler av systemet.

Uten klare mål

Mangel på koordinering var også en av svakheten vi fant i evalueringen av systemene til å fremme og beskytte menneskerettigheter i næringsutvikling. Samtidig som målet vektlegges i overordnet politikk, er det i liten grad fulgt opp i det operative arbeidet til departementet og ambassadene. Også evalueringen av samstemthet for utvikling viser at det er få mekanismer for å sikre samstemthet i norsk engasjement på landnivå.

Tilsvarende problemer ble identifisert i evalueringen av norsk støtte til utdanning i konflikt og krise gjennom sivilsamfunnsorganisasjoner. Der fant vi at det er et potensial for å oppnå mer dersom innsatsen fra norsk side blir sett i sammenheng og koordinert bedre. Resultatene som oppnås står i stor grad ‘hver for seg’ og ikke som del av en mer helhetlig norsk innsats. Det vil si summen av enkelttiltakene er ikke større enn de enkelte tiltakene.

Haiti evalueringen kritiserte Norge for ikke å ha noen eksplisitt strategi for innsatsen utover interne beslutningsnotater. Særlig ble det kritisert at det ikke var formulert noen overordnede mål, at beslutningsgrunnlaget ikke var tydeliggjort, at det tilsynelatende ikke ble gjort vurderinger av alternativer før beslutninger ble tatt, og at det ikke ble gjort eksplisitte risiko vurderinger.

Disse funnene er i tråd med hovedkonklusjonen i en evaluering av mål- og resultatstyringen i den norske bistandsforvaltningen, som vi la fram tidligere i år. Den nåværende måten mål- og resultatstyring praktiseres på bidrar ikke til bedre bistand. Bistandsforvaltningen fokuserer på rapportering av resultater, men bruker ikke disse strategisk og systematisk. Administrasjonens krav til rapportering gir økte kostnader for partnere, uten at dette nødvendigvis gir mer effektiv bistand. Evalueringen fant at en mulig – og sannsynlig – årsak til dette er svak resultatorientering hos overordnet ledelse i UD og i Norad og manglende resultat- og læringskultur.

Så altså – både styrker og svakheter. Hva betyr så dette for norsk bistand framover?

Takler vi morgendagens utfordringer?

Norsk – og internasjonal – bistand er i endring (som vi har hørt i den første delen av dette seminaret). Stadig mer kanaliseres til globale initiativ gjennom multilaterale fond og ordninger. Tradisjonell bilateral bistand er for nedadgående. Samtidig har vi en bistandsforvaltning som i liten grad har endret seg de siste ti årene. Ut fra den innsikten evalueringene gir, er jeg på ingen måte sikker på at denne forvaltningen er i god nok befatning til å takle morgendagens utfordringer.

Det er vel også derfor det er en bistandsreform på gang. Så langt har reformen nesten utelukkende konsentrert seg om organisasjonsstrukturene. Det er jo dessverre ofte sånn med offentlige reformer.

Det som er enda viktigere er hvordan innholdet og arbeidsformene i bistandsforvaltningen kan endres for å bli bedre.

1. Hva kan gjøres for å styrke evnen til strategisk planlegging og ledelse for å få ulike deler av forvaltningen til å dra i samme retning – for eksempel gjennom en porteføljetenkning som innebærer at tiltak med samme overordnede mål og underliggende programlogikk sees i sammenheng. For eksempel innenfor et sektorområde, et tema eller et land?

2. Hva kan gjøres for å sikre en høy og stabil kompetanse til å forholde seg til komplekse faglige problemstillinger over tid eller for bedre kunnskap og innsikt om fond og multilaterale organisasjoner? Det er ikke mange i bistandsforvaltningen som har inngående arbeidserfaring fra denne type virksomhet.

3. Hva kan gjøres for at få bedre analyser og bedre strategier som gir et realistisk ambisjonsnivå tilpasset den kapasiteten og kompetansen vi har til rådighet, for å unngå at vi lover langt mer enn vi kan holde og dermed legger til rette for å feile?

4. Hva kan gjøres for å sikre en resultat- og læringskultur som bidrar til at norsk bistandsforvaltning også i framtiden er etterspurt og ettertraktet? Dette har betydning for utøvelse av ledelse og villigheten til å akseptere åpenhet – også om det som ikke fungerer.

La oss håpe at debatten om organisasjonsstruktur snart kan avsluttes, slik at vi heller kan få en – mye viktigere – debatt om innhold og arbeidsformer i bistandsforvaltningen.

