Meny

Hvem skal telle? En julefortelling om SSB

Christine Meyer har ikke lenger finansminister Siv Jensens tillit.
Christine Meyer har ikke lenger finansminister Siv Jensens tillit. Foto: Cornelius Poppe / NTB scanpix

I midten av november ble en av Norges mest mektige embetskvinner sparket. Hun hadde glemt en dukkefilm.

Denne artikkelen er over ett år gammel og kan innholde utdatert informasjon

Stemmer: Jon Hustad
Journalist og forfatter.

Delta i debatten

Send oss gjerne forslag til kronikker vi kan publisere.
Formen bør være kronikk/kommentar/blogginnlegg med maks 1000 ord.

E-post: stemmer@abcnyheter.no

I 1975 var det knapt fire millioner mennesker i Norge. Da kom dukkefilmen Flåklypa Grand Prix, en fortelling om Formel 1, ut i Norge. Den solgte fem millioner kinobilletter nasjonalt og langt flere internasjonalt. Filmen var bygget på historier skrevet av Kjell Aukrust i en mannskapsavis for norske soldater på 1950-tallet. Kjell Aukrust var broren til etterkrigstidens store forskningsleder hos Statistisk sentralbyrå (SSB), Odd Aukrust. Kombinasjonen Odd og Kjell gjorde nordmenn underlig opptatt av statistikk. Ja, så opptatt er vi av statistikk at vi her om dagen tvang en av Norges mest mektige embetsmenn, Christine Meyer, som var direktøren i SSB, til å gå av.

Kjell Aukrust var berømt før Flåklypa Grand Prix – dukkefilmen gjorde ham til et nasjonalt ikon. Historien var om et oppfinnergeni i en liten bygd midt i Fjell-Norge, Reodor Felgen, som hadde to samboere, piggsvinet Ludvig og skjæren Solan Gundersen. Til sammen slo trioen verdenseliten i Formel 1, og det helt uten noen form for støtteapparat da sett bort noe så sjelden som en snill oljesjeik. Norge hadde nettopp blitt en petroleumsnasjon, og filmen fortalt oss at alt kom til å gå helt bra, oljesjeiker eller ikke. Men filmen førte også til at Kjell Aukrusts bøker begynte å selge i enda større opplag, trykkpressene gikk varme og Kjells bøker gikk i over 100 000 før hver eneste jul.

En av bøkene var om statistikk. Eller mer presist, det var tre bøker om statistikk under overskriften «Simen, Bonden og Bror min». Den beste setningen var denne: «Bror min leste bøker frivillig». Bror min var Odd. Slekten Aukrust er en av de store slektene i Norge. Deres far, Lars Aukrust, satt på Stortinget for Bondepartiet, som dessverre fostret Vidkun Quisling. Dessuten var onkelen til Kjell og Odd, Olav Aukrust, et bygdegeni av en poet som skrev dikt på et slags norrønt og som igjen inspirerte en del nazister til å få svært nasjonalt bankende hjerter for Norge og Germania. Kjell likte ikke onkelen og hans første litterær figur fra Flåklypa het Hallstein Bronskimlet, altså Halvstein Brunflekkete, som skrev uforståelige dikt og så på seg selv som dikterhøvding. Men det skal vi ikke snakke om.

Aktuelt: Stortinget presset Solberg på når tilliten til Meyer glapp

Kjell beundret Odd uten sidestykke. Odd var et matematikkhode som holdt seg mye innendørs og søkte boklig lærdom. Bøkene til Kjell var egentlig ikke om statistikk, de handlet i hovedsak om hva Odd fant på. Odd fikk for eksempel kikhoste. En slik anledning kunne ikke Odd la gå fra seg. Han førte statistikk over hosteriene. Han laget sirlige diagram og hengte dem opp på senggavlen slik at legen som kom på besøk til en hver tid kunne få vite hvordan sykdommen utviklet seg.

Det høres underlig ut, men foran hver jul gledet norske barn på 1970-tallet seg til at Odd og Kjell kom på radio og fjernsyn for å fortelle om juletradisjoner og statistikk. Var vi ekstra heldige, ville fjernsynet vise noen klipp fra Flåklypa Grand Prix.

Nå skal det sies at Odd ikke var alene om å bygge nordmenns interesse for statistikk og prognoser.

