Barnas svar er mye bedre enn de voksnes

Hva skjer når du spør voksne og barn om hva de vil endre med kroppen sin? Svarene er totalt forskjellige.

Vi synes egentlig at de voksne burde kunne svare det samme som barna. For hadde det ikke vært fint å bevare barnets stolthet over egen kropp, også som voksen?

I videoen «Comfortable: 50 people 1 Question» blir både barn og voksne stilt spørsmålet: Hvis du kunne forandre én ting ved kroppen din, hva ville det ha vært? De voksne svarer at de ville endret noe de ikke liker ved kroppen sin. Mens da barna får det samme spørsmålet er svaret «ingenting» eller at de ønsker seg eventyregenskaper som en havfruehale eller alveører. Det streifer dem ikke engang at det skulle være noe ved kroppen de var misfornøyde med.

Se også denne: Videoen YouTube ikke vil at du skal se 

Videoen er laget som en del av «Jubilee project», der poenget er å fortelle historier som kan inspirere til endring. Ofte skapes en emneknagg sammen med videoen, slik at den kan diskuteres videre i sosiale medier. I dette tilfellet et emneknaggen #IAmComfortableBecause... (Jeg er komfortabel fordi…).

Se også videoen under. Nakenfortellingen vil inspirere folk over hele verden til å lytte til kroppen sin:


Doves reklamefilm under fikk oppmerksomhet verden rundt for å bringe kvinners ekstreme selvkritikk fram i lyset:

Her kan du følge emnekaggen #IAmComfortableBecause... på Twitter:

Videoene folk snakker om