Skal rive siloen –  så går det fryktelig galt

Plutselig kollapser siloen i en helt annen retning enn planlagt.

Da maskinføreren innser at han må rygge er det for sent. Utrolig nok kom han fra ulykken med livet og helsa i behold.

Dansk silosprengning gikk rett vest:Siloen endte i biblioteket

Videoene folk snakker om