Den mest populære idretten i Norge var før lengdeløp på skøyter, særlig 10.000-meter. Der gjaldt de å ha jevne rundetider, for så å slå til mot slutten. Den store ekspertkommentatoren var statistikeren og bankmannen Per Jorsett, som nesten var like god i hoderegning som Odd, som også mente seg å være en ekspert på skøyter. Når Jorsett åtte runder før mål sa at rundetiden hadde gått ned med 0,7 sekunder sammenlignet med skjema, ja, så regnet både voksne og barn seg frem til at den forventede sluttiden ville gå ned med 5,6 sekunder om skøyteløperen kunne holde rundetidene stabile. Vi ble alle prognosemakere.

Når Per Jorsett og Odd Aukrust satt sammen på fjernsyn en lørdagskveld og diskuterte statistikk og skøyter, da var det med andre ord høytid i de norske hjem. I Norge tuller man ikke med statistikk. SSB-direktør Christine Meyer hadde glemt det.

I Norge er SSB og statistikk hellig.

Norge er trolig det eneste landet i verden hvor statistiske prognosemodeller er sakrale, for som alle nordmenn vet: Vi hadde vært et fattig uland uten statistikk og økonomisk teori. Det vet til og med svenskene, den første nobelprisen i økonomi gikk til nordmannen Ragnar Frisch, Odds gode venn og lærer, og så kom Meyer og ville bytte ut disse modellene med Chicago economics og Milton Friedman. Dessuten var hun for innvandring og mot statistikk om hva innvandrerne koster Norge.

For noen uker siden lyste overskriftene mot oss: «Forskeren bak innvandringsregnskapet er fjernet». Forskeren det var snakk om, heter Erling Holmøy og arbeider i SSB. Holmøy har på oppdrag av Finansdepartementet laget flere regnskap over hva innvandrere koster det norske samfunnet. Han fant blant annet ut at en kvinne som kommer fra Asia eller Afrika og er 25 år, i gjennomsnitt gitt dagens system kan koste statskassen 11,6 millioner frem til hun dør. Da liberalisten Meyer tilrådde som sjef for SSB, sa hun at denne forskningen var et «sårt punkt» for henne og at hun neppe hadde godkjent den om hun var sjef da Holmøy begynte forskningen. Dessuten sa hun at hun ville gå i fakkeltog for fortsatt innvandring til Norge.

Det var den siste mandagen i oktober fikk Holmøy en epost fra ledelsen i SSB. Der stod det altså at SSBs mest kjente økonom var sparket fra forskningsavdelingen. Hva var det Holmøy holdt på med i SSB? Det samme som Odd Aukrust hadde holdt på med, enorme maskiner. Og nå må vi bli både litt faglige og litt forenklende her:

Om du tar turen til London Science Museum, vil du etter hvert komme til maskin som ser ut til å være laget av Reodor Felgen eller av en rørlegger som har spist for mye fluesopp. Sisterner og beholdere er koblet til gjennomsiktige og gule glassrør. Inne i maskinen blir farget vann pumpet opp og ned og inn og ut. Det hele blir regulert av ventiler og spaker. Drar man i en spake her, stiger eller synker vannet i beholdere både her og der. Maskinen er bygget på John Maynard Keynes` tanker om at politikere kan gjøre nokså mye for å stimulere enn økonomi, og noe av matematikken som ligger til grunn, var utviklet av den før nevnte nordmannen Frisch, som grunnla Sosialøkonomisk institutt ved Universitet i Oslo.

Maskinen er laget av ingeniøren og senere økonom William Phillips. Den første versjonen bygget han i 1949 for å vise hvordan inntekt blir kuttet via import, sparing og skatter for så å blir gjeninnført via offentlig forbruk, eksport og investeringer. Gamle makroøkonomer elsker maskinen og valfarter til museet for å se underverket.

Men det er litt upraktisk for statistikkbyråer og finansdepartement å ha stående store rørkonstruksjoner.

Frisch hadde en enda mer talentfull student enn Odd Aukrust, Leif Johansen, som tok etterkrigstidens beste embetseksamen ved Universitet i Oslo. Johansen satt i redaksjonen for en rekke amerikanske økonomitidsskrift, men han traff sjelden fagfellene siden USA nektet ham innreise til landet, han satt i sentralkomiteen til Norges kommunistiske parti. Norge har tre vinnere av nobelprisen i økonomi, Johansen hadde kanskje blitt den fjerde om han ikke hadde gått bort tidlig grunnet en hjertefeil. Johansen tok Phillips-maskinen langt videre, gjorde den til ren matematikk og et mer langsiktig planleggingsinstrument basert på moderne likevektsteori. Straks etter at Johansen publisert sin modell, tok finansdepartement og statistikkbyrå verden over i bruk lignende nasjonale modeller.

