Gå ned med ferga Ærøsund

Etter femten år i tjeneste, er det over for den danske ferga. Her blir den senket.

Nå ligger M/F Ærøsund på bunnen av Svendborg Sund, sør for Fyn. Sammen med fisk, krabber og skjell er dette fergas nye hjem, etter at den ble senket søndag.

En gruppe fotografer har gjort det mulig å følge fergas ferd ned i dypet, med et kamera som var festet på dekk.

Ærøsund var den siste jernbaneferga i drift i Danmark. Ferga skal nå bli Danmarks største kombinerte kunstige rev og dykkervrak.

300 tonn sand var lagt i bunnen av skipet for å stabilisere det. Deretter ble 400 kubikkmeter havvann pumpet inn.

I denne videoen sender kapteinen sender den pensjonerte ferga rett mot land ved skipsopphuggeriet Aliaga i Tyrkia:

Videoene folk snakker om