Her kveles ungen: - Han begynner å bli blå!

Moren takker politiet for at sønnen hennes fortsatt lever den dag i dag.

Når sønnen kveles springer moren ut etter hjelp. Heldigvis er politiet like i nærheten og får begynt førstehjelp. Men minutter går uten at politiet får liv i ungen.

Se den svært dramatiske livredningsoperasjonen i videoen overfor.

Se også:

David skal filme helikopterlandingen – så styrter de


Videoene folk snakker om