I Norge er det SSB som forvalter både de langsiktige modellene til Johansen og de mer kortsiktige bygget på Keynes og Phillips. I SSB har maskinene mange ulike navn. En av dem, MODAG, har 2700 ligninger som på detaljnivå knytter sammen varer til forbruk og produksjon på en rekke ulike næringfelt. 30 år med erfaringer og empiri fra nasjonalregnskapet er matet inn i maskinen for blant annet å finne ut hvordan aktørene i økonomien oppfører seg når politikerne vedtar den og den pengebruken eller reformen. Nordmenn med akademisk interesse er svært stolte over at vi har laget noe slikt, men få kan bruke disse modellene. Holmøy er ekspert på slike modeller og statsregnskap. SSB prøver altså gjennom disse modellene å si noe om både langsiktige atferdsendringer og kortsiktige effekter på økonomien av ulike vedtak. Det er et høyt ambisjonsnivå på SSBs modeller.

Men selv om matematikken i slike modeller er svært så avansert, betyr ikke det at de hviler på et godt vitenskaplig grunnlag. Vi kan tenke oss at den danske staten finner ut at den skal låne enorme summer for å gi innbyggerne høyere inntekt, da ville modeller som SSB bruker, vise at forbruket rakst vil gå dramatisk opp. Men om danskene er fornuftige, vil de forstå at de selv må betale tilbake disse lånene i fremtiden. Da har de bare ett alternativ, de må sette av så mye av sin inntekt som det koster å tilbakebetale statslånet og øke sparingen, og dermed vil ikke det store lånet til staten ha noen positiv kortsiktig effekt på økonomien og den danske hygge. Fenomenet heter ricardiansk ekvivalens. Oj, det var vanskelige ord for norsk presse! Begrepet er oppkalt etter den klassiske økonomen David Riccardo som diskuterte det som en teoretisk mulighet som han ikke hadde noen tro på. Folk er ikke så kloke og langsiktige planleggere, mente han.

Så enda en stor mann, den kanskje fremste økonomen i i verden de siste 50 årene, Robert Lucas ved Chicago. I 1976 kom han med en sterk kritikk av de store modellene til Frisch, Aukrust, Phillips og Johansen. Han sa at modellene baserte seg på at velgerne ikke forstod sitt beste og at å vise til erfaringer og tidligere effekter fra nasjonalregnskap handlet om korrelasjon og ikke kausalitet. Og når man vedtar endringer i dag som skal finansieres i fremtiden, vil det være feil å tro at velgerne som rasjonelle aktører ikke forstod dette. Dessuten hadde ikke modellene, som Friedman alt sa i 1968 kom til å skje, vært i stand til å spå den store inflasjonen på 1970-tallet.

Svaret var nye modeller som tok utgangspunkt i mikroøkonomi, altså å observere reell atferd hos enkeltindivid og rasjonell aktør-tenking. Men slike modeller må på aggregert plan også bygge på enkle forutsetninger.Her stod igjen en tredje nordmann sentral, Finn Kydland som er utdannet ved Handelhøyskolen i Bergen. Han forfektet en teori som sa at sentralbanker og regjeringer ikke kunne påvirke konjunkturendringer, slike endringer kunne bare være et resultat av ytre sjokk, som for eksempel at arbeidstakerne blir mer eller mindre produktive. Så fikk også han nobelprisen.

Naturlig nok har slike modeller vært lite populære hos beslutningtagere som vil at det de gjør, skal ha effekt, men desto med populære hos dem som vil at staten skal ha en liten rolle i en økonomi. For når staten ikke kan påvirke økonomien, dør Keynes, og vi kan på nytt få en liten stat. Litt uærbødig kan man si at Kydlands modell er en kjøpmannsmodell, den har for øvrig vist seg enda dårligere til å spå om fremtiden enn de store ingeniørmodellene inspirert av Keynes. Man trenger bare å si finanskrisen av 2008.

Nå skal vi tilbake i det pikante. Meyer er utdannet same sted som Kydland, Handelhøyskolen i Bergen, som hun nå skal tilbake til som professor.

