Meny

Fremskritt i norsk ruspolitikk

Illustrasjonsfoto: COLOURBOX
Stemmer: tone tellevik dahl
Fraksjonsleder for Frp i helse- og sosialkomiteen, Oslo Bystyre

Delta i debatten

Send oss gjerne forslag til kronikker vi kan publisere.
Formen bør være kronikk/kommentar/blogginnlegg med maks 1000 ord.

E-post: stemmer@abcnyheter.no

De neste fire årene skal regjeringen gjennomføre en rusreform. Jeg gleder meg over nye, og moderne tider for norsk ruspolitikk.

Det er gledelig at Venstre, Høyre, og Frp i sin nye plattform går inn for å inkludere flere legemidler, og sørge for økt valgfrihet i LAR, samt gjennomføre forsøk med herionassistert behandling innenfor LAR - tverrfaglig spesialisert behandling, der substitusjonsbehandling inngår som et deltiltak i et helhetlig rehabiliteringsforløp. Behandlingen i LAR organiseres mellom spesialisthelsetjenesten, sosialtjenesten i kommunen og primærhelsetjenesten, med pasienten i midten. ​

Jeg er glad for at Venstre er med på å dytte ruspolitikken i en ny retning, en retning som åpner for nye og bedre tilbud. Det er den såkalte Portugal- modellen, som skal tilpasses norske forhold, som skal legges til grunn, og brukeren er i sentrum.

På Stortinget like før jul, ble det besluttet at straffeansvaret skal flyttes fra justis til helsesektoren. Mennesker med rusproblemer skal møtes med behandling, og ikke med straff. De narkomane er blant de mest sårbare i samfunnet, og denne retningen er god.

Rusavhengighet er en sykdom.

Det skjer også mye spennende innen ruspolitikk for landets hovedstad, Oslo.

Regjeringen vil som nevnt ha prøveforsøk med heroin som medisin, og Oslo kommune vil gjerne delta i et slikt forsøk, uttaler byråd for eldre, helse og arbeid i Oslo til Dagsavisen 23. januar.

Jeg mener det samme som byråden, at det er naturlig at Oslo blir første forsøkskommunen for heroin i LAR. Både Danmark og Sveits positive erfaringer med tiltaket. Også sosialbyråd i Bergen, Erlend Horn, sier kommunen er positiv om Helse Bergen igjen skulle ønske seg forsøk med heroin som medisin.

Vi i Oslo har i lang tid som landets hovedstad hatt et brennende engasjement blant medlemmene i Helse- og sosialkomiteen om ruspolitikk. Oslo har en godt utbygd rusomsorg, et stort forskningsmiljø på sykehusene, og en ruspolitikk som vi politikere hver dag forsøker å gjøre bedre, for en av samfunnets mest sårbare gruppe.

Undertegnede har jobbet lenge med tema innen ruspolitikk i Oslo, og har jobbet blant annet for å opprette flere sprøyterom i Oslo, og tillate røyking av herorin på spørytrommet. Jeg jobber også for å gjøre sprøyterommet døgnåpent. Rusmisbrukere følger ikke vanlig døgnrytme, og da må tilbudene til kommunen være fleksible, slik at man får god hjelp, uansett på døgnet.

Oslo var også første kommune i landet til å tilby legemiddelassistert rehabilitering.

«Switch»- kampanjen har fått heroinavhengige til å røyke stoffet i stedet for å injisere det, hvilket sannsynligvis har unngått flere overdosedødsfall.

Jeg håper Oslo får mulighet til gjennomføre et slik prøveprosjekt, og kan bli ledende innen området i Norge. Jeg mener vi nå må ha lært at det å bare fortsette som før ikke er godt nok, og ta ansvar for et utfordrende og komplekst arbeid innen rusomsorgen.

Stemmer
Populært