Pilotene temmer stormen til flynerdenes store ekstase

Da folk flest skalket lukene i Newcastle, dro denne flynerden ut for å filme flylandingene.

Storbritannia er et værhardt land der de er godt vant med sterk vind. Med kryssvind på opp mot liten storm i styrke, stålsatte flynerden Jonathan Winton seg ved rullebanen ved Newcastle internasjonale flyplass. Og synet han fikk det skuffet ikke.

Se de mest imponerende landingene og avgangene han fanget på film denne dagen.

Kanskje disse pilotene kunne lært noe av sine kollegaer i Newastle:Flyet smeller i rullebanen med et brak - så letter et igjen

Storbritannia er et værhardt land der de er godt vant med sterk vind. Med kryssvind på opp mot liten storm i styrke, stålsatte flynerden Jonathan Winton seg ved rullebanen ved Newcastle internasjonale flyplass. Og synet han fikk det skuffet ikke.

Se de mest imponerende landingene og takeoffene han fanget på film denne dagen.

Videoene folk snakker om