Meyer ble først kjent for nordmenn da hun var statssekretær under Høyre-statsråden Victor Norman som var arbeidsminister på begynnelsen av 2000-tallet. Norman var gift, liberalist, Høyres sjefideolog, utdannet i USA, tilhenger av Lucas og Kydland og professor ved Handelshøyskolen i Bergen. Meyer ble hans elskerinne og fikk påspandert dyre middager av Norman, middager som ble betalt av norske skattebetalere. De måtte begge gå av. Men de ble senere gift. Så kan man spørre seg hvorfor Meyer ble ansatt som leder i SSB etter den skandalen? At statsminister Erna Solberg, som Meyer er fra Bergen, er kanskje det nærliggende svaret, og så hun ministeren fra Bergen som ingen husker navnet på. Dessuten har Høyre alltid sett på SSB som et sosialdemokratisk rottereir befolket av fagfolk med alt for stor tro på statlig styring.

I januar i år varslet Meyer at det skulle komme en stor nedbemanning av SSBs forskningsavdeling, at modellene skulle nærme seg Chicago og Kydlands og at forskerne i avdeling skulle måtte publisere i amerikanske tidsskrifter. Forskerne på de tradisjonelle modellene sluttet en etter en og tok seg godt betalte jobber som prognosemakere andre steder hvor det ble ønsket velkomne med åpne armer. For som nevnt: SSBs modeller har i den virkelige verden stort sett alltid truffet bedre enn Chicago-modellene.

Da Holmøy ble forsøkt fjernet, slo den dype staten og nordmenn tilbake. Holmøy visste seg populær og har fått stor støtte. En fæl forsker på kostnader ved innvandring kunne altså være sympatisk. Dessuten er byråkratene i Finansdepartementet utdannet ved Universitet i Oslo. Finansminister Siv Jensen ble fortalt at for å kunne lage stats- og nasjonalbudsjett på samme vis som før, var man helt avhengig av de store gamle modellene. Meyer på sin side var dum nok til å hyre inn en advokat fra Bergen, som igjen og igjen fortalte pressen at den var dum.

Meyer fikk telefon fra Finansdepartementet og beskjed om at maskinene, og dermed Holmøy, ikke skulle røres og ting skulle holde på slik det hadde holdt på siden Odd Aukrusts tid. I Norge er statistikk storpolitikk.

Da Odd var guttunge, forteller Kjell Aukrust, pleide han å spare opp lommepengene og så kjøpe mange seigmenn til fem øre per stykk. Disse hogde han i to på hoggestabben. Så solgte han hver halvpart for tre øre til de andre barna. Odd planla etter ricardiansk ekvivalens og holdt tilbake nåforbruket, de andre barna ikke. Det Odd gjorde, var ikke meget sosialdemokratisk, men det skal SSB holde frem å være. Nå har Siv Jensen hugget av forbindelsen mellom Meyer og SSB. Historiens ironi er at en minister fra det før så statskritiske Fremskrittpartiet ble den store beskytteren av planleggingmodellene fra statsoptimismens mest sentrale periode. Nå kan freden senke seg, og vi nordmenn kan på ny lese Kjells bok om Ludvigs jul. Odd feller nok en tåre hvor han enn er.

Kommentaren er først publisert på J on Hustads Facebook-side.

