Slik ser barn på voksne som drikker

Denne finske kampanjen Fragile Childhood, har skapt stor oppsikt verden over med sitt sterke budskap på hvordan barn oppfatter foreldre som drikker.

Den finske kampanjen Fragile Childhood, har skapt stor oppsikt verden over med sitt sterke budskap på hvordan barn oppfatter foreldre som drikker.

Denne vidoen er fra 2012 men skaper fortsatt reaksjoner med sitt sterke budskap.

Les mer om kampanjen på ABC Nyheter: Frykter fulle foreldre.

Nylig publiserte samme kampanje en ny video kalt «The Orphanage», der man spør seg: va hvis barna selv fikk velge familie?

Videoene folk snakker om