Wow, så vakkert Italia er om natten

Slik ser Italia ut sett ovenfra en klar natt.

Bella notte! Den italienske astronauten Samantha Cristoforetti har laget en timelapse-video av Italia og Egypt sett fra 400 kilometer over bakken på en klar natt. Resultatet er vakkert.

Videoene folk snakker om