Mer fra ABC Nyheter
Siste fra forsiden
17:55 Verdens beste: Norsk restaurant topper kåring17:29 30 år siden baltisk folkekjede-protest mot Sovjet17:12 Tiltak etter terrorangrep ved moské forlenges ut året17:08 Kripos bistår i drapssak i Bergen16:42 Teknisk feil på tre av de nye ambulanseflyene15:57 En av verdens rikeste er død15:54 Biff og soya er viktigere enn klodens overlevelse. Det er til å gråte av15:32 Russlands første flytende atomkraftverk på vei østover15:31 Kina trapper opp handelskrigen med USA15:22 Ber UD kreve garantier mot represalier: – Tyrkia skaper frykt i Norge15:20 NHL-stjerne får ikke spille landskamper på fire år15:20 Usikkert hvor lenge Liverpool-keeperen er ute15:06 Buss med skoleelever hang utfor veien14:50 Elleve og et halvt års fengsel for drap i Haugesund14:45 Maars Johnsen nær overgang til RBK14:20 Fakta før valget: Fem ting du bør vite om eiendomsskatt14:09 Død mann i Buskerud fortsatt ikke identifisert13:37 Henrik Larsson lei av å bli hetset – slutter som trener13:34 Isbjørn på vei tilbake til hytteområde på Svalbard13:13 Putin varsler svar på USAs rakettest13:11 Irland krever beskyttelse av Brasils regnskog – truer med å stemme mot handelsavtale13:03 Ulvekull i nytt revir i Elverum13:02 – Respektløst å la kronprins Haakon bli stående med hånden ut i løse luften12:42 Malta lar alle fra Ocean Viking gå i land12:36 Tidligere kunder saksøker Bitcoins Norge12:00 Godt billettsalg for kvinnenes kamp mot England11:45 Ber leasingselskaper sjekke om kunder har betalt for mye11:37 Solskjær etter rasismehendelsen: – Kan ikke tro at vi sitter i 2019 og snakker om dette11:35 Hareide må ta pause på grunn av infeksjon11:32 Politiet: Savnet nederlender omkom i padleulykke11:12 WHO: Kampen mot malaria har stagnert11:11 Ødegaard får spille kampene mot Real Madrid10:47 Vil fjerne begrensning for apotek10:46 Salpetersyre lekket ut på E6 i Østfold10:33 Jordens lunger brenner: – Meningsløst å se på at planeten vår forsvinner10:32 Forskning: Nattarbeid øker risikoen for kreft10:17 Aldri har andelen uføretrygdede kvinner vært større10:14 MDG mest fram på ny kommunemåling09:28 Abe anklager Sør-Korea for tillitsbrudd09:24 Nord-Koreas utenriksminister kaller Pompeo giftig09:21 Norsk kvinne funnet død i Stockholm – en person pågrepet09:12 Erna Solberg avlyser dagens programposter09:10 Russisk opposisjonsleder løslatt09:10 Færre europeere flytter til Storbritannia08:36 Strømprisen har gått ned08:26 Regjeringen etablerer eldreombud med kontor i Ålesund07:25 Viagra blir reseptfritt fra nyttår07:24 Sjanseløs mot sort hull: – Slukt og sluknet umiddelbart07:00 Vil i framtiden forby navn som Norec, Norad, Nkom og OsloMet06:56 Kjempehopp for Oslo Ap på meningsmåling siden juni06:56 Bil i full fyr på E18 ved Mysen06:30 Rapport: Teknologiselskaper setter verden i fare med drapsroboter06:29 Gunnarssons Palermo-mareritt: Fikk verken lønn eller spilletid06:11 Fem omkom under konsert i Algerie05:56 Dette skjedde i natt05:53 Mørklagte forhandlinger om bompenger05:51 UD advarer nordmenn om feriefavoritt05:50 Dette skjer i dag05:03 Indonesisk mann går baklengs for å stoppe avskoging04:56 Viktor Hovland med god åpningsrunde i Boise04:54 Gebyret for familiegjenforening er mer enn 17 ganger høyere enn i 200204:21 YouTube har stengt kontoer som forsøkte å påvirke situasjonen i Hongkong03:51 MDG suser fram på bergensmåling – kan sikre rødt byråd03:30 Bolsonaro mener Macron har mentalitet som en kolonialist03:08 Ikke egentlig så dyrt med tidenes høyeste boligpriser02:38 Boligbyggingen i Norge nesten halvert i år02:32 Interpol har utstedt arrestordre på tidligere geriljaleder fra Colombia01:51 Tutta åpnet ett slag under par i Canada01:47 Oslo-politiet vil ikke si om de fulgte ordre om å kontakte moskeer01:06 Svensk politi vil ikke gå med navn på tjenestekortet00:36 Småbarnsfar (27) i Bergen tar drapssiktelsen tungt00:28 Sjiraffen får status som beskyttet dyreart00:20 Frp-kilder: Venstre posisjonerer seg for å gå ut00:10 Sagøy til kvartfinale i parabadminton-VM23:41 Venstre hadde med seg tydelige krav til bompengemøte23:39 Senterpartiet puster Ap i nakken på ny måling23:31 Russisk robot bistår astronauter på ISS23:22 Spektakulært Bolly-mål gir Molde håp før returkampen23:12 Størseth på 5.