Mesterverk gjenskapes i bobleplast

Du har sett dem før, men aldri slik. Flere tusen bobler utgjør ett maleri, og kunstneren Bradley bruker hundrevis av timer på hver av dem.

Videoene folk snakker om