Kommentaren er først publisert på Bistandsaktuelt.no

Mer fra ABC Nyheter
Siste fra forsiden
23:26 Uroen fortsetter i Chile – nytt portforbud innført23:20 Pompeo: Trump er fullt forberedt på krig mot Tyrkia22:45 FN advarer om dramatisk befolkningsnedgang i Sørøst-Europa22:04 Enighet om byrådsplattformen i Oslo21:52 Tok opp kampen mot mishandling: – Alkoholmisbruk gikk ut over hesten21:49 Mattilsynet: 11.400 kilo kjøtt stoppet på grensen21:36 Hegerberg nominert til Ballon d'Or21:29 Facebook: – Står overfor stadig mer sofistikerte angrep21:09 Bare én brannmann brukte bilbelte i ulykken i Kvinesdal21:05 Gulljagende Bodø/Glimt snublet hjemme mot Mjøndalen20:31 Her er de mest urolige flyturene19:08 Slik ville skolen hindre juks18:10 Fly måtte snu da kjemikalie-lekkasje førte til at kabinansatte besvimte17:32 Carlsen satte rekord med remis mot Aronian – 101 strake partier uten tap17:13 BMW-tyver i Oslo-området går etter ratt og annet dyrt utstyr17:01 Brexitavtalen nektet lagt fram – Parlamentet startet lovprosessen16:31 Marianne Borgen fortsetter som ordfører i Oslo15:46 SIAN-leder om hattiltale: – Dette er faktaformidling15:29 Morgenbladets redaktør går av etter lang tids konflikt15:22 Superstjerne skulle spille Knausgård – så satte forfatteren foten ned15:07 Mann møter i retten tiltalt for drapsforsøk om bord i tog14:59 Julian Assange fikk ikke retten med på å utsette utleveringssak14:59 Stanset vanntilførsel til overfylt og omstridt teltleir14:53 Bjørgen tviler på om langrennsporten vil overleve14:50 Oppgang i det globale aksjemarkedet etter samtaler mellom USA og Kina14:19 Viken Venstre vraker Trine Skei Grande14:04 Toppserien innfører sluttspill: – Vil heve produktet14:03 Syriske kurdere kaster poteter på amerikanske soldater13:57 Tsjekkia hevder å ha avslørt russisk spionnettverk13:48 NFF vil forlenge Lagerbäcks kontrakt12:51 Tiltalt nekter for drap og mishandling av kona12:50 Tenåring slått og ranet i Oslo – fire tenåringer pågrepet11:56 Nye Ålesund er årets nynorskkommune11:55 Kallmyr om Oslo-volden: – Fattigdom er ingen unnskyldning11:54 Frykter at Erdoğans angrep tapper boligmarkedet i Tyrkia11:54 Mange lemlestes for livet – nå har legene fått nok11:42 Premier League-spiss tatt for promillekjøring11:07 Sterkeste pundkurs på fem måneder10:57 Endelig rapport etter Lion Air-ulykken snart klar10:52 Full storm i Midt-Norge tirsdag10:35 Frynset forhold mellom USA og Tyrkia skaper debatt om atomvåpen10:35 NRK slår sammen regionale TV-sendinger10:17 Høyre håper på Sp for videre samtaler i Bergen10:16 Iran advarer Tyrkia mot å etablere militært nærvær i Syria10:02 Konkursbegjæring for kosmetikkjeder - 1.300 ansatte berørt09:52 Svensk langrennsprofil mister hele sesongen09:52 Ruud falt på verdensrankingen09:51 Enighet om reformer i Libanon09:51 Far siktet for seksuell omgang med mindreårig i tillegg til drapsforsøk09:34 Tysk minister: – EU trenger noen dager til brexitavgjørelse09:33 FNB-styret snur om eksklusjon av medlemmer i Sandnes09:21 Barndomsstedet rasert av flom – da fikk Oddbjørn en idé09:19 Mot dødt løp mellom Trudeau og Scheer i Canada09:16 Woodward: – Ingen planer om United-salg08:18 Gustav Witzøe overtar som konsernsjef i SalMar08:18 Solberg på «ukjent» besøk i Irak08:11 Klopp mener Solskjær forsvarte seg til ett poeng08:09 Trump vil DNA-teste alle asylsøkere07:37 Politiet patruljerte på Facebook – fem bøtelagt07:30 Kina anklager japansk professor for spionasje07:26 Turister pågrepet for droneflyging ved marinebase07:14 Rundlurte Nav: Fikk både lønn og millioner i uførepensjon07:12 Galaxy videre i MLS-sluttspillet06:24 Japans eksport faller for tiende måned på rad06:10 Her herjer tornadoen i Texas05:53 Jordskjelv har rammet stillehavsøya Vanuatu05:50 Dette skjer i dag05:43 Norge på sjetteplass over beste pensjonssystemer i verden05:30 