-plass i EM paradressurridning23:07 Spektakulært Bolly-mål gir Molde-håp før returkampen, 1-2-tap i Beograd22:46 FCK slet, men tok langt steg mot europaligaen22:35 Brasiliansk påtalemyndighet gransker Amazonas-branner22:32 Fem døde i lynnedslag i Polen22:07 Hissig debatt: – Føler dette sterkt, jeg ble bestefar i dag21:56 FN-sjefen og Frankrikes president uroet over Amazonas-branner21:28 Kvinne fanget ørret med to munner: – Bisart vakker21:10 VG erkjenner brudd på fem punkter i Vær varsom-plakaten20:59 Sør-Korea bryter etterretningsavtale med Japan20:45 Hjemløse nordmenn utvandret: Fortsetter presset mot Jensen20:36 Italias president gir partiledere tid til å løse regjeringskrisen20:28 Rettssaken om Røkke-utpressing utsettes igjen20:24 Siv Jensen står på sitt – vil ikke forhandle mer om bompenger20:15 Ny måling: Velgerne flykter fra Ap og Høyre20:12 Orkla tilbakekaller kyllingrett20:08 Pentagon bekrefter at Hamza bin Laden er død20:07 Valg 2019: Jonas Gahr Støre og Trygve Slagsvold Vedum møtes til duell i Lofoten20:02 Verdens raskeste mann i dopingtrøbbel19:05 Fem personer døde etter lynnedslag i Polen18:33 Mann alvorlig skadd i traktorulykke på Helgeland18:27 Fire frifunnet i narkosak – undercoveragenter kan ha framprovosert handlingen
Siste nytt
17:55ReiseVerdens beste: Norsk restaurant topper kåring17:29Verden30 år siden baltisk folkekjede-protest mot Sovjet17:12NorgeTiltak etter terrorangrep ved moské forlenges ut året17:08NorgeKripos bistår i drapssak i Bergen16:42Helse og livsstilTeknisk feil på tre av de nye ambulanseflyene15:57PengerEn av verdens rikeste er død15:54PengerBiff og soya er viktigere enn klodens overlevelse. Det er til å gråte av15:32VerdenRusslands første flytende atomkraftverk på vei østover15:31PengerKina trapper opp handelskrigen med USA15:22PolitikkBer UD kreve garantier mot represalier: – Tyrkia skaper frykt i Norge15:20SportNHL-stjerne får ikke spille landskamper på fire år15:20SportUsikkert hvor lenge Liverpool-keeperen er ute15:06NorgeBuss med skoleelever hang utfor veien14:50NorgeElleve og et halvt års fengsel for drap i Haugesund14:45SportMaars Johnsen nær overgang til RBK14:20PengerFakta før valget: Fem ting du bør vite om eiendomsskatt14:09NorgeDød mann i Buskerud fortsatt ikke identifisert13:37SportHenrik Larsson lei av å bli hetset – slutter som trener13:34NorgeIsbjørn på vei tilbake til hytteområde på Svalbard13:13VerdenPutin varsler svar på USAs rakettest13:11VerdenIrland krever beskyttelse av Brasils regnskog – truer med å stemme mot handelsavtale13:03NorgeUlvekull i nytt revir i Elverum13:02Norge– Respektløst å la kronprins Haakon bli stående med hånden ut i løse luften12:42VerdenMalta lar alle fra Ocean Viking gå i land12:36PengerTidligere kunder saksøker Bitcoins Norge12:00SportGodt billettsalg for kvinnenes kamp mot England11:45PengerBer leasingselskaper sjekke om kunder har betalt for mye11:37SportSolskjær etter rasismehendelsen: – Kan ikke tro at vi sitter i 2019 og snakker om dette11:35SportHareide må ta pause på grunn av infeksjon11:32NorgePolitiet: Savnet nederlender omkom i padleulykke11:12Helse og livsstilWHO: Kampen mot malaria har stagnert11:11SportØdegaard får spille kampene mot Real Madrid10:47PengerVil fjerne begrensning for apotek10:46NorgeSalpetersyre lekket ut på E6 i Østfold10:33VerdenJordens lunger brenner: – Meningsløst å se på at planeten vår forsvinner10:32Helse og livsstilForskning: Nattarbeid øker risikoen for