Åpner nyrestaurert Kongeveg over Dovrefjell

Kongevegen over Dovrefjell er merket med den blå kongekrona. Her ved Hardbakken, med Snøhetta i bakgrunnen.
Kongevegen over Dovrefjell er merket med den blå kongekrona. Her ved Hardbakken, med Snøhetta i bakgrunnen. Foto: Marit Johansson, Statens vegvesen
Artikkelen fortsetter under annonsen

Nå kan du nyte den «nye» Kongevegen over Dovrefjell. Etter år med