Gutten drar inn fangsten - men hvithaien er kjappere

En familie fisker fredelig fra båten, og sønnen har fått fisk. Men det er flere som har den fangsten i kikkerten.

Faren får akkurat filmet øyeblikket da hvithaien bykser mot båten for å snappe til seg fisken. 

Sett denne? Sekunder senere hogger haien til

Videoene folk snakker om