Historisk bjørnekull i Nordland

For første gang på 60 år er det påvist et kull med bjørnunger.

I Skandinavia lever mer enn 3000 bjørner i vill tilstand, mindre enn 200 av disse i Norge.

For første gang siden 1956 er det nå påvist tre bjørnunger i Junkerdal nasjonalpark i Saltdal.

Bjørnungene ble funnet da Miljødirektoratets feltpersonell i Statens naturoppsyn (SNO) letet etter moren til kullet.

Les også:Jeger nesten løpt ned av skremt bjørn

Klare seg selv

Moren, som er ei åtte år gammel binne, er trolig død.

– Vi observerte hiet gjennom teleskop, og etter en stund dukket det opp tre unger som så ut til å være i god form. De er store nok til å klare seg selv, men vi ønsker å finne ut hva som har skjedd med binna, sier direktør Pål Prestrud i SNO på Miljødirektoratet sine hjemmesider.

Ungene er trolig født i januar i fjor eller samme tid i 2014.

Les også:Nys­gjer­rige bjørner mot rosa ballong

Uten radiosenter

Planen er å oppsøke hiplassen for å finne moren, som ble merket med radiosender som toåring, med tanke på å fastslå eventuell dødsårsak.

– De tre ungene er uten radiosender og har nå forlatt området. Derfor har ikke bjørneprosjektet mulighet til å følge disse. SNO følger opp gjennom ordinær overvåking av rovvilt, sier Jon Swenson, som er en av lederne i Det skandinaviske bjørneprosjektet og professor NMBU/vitenskapelig rådgiver NINA.

I fjor ble det ifølge Rovdatas beregninger mest sannsynlig født seks kull med bjørnunger i Norge, men sist det skjedde i Norland var altså for 60 år siden.

Skrubb­sultne bjørner med lykke­treff i elva:

 

Videoene folk snakker om