Se hele hevingen av Costa Concordia

Her rettes katastrofeskipet opp i fort film.

Videoene folk snakker om