Hat avler hat

Dersom HL-senteret skulle ha arrangert en seminarserie om folkemord, ville senteret ikke vært forpliktet til å inkludere en holocaustfornekter. Like lite forpliktet er demokratifestivalen Arendalsuka til å inkludere krefter som vil vårt liberale demokrati til livs, skriver Ervin Krohn.

Denne artikkelen er over ett år gammel og kan innholde utdatert informasjon

Stemmer: Ervin Kohn
2. nestleder, Antirasistisk Senter

Delta i debatten

Send oss gjerne forslag til kronikker vi kan publisere.
Formen bør være kronikk/kommentar/blogginnlegg med maks 1000 ord.

E-post: stemmer@abcnyheter.no

Fortsatt er det enkelte som mener at det er dumt av oss å snakke om Alliansen og Hans Jørgen Lysglimt Johansen fordi vi bidrar til å gi dem oppmerksomhet. De er så få og ubetydelige. Dette er vektige synspunkter som vi har vurdert og stadig diskuterer. De samme innvendingene hørte vi om DNM, Den nordiske motstandsbevegelsen, for et par år siden. Vi har imidlertid erkjent at vi ikke kan hindre dem i å få oppmerksomhet. Uansett hva vi gjør. I valgkampen i fjor hadde enkelte av Lysglimts videoblogginnlegg rundt fem tusen seere. Vi har ikke kraft til å hindre ham i å få oppmerksomhet når store mediehus gjør det, eller når Samfundet i Trondheim gjør det. Vi kan derimot gi dem motstand.

Vi kan ta til motmæle – i vår demokratiske kulturs ånd.

Vi har naturligvis aldri tatt til orde for å forby partiet Alliansen. Det betyr ikke at samfunnet har noen forpliktelse når det gjelder å tilrettelegge for deres propaganda. Udemokratiske organisasjoner og bevegelser er gjerne de som raskest trekker ytringsfrihetskortet. Ikke bare når noen mener at ytringsfrihetens grenser blir overtrådt, men når deres retorikk og budskap blir imøtegått. Ikke rent sjelden erfarer vi at udemokratiske aktører misliker nettopp dette. Det i seg selv er udemokratisk

Hatefulle ytringer derimot er ikke noe et samfunn har behov for. Noen tror på trykkokereffekten. At vi ikke må sette lokk på hatet for da kan gryta eksplodere. Dette er det ingen seriøs forskning som støtter. Derimot har vi forskning og erfaring (empiri) som viser at hat avler hat.

Les Lysglimts tilsvar:

I forkant av Arendalsuka henvendte vi oss til arrangørene for å gjøre dem oppmerksom på at Alliansen bryter med ett av Arendalsukas egne kriterier for deltagelse.

Nemlig dette: En arrangør som står for et antidemokratisk eller voldsrettet budskap får ikke delta.

Lysglimt Johansen, som legemliggjør partiet Alliansen, har en omfangsrik aktivitet på Twitter. Der sprer han sine rasistiske og antisemittiske holdninger gjennom antidemokratisk og voldsforherligende retorikk. I forkant av Arendalsuka laget vi derfor en kort film der vi leste opp noen av Lysglimts egne twittermeldinger. Det gir et interessant perspektiv på budskapet når twittermeldingene leses opp av andre: når jeg, som daglig jobber mot hat og fordommer, ser inn i kameraet og sier med innlevelse at «Hat er bra, hat er godt, hat er naturlig og sunt».

Når Lysglimt hevder at Norges tilslutning til EØS er udemokratisk, da vil han noe annet enn vårt demokrati. Når han hevder at våre politiske ledere er landssvikere og må henges, da er han udemokratisk. At Lysglimt senere har begynt å snakke om et landssvikoppgjør forandrer ikke mye på dette. Men litt. Det gir i hvert fall et skinn av rettsstat. På linje med Iran.

Arendalsuka kaller seg en demokratifestival. Dersom HL-senteret skulle ha arrangert en seminarserie om folkemord, ville senteret naturligvis ikke vært forpliktet til å inkludere en holocaustfornekter som David Irwing.

Like lite forpliktet er Arendalsuka til å inkludere krefter som vil vårt liberale demokrati til livs.

Et liberalt demokrati, det åpne samfunn, kjennetegnes av mer enn bare valg, eller folkeavstemninger. Et slikt samfunn kan like godt bli et flertallsdiktatur. I tillegg til frie valg med allmenn stemmerett, hviler det åpne samfunn på rettsstaten, fordeling av makt mellom lovgiver (Stortinget), styrende myndighet (regjering – departementer og etater) og dømmende (domstolene). Et liberalt demokrati fordrer også en fri og uavhengig presse, og et levende sivilsamfunn (organisasjoner). Mens maktfordelingsprinsippet gir samfunnet formelle strukturer som sikrer demokratiet på kort og lang sikt, er pressen og organisasjonenes oppgave å være vaktbikkjer for folket, ansvarliggjøre makta og sørge for at vår stat ikke bare er en demokratisk rettsstat, men en moralsk stat. Adelsmerket for et liberalt demokrati er hvordan det behandler sine minoriteter.

De liberale demokratier er under angrep. 85 prosent av befolkningen i Norge er født etter krigen og kjenner ikke noe annet enn vårt demokrati. Derfor er det ikke så rart at man kanskje ikke har den nødvendige sensitivitet for når demokratiet er under angrep. Eller at man faktisk må gjøre en jobb for å forsvare demokratiet.

Arendalsuka som demokratifestival har en fantastisk oppside i å være en arena der alle aktørene i vårt åpne samfunn kan møtes, og meninger brytes, i gode strategiske og taktiske diskusjoner rundt spørsmålet om hvordan best forsvare og styrke vårt åpne samfunn.

Udemokratiske holdninger, brønnpissing og voldsforherligende retorikk har ikke noe å bidra med på en slik demokratifestival.

Personvernpolicy