Meny

Tyrkia ut av Syria

Tyrkias president Recep Tayyip Erdoğan. Foto: NTB scanpix
Stemmer: Bjørnar Moxnes
Leder i Rødt

Delta i debatten

Send oss gjerne forslag til kronikker vi kan publisere.
Formen bør være kronikk/kommentar/blogginnlegg med maks 1000 ord.

E-post: stemmer@abcnyheter.no

I dag kan FRP vise at de mener alvor med å hjelpe flyktninger der de er og bekjempe islamisme.

I mange år har FRP repetert budskapet om at man må hjelpe flyktninger der de er og bekjempe islamismen. I dag har partiet en mulighet til vise at de faktisk mener alvor med dette.

Anledninga er Tyrkias invasjon av Syria, som begynte i januar i år og Rødts forslag på Stortinget om å fordømme invasjonen og hjelpe de som flykter fra den. Det tyrkiske regimet kaller selv sin militæraksjon mot Syria «jihad», hellig krig for islam, og benytter seg av islamistiske opprørsgrupper. Tyrkias uttalte mål å knuse kurderne i Nord-Syria og med det et av svært få betydelig politiske prosjekter i Syria som er både sekulært og demokratisk. Invasjonen, som medfører drap på sivile, og store ødeleggelser, har gjort 180 000 mennesker i Nord-Syria til flyktninger, foreløpig i sitt eget land. Den 26. april kunne Aftenposten også avsløre at Tyrkias innblanding i Syria bidrar til å styrke terrorgruppa IS.

Utfallet:  Stortinget vil ikke stanse norsk våpeneksport til Tyrkia

Rødts forslag er i sin helhet som følger:

1) At regjeringen krever at Tyrkia og allierte islamistiske opprørsgrupper trekker sine militære styrker ut av Syria.

2) At regjeringen avslutte eksport av våpen og forsvarsmateriell til Tyrkia så lenge landets ulovlige invasjon av Syria pågår.

3) At det bevilges nye midler til humanitær bistand for å hjelpe flyktninger fra Afrin-området nord i Syria i deres nærområder.

Aktuelt: Israel misliker at Tyrkia får kjøpe F-35

Det er ingen ringere enn FRPs Christian Tybring-Gjedde som er saksordfører for komiteen som i dag vil offentliggjøre sin innstilling, altså en bearbeidet versjon av Rødts forslag, som Stortinget senere skal stemme over. Når dette dokumentet, som føres i pennen av Tybring-Gjedde, offentliggjøres i løpet av ettermiddagen eller kvelden, får vi en gylden mulighet til å etterprøve om hans og partiets løfter om å bekjempe islamismen og hjelpe flyktninger der de er, faktisk er verdt noe eller om det bare er prat.

Det burde være en selvfølge for FRP, et parti som snakker så mye om å bekjempe islamismen, å støtte et forslag som går ut på å fordømme et regime som er villig til å gå til krig mot et naboland for å drive jihad. Det samme gjelder den delen av forslaget vårt som handler om å hjelpe den hovedsakelig kurdiske sivilbefolkningen, som har flyktet fra de tyrkiske invasjonsstyrkene og deres islamistmilitser.

Disse minst 180 000 flyktningene ønsker nemlig ikke å komme til Europa. De vil tvert i mot bli værende i Syria, så nært som mulig hjemmene de har flyktet fra og som de håper å returnere til så snart Tyrkia trekker seg ut. Men for å kunne bli værende i Syria ber disse flyktningene nå om ekstra nødhjelpsmidler fra verdenssamfunnet slik at de kan få levelige forhold i flyktningleirer i sine nærområder. Rødts forslag er altså at vi hjelper flyktningene der de er. Det høres vel kjent ut for FRP og Tybring-Gjedde?

Aktuelt: Kongressen på vei til å strupe våpensalg til Tyrkia

Så vet vi at saksordfører Tybring-Gjedde mener Norge ikke kan ta på seg å redde verden. I denne saken har imidlertid Norge et særskilt ansvar, ettersom den angripende part er et NATO-land. Vi har også en egeninteresse av dette. NATO-tilhengere burde være minst like bekymret som oss for konsekvensene om NATO-land fortsetter å starte sine egne angrepskriger etter eget forgodtbefinnende. For hver angrepskrig startet av et NATO-land øker sjansen for at NATO-land selv blir angrepet, og at Norge dermed dras inn i krig for å forsvare alliansepartnere, slik NATOs artikkel 5 forutsetter.

Denne utviklinga er farlig, og den er dømt til å tære på medlemslandenes vilje til å forplikte seg til å forsvare hverandre. Vi på venstresida kan umulig være de eneste som bekymrer oss over at Norge gjennom NATO risikerer å måtte gå til krig for å forsvare et alliert medlemsland som selv starter krig for å spre jihad til andre land?

Aktuelt: Erdogan: USA har mistet sin rolle som Midtøsten-mekler

Et annet viktig aspekt er internasjonal lov. Rødt står for en ansvarlig sikkerhets- og utenrikspolitikk som prioriterer forsvar av Norge, folkeretten, fred og internasjonal solidaritet i stedet for USAs og NATOs krigseventyr. Som en liten stat er Norge tjent med et internasjonalt system basert på folkeretten, der militært sterke stater ikke kan ta seg til rette overfor militært svakere stater. Derfor vil det være skadelig for Norges interesser om regjeringa å bidra til stilltiende aksept for Tyrkias folkerettsstridige invasjon av Syria. Slik sett er det regjeringas åpenbare plikt å fordømme invasjonen, dersom man setter Norges sikkerhet i høysetet.

Så vet vi at FRP og resten av regjeringa helst ikke vil la verken menneskerettigheter eller folkeretten stå i veien for norsk våpeneksport. Men det bør ikke hindre verken FRP eller andre stortingspartier i å slutte opp om Rødts forslag om å fordømme en islamistisk invasjon og hjelpe de som flykter fra den til å kunne bli værende i nærområdene.

Stemmer:  Har det egentlig noe å si om Erdogan blir mektigere?

Aktuelt: Moxnes til Solberg: – Norge må slutte å gjemme seg bak USA

Moxnes: – Den største skandalen i Solberg-regjeringens tid

Stemmer
Populært