Et slikt møte har ALDRI noen sett før

Det er unikt i seg selv å se dette uhyre sjeldne havpattedyret. Så det skjer det ingen før har sett…

Som i en dans svømmer munkeselen i ring med en djevelrokke.

Hawaiisk munkesel er en kritisk utrydningstruet art, og det mest sjeldne pattedyret i USA. Waimanu er den eneste hunn-selen av arten som har Big Island i Hawaii som hjem, og hun er i tillegg drektig.

Et dykkerlag, som egentlig skulle se på djevelrokker i området, fikk seg litt av en overraskelse da Waimanu oppsøkte dem under et dykk. Og hun kom igjen og igjen.

Se også denne:Mens de stirrer hvithaien rett inn i øynene, kommer det en uventet gjest

Det siste møtet som ble filmet ble en helt unik opplevelse for dykkerne, da Waimanu begynte å «danse» med djevelrokkene rundt dem. Aldri tidligere har et møtet mellom de to havdyrene blitt observert av mennesker.

Videoene folk snakker om