Sjokkert fisker fikk et «fiskeglis» på kroken

Noen fiskehistorier er må man se for å tro.

Den indonesiske skoleeleven Ahmad Seseray fikk sitt livs sjokk da han sjekket ned i gapet på fangsten sin.

Der var det et realt dollarglis som lyste tilbake.

Han måtte få foreldrene til å bekrefte det uvanlige synet. Det er kjent at enkelte fiskearter har slike nedfilte tenner, da de hovedsakelig lever av skjell og småkreps.

Slike «fiskeglis» er også observert på fisker andre steder i verden, som i USA.

Videoene folk snakker om