Elg kollapser på veien

Det gikk ikke helt som planlagt for elgen som skulle krysse veien. En fjern slektning av bambi kanskje?

Videoene folk snakker om