Dette toget lar seg ikke stanse av snøkaos

Det skal mye til før det blir buss for tog I Illinois.

Dette toget kalles bare snøplogen. Den lar seg ikke stanse av noe usselt snø. Den sendes i forkant for å brøyte skinnene snøfrie så andre passasjer- og godstog kan komme seg til riktig destinasjon.

Om du syntes videoen over virket ekstrem, så bør du sjekke forholdene enda lenger nord, i Canada der dette toget tar brøytingen til et nytt nivå:

Videoene folk snakker om