Dette skjedde i natt05:15 Kanonvalg for De grønne i Sveits05:05 Sensurert forside på flere australske aviser03:17 Myndighetene utvider portforbudet i Chile02:49 Morales tar første stikk i valget i Bolivia02:17 Minst 30 døde i bussulykke i Kongo02:15 Wild tok seier uten Zuccarello02:09 Murray tok sin første seier på over to år01:45 Nyvalg i april i Nord-Makedonia00:58 Fem døde i brann i klesfabrikk i uroen i Chile00:19 Politiet etterforsker bilbrann i Oslo23:58 TV-aksjonen har fått inn 220 millioner kroner23:56 Tyskland: – Tyrkias militæroffensiv er brudd på internasjonal rett23:10 Ti drept i artilleriangrep i Kashmir22:49 Carlsen tangerte langsjakkrekord med seier mot Matlakov22:49 Milan mistet seieren på overtid i Piolis første kamp22:02 Carlsen tangerte langsjakkrekord med seier mot Matlakov22:01 Sarpsborg reddet poeng mot Brann ett minutt før slutt21:47 Molde tok nytt steg mot seriegull21:32 «Klimavalg» i Sveits – nesten dobling for De grønne20:40 Huawei-grunnlegger advarer Norge mot politisk press20:15 Saueflokk på tur gjennom Madrid19:53 Aalesund sikret opprykk til Eliteserien19:51 Startet med varme og fascinasjon, endte med fullskala mistillit: – De to ble aldri forsonet19:42 Over 90.000 hjortedyr har blitt testet for skrantesyke19:24 Liverpool spolerte Solskjærs opptur fem minutter før slutt18:45 Politikere vil granske matgiganter som gir bonuspoeng på øl18:28 Jehovas vitner mener stemme-nei ikke er i strid med demokratiske verdier18:16 Solfrid Heier (74): – Verden rundt meg er veldig opptatt av alder18:00 Oslo-politikere reagerer på en rekke voldshendelser17:54 Brexit – dette kan skje nå17:41 Dette stativet er en felle: Ikke lås fast sykkelen din her!
Siste nytt
23:26VerdenUroen fortsetter i Chile – nytt portforbud innført23:20VerdenPompeo: Trump er fullt forberedt på krig mot Tyrkia22:45VerdenFN advarer om dramatisk befolkningsnedgang i Sørøst-Europa22:04NorgeEnighet om byrådsplattformen i Oslo21:52NorgeTok opp kampen mot mishandling: – Alkoholmisbruk gikk ut over hesten21:49NorgeMattilsynet: 11.400 kilo kjøtt stoppet på grensen21:36SportHegerberg nominert til Ballon d'Or21:29VerdenFacebook: – Står overfor stadig mer sofistikerte angrep21:09NorgeBare én brannmann brukte bilbelte i ulykken i Kvinesdal21:05SportGulljagende Bodø/Glimt snublet hjemme mot Mjøndalen20:31ReiseHer er de mest urolige flyturene19:08VerdenSlik ville skolen hindre juks18:10VerdenFly måtte snu da kjemikalie-lekkasje førte til at kabinansatte besvimte17:32SportCarlsen satte rekord med remis mot Aronian – 101 strake partier uten tap17:13MotorBMW-tyver i Oslo-området går etter ratt og annet dyrt utstyr17:01VerdenBrexitavtalen nektet lagt fram – Parlamentet startet lovprosessen16:31NorgeMarianne Borgen fortsetter som ordfører i Oslo15:46NorgeSIAN-leder om hattiltale: – Dette er faktaformidling15:29NorgeMorgenbladets redaktør går av etter lang tids konflikt15:22NorgeSuperstjerne skulle spille Knausgård – så satte forfatteren foten ned15:07NorgeMann møter i retten tiltalt for drapsforsøk om bord i tog14:59VerdenJulian Assange fikk ikke retten med på å utsette utleveringssak14:59VerdenStanset vanntilførsel til overfylt og omstridt teltleir14:53SportBjørgen tviler på om langrennsporten vil overleve14:50PengerOppgang i det globale aksjemarkedet etter samtaler mellom USA og Kina14:19PolitikkViken Venstre vraker Trine Skei Grande14:04SportToppserien innfører sluttspill: – Vil heve produktet14:03VerdenSyriske kurdere kaster poteter på amerikanske soldater13:57VerdenTsjekkia hevder å ha avslørt russisk spionnettverk13:48SportNFF vil forlenge Lagerbäcks kontrakt12:51NorgeTiltalt nekter for drap og mishandling av kona12:50NorgeTenåring slått og ranet i Oslo – fire tenåringer pågrepet11:56KulturNye Ålesund er årets nynorskkommune11:55NorgeKallmyr om Oslo-volden: – Fattigdom er ingen unnskyldning11:54PengerFrykter at Erdoğans angrep tapper boligmarkedet i Tyrkia11:54Helse og livsstilMange lemlestes for livet – nå har legene fått nok11:42SportPremier League-spiss tatt for promillekjøring11:07PengerSterkeste pundkurs på fem måneder10:57VerdenEndelig rapport etter Lion Air-ulykken snart klar10:52NorgeFull storm i Midt-Norge tirsdag10:35VerdenFrynset forhold mellom USA og Tyrkia skaper debatt om atomvåpen10:35KulturNRK slår sammen regionale TV-sendinger10:17PolitikkHøyre håper på Sp for videre samtaler i Bergen10:16VerdenIran advarer Tyrkia mot å etablere militært nærvær i Syria10:02PengerKonkursbegjæring for kosmetikkjeder - 1.300 ansatte berørt09:52SportSvensk langrennsprofil mister hele sesongen09:52SportRuud falt på verdensrankingen09:51VerdenEnighet om reformer i Libanon09:51NorgeFar siktet for seksuell omgang med mindreårig i tillegg til drapsforsøk09:34PolitikkTysk minister: – EU trenger noen dager til brexitavgjørelse09:33PolitikkFNB-styret snur om eksklusjon av medlemmer i Sandnes09:21NorgeBarndomsstedet rasert av flom – da fikk Oddbjørn en idé09:19PolitikkMot dødt løp mellom Trudeau og Scheer i Canada09:16SportWoodward: – Ingen planer om United-salg08:18PengerGustav Witzøe overtar som konsernsjef i SalMar08:18PolitikkSolberg på «ukjent» besøk i Irak08:11SportKlopp mener Solskjær forsvarte seg til ett poeng08:09VerdenTrump vil DNA-teste alle asylsøkere07:37NorgePolitiet patruljerte på Facebook – fem bøtelagt07:30VerdenKina anklager japansk professor for spionasje07:26NorgeTurister pågrepet for droneflyging ved marinebase07:14PengerRundlurte Nav: Fikk både lønn og millioner i uførepensjon07:12SportGalaxy videre i MLS-sluttspillet06:24PengerJapans eksport faller for tiende måned på rad06:10VerdenHer herjer tornadoen i Texas05:53VerdenJordskjelv har rammet stillehavsøya Vanuatu05:50NorgeDette skjer i dag05:43PengerNorge på sjetteplass over beste pensjonssystemer i verden05:30NorgeDette skjedde i natt05:15PolitikkKanonvalg for De grønne i Sveits05:05KulturSensurert forside på flere australske aviser03:17VerdenMyndighetene utvider portforbudet i Chile02:49PolitikkMorales tar første stikk i valget i Bolivia02:17VerdenMinst 30 døde i bussulykke i Kongo02:15SportWild tok seier uten Zuccarello02:09SportMurray tok sin første seier på over to år01:45PolitikkNyvalg i april i Nord-Makedonia00:58VerdenFem døde i brann i klesfabrikk i uroen i Chile00:19NorgePolitiet etterforsker bilbrann i Oslo23:58NorgeTV-aksjonen har fått inn 220 millioner kroner23:56VerdenTyskland: – Tyrkias militæroffensiv er brudd på internasjonal rett23:10VerdenTi drept i artilleriangrep i Kashmir22:49SportCarlsen tangerte langsjakkrekord med seier mot Matlakov22:49SportMilan mistet seieren på overtid i Piolis første kamp22:02SportCarlsen tangerte langsjakkrekord med seier mot Matlakov22:01SportSarpsborg reddet poeng mot Brann ett minutt før slutt21:47SportMolde tok nytt steg mot seriegull21:32Politikk«Klimavalg» i Sveits – nesten dobling for De grønne20:40PengerHuawei-grunnlegger advarer Norge mot politisk press20:15VerdenSaueflokk på tur gjennom Madrid19:53SportAalesund sikret opprykk til Eliteserien19:51PolitikkStartet med varme og fascinasjon, endte med fullskala mistillit: – De to ble aldri forsonet19:42NorgeOver 90.000 hjortedyr har blitt testet for skrantesyke19:24SportLiverpool spolerte Solskjærs opptur fem minutter før slutt18:45PengerPolitikere vil granske matgiganter som gir bonuspoeng på øl18:28NorgeJehovas vitner mener stemme-nei ikke er i strid med demokratiske verdier18:16Helse og livsstilSolfrid Heier (74): – Verden rundt meg er veldig opptatt av alder18:00NorgeOslo-politikere reagerer på en rekke voldshendelser17:54PengerBrexit – dette kan skje nå17:41NorgeDette stativet er en felle: Ikke lås fast sykkelen din her!
Populært