Så mange flyr over Storbritannia på én dag

Flytrafikk har aldri vært vakrere.

Flytrafikktjenesten NATS har satt sammen en timelapse-video over flytrafikken fra én dag i juni i år. Den viser de enorme mengdene med kommersielle, militær og private fly, helikoptre og andre flyvende objekter som befinner seg i britisk luftrom i løpet av et døgn.

Totalt ble det registret over 7000 flyvninger til, fra og over britisk luftrom denne dagen.

Ikke unaturlig er det mest aktivitet rundt London og da spesielt Heathrow, som er den tredje travleste flyplassen i verden, målt i antall passasjerer.

Vil du vite mer om videoen har NATS også laget en mer informerende timelapse-video.

NATS har også tidligere presentert slike timelapser, blant annet denne som viser flytrafikken over hele Europa:

Videoene folk snakker om