Flypassasjerer kan få erstatning etter pilotstreiken i 2019

En rekke SAS-flyvninger ble kansellert under pilotstreiken våren 2019.
En rekke SAS-flyvninger ble kansellert under pilotstreiken våren 2019. Foto: Annika Byrde / NTB
Artikkelen fortsetter under annonsen

En fersk dom i Eidsivating lagmannsrett kan gi et stort antall flypassasjerer som ble rammet av pilotstreiken i SAS i 2019 erstatning.

Artikkelen fortsetter under annonsen

For 139 passasjergrupper som ble rammet av pilotstreiken i april 2019, og ba om AirHelp om hjelp til å søke om erstatning, kan en fersk dom bety at de nå får erstattet over 720.000 kroner til sammen.

Nylig konkluderte Eidsivating lagmannsrett med at foreldelsesfristen for krav på standarderstatning etter flypassasjerforordningen er tre år, og ikke to år, som flyselskapet SAS hevdet.

Sigurd Holter Torp, advokat for SAS, opplyser at flyselskapet ikke har besluttet om det vil anke dommen til Høyesterett.

Dommen i lagmannsretten gjelder bare én passasjer som skulle reise fra Oslo til Bodø, og som nå får 250 euro i erstatning. Men 139 tilsvarende saker ble stanset i rettssystemet i påvente av avgjørelsen i denne saken.

Kompensasjonsordning for forsinket eller kansellert fly

Ved forsinkelser på tre timer eller mer, kan flyreisende ha krav på standardkompensasjon i tillegg til forpleining og eventuell refusjon, uavhengig av om den reisende har lidd økonomisk tap eller ikke.

Standardkompensasjonen er på:

  • 250 euro for alle flyvninger på opptil 1.500 kilometer.
  • 400 euro for alle flyvninger innenfor EØS på mer enn 1.500 kilometer og for alle øvrige flyvninger på mellom 1.500 og 3.500 kilometer.
  • 600 euro for alle øvrige flyvninger.

Kompensasjon utbetales ikke dersom årsaken til forsinkelsen er ekstraordinære omstendigheter som flyselskapet ikke kunne unngått, som dårlig vær, streik, terrorisme eller politisk uro.

Får den reisende ikke gjennomslag hos flyselskapet, kan det klages til Transportklagenemnda.

Transportklagenemnda har en klagefrist på ett år, og denne fristen begynner først å løpe etter at passasjeren har fremmet skriftlig reklamasjon til flyselskapet.

Kilde: Forbrukerrådet og Luftfartstilsynet

Ekstraordinært?

I 2004 vedtok EU en forordning som gir flypassasjerer som opplever at flyet blir kansellert eller kraftig forsinket, rett til en erstatning. Denne forordningen gjelder også i Norge, og er på 2.500 euro for kortere flyvninger.

Artikkelen fortsetter under annonsen
Artikkelen fortsetter under annonsen

Men dersom flyforsinkelsen skyldes ekstraordinære omstendigheter, som for eksempel uvær, har flyselskapet ikke plikt til å betale erstatning.

I etterkant av pilotstreiken oppsto det tvil om hvorvidt en pilotstreik var en slik ekstraordinær omstendighet.

I mars 2021 konkluderte EU-domstolen med at den ikke var det, og at passasjerer som hadde fått sin flyvning kansellert som følge av streiken, i utgangspunktet hadde krav på standarderstatning.

Artikkelen fortsetter under annonsen
Artikkelen fortsetter under annonsen

Forhandlingene mellom AirHelp og SAS i etterkant av dommen førte ikke frem, og AirHelp tok ut forliksklage i mars 2022.

Advokat Christina Steimler i Indem Advokatfirma vant frem på vegne av AirHelp. Foto: Indem Advokatfirma
Advokat Christina Steimler i Indem Advokatfirma vant frem på vegne av AirHelp. Foto: Indem Advokatfirma

To eller tre år?

Et av hovedspørsmålene i tingretten var om det var den alminnelige foreldelsesfristen på tre år etter foreldelsesloven som var gjeldende for erstatning for kansellert fly, eller om det var den spesielle foreldelsesfristen på to år i luftfartsloven, og at kravet fra flypassasjeren dermed var foreldet.

Artikkelen fortsetter under annonsen

Lagmannsretten kom, som tingretten, til at foreldelsesfristen er tre år, og har blant annet sett på tidligere praksis i de mange erstatningssakene som er blitt behandlet i rettssystemet.

Advokat Christina Doreen Steimler i Indem Advokatfirma, som har ført denne saken for AirHelp, har også hatt en rekke andre saker knyttet til erstatning til flypassasjerer.

– Det er viktig å få prinsipielle avgjørelser på rettslige spørsmål, som denne med foreldelsesfristen. Dette er fortsatt et forholdsvis nytt område, sier hun.

For andre som måtte ha blitt rammet av pilotstreiken i 2019, men som ikke har fremmet krav tidligere, er foreldelsesfristen på tre år nå utløpt.

Denne artikkelen er tidligere publisert i Finansavisen.