kreft10:17PengerAldri har andelen uføretrygdede kvinner vært større10:14PolitikkMDG mest fram på ny kommunemåling09:28VerdenAbe anklager Sør-Korea for tillitsbrudd09:24VerdenNord-Koreas utenriksminister kaller Pompeo giftig09:21VerdenNorsk kvinne funnet død i Stockholm – en person pågrepet09:12PolitikkErna Solberg avlyser dagens programposter09:10PolitikkRussisk opposisjonsleder løslatt09:10VerdenFærre europeere flytter til Storbritannia08:36PengerStrømprisen har gått ned08:26PolitikkRegjeringen etablerer eldreombud med kontor i Ålesund07:25Helse og livsstilViagra blir reseptfritt fra nyttår07:24VerdenSjanseløs mot sort hull: – Slukt og sluknet umiddelbart07:00KulturVil i framtiden forby navn som Norec, Norad, Nkom og OsloMet06:56PolitikkKjempehopp for Oslo Ap på meningsmåling siden juni06:56NorgeBil i full fyr på E18 ved Mysen06:30VerdenRapport: Teknologiselskaper setter verden i fare med drapsroboter06:29SportGunnarssons Palermo-mareritt: Fikk verken lønn eller spilletid06:11VerdenFem omkom under konsert i Algerie05:56NorgeDette skjedde i natt05:53PolitikkMørklagte forhandlinger om bompenger05:51ReiseUD advarer nordmenn om feriefavoritt05:50NorgeDette skjer i dag05:03VerdenIndonesisk mann går baklengs for å stoppe avskoging04:56SportViktor Hovland med god åpningsrunde i Boise04:54NorgeGebyret for familiegjenforening er mer enn 17 ganger høyere enn i 200204:21VerdenYouTube har stengt kontoer som forsøkte å påvirke situasjonen i Hongkong03:51PolitikkMDG suser fram på bergensmåling – kan sikre rødt byråd03:30VerdenBolsonaro mener Macron har mentalitet som en kolonialist03:08PengerIkke egentlig så dyrt med tidenes høyeste boligpriser02:38PengerBoligbyggingen i Norge nesten halvert i år02:32VerdenInterpol har utstedt arrestordre på tidligere geriljaleder fra Colombia01:51SportTutta åpnet ett slag under par i Canada01:47NorgeOslo-politiet vil ikke si om de fulgte ordre om å kontakte moskeer01:06VerdenSvensk politi vil ikke gå med navn på tjenestekortet00:36NorgeSmåbarnsfar (27) i Bergen tar drapssiktelsen tungt00:28VerdenSjiraffen får status som beskyttet dyreart00:20NorgeFrp-kilder: Venstre posisjonerer seg for å gå ut00:10SportSagøy til kvartfinale i parabadminton-VM23:41PolitikkVenstre hadde med seg tydelige krav til bompengemøte23:39NorgeSenterpartiet puster Ap i nakken på ny måling23:31VerdenRussisk robot bistår astronauter på ISS23:22SportSpektakulært Bolly-mål gir Molde håp før returkampen23:12SportStørseth på 5.-plass i EM paradressurridning23:07SportSpektakulært Bolly-mål gir Molde-håp før returkampen, 1-2-tap i Beograd22:46SportFCK slet, men tok langt steg mot europaligaen22:35VerdenBrasiliansk påtalemyndighet gransker Amazonas-branner22:32VerdenFem døde i lynnedslag i Polen22:07Helse og livsstilHissig debatt: – Føler dette sterkt, jeg ble bestefar i dag21:56VerdenFN-sjefen og Frankrikes president uroet over Amazonas-branner21:28VerdenKvinne fanget ørret med to munner: – Bisart vakker21:10KulturVG erkjenner brudd på fem punkter i Vær varsom-plakaten20:59VerdenSør-Korea bryter etterretningsavtale med Japan20:45NorgeHjemløse nordmenn utvandret: Fortsetter presset mot Jensen20:36VerdenItalias president gir partiledere tid til å løse regjeringskrisen20:28NorgeRettssaken om Røkke-utpressing utsettes igjen20:24PolitikkSiv Jensen står på sitt – vil ikke forhandle mer om bompenger20:15PolitikkNy måling: Velgerne flykter fra Ap og Høyre20:12Mat og drikkeOrkla tilbakekaller kyllingrett20:08VerdenPentagon bekrefter at Hamza bin Laden er død20:07PolitikkValg 2019: Jonas Gahr Støre og Trygve Slagsvold Vedum møtes til duell i Lofoten20:02SportVerdens raskeste mann i dopingtrøbbel19:05VerdenFem personer døde etter lynnedslag i Polen18:33NorgeMann alvorlig skadd i traktorulykke på Helgeland18:27NorgeFire frifunnet i narkosak – undercoveragenter kan ha framprovosert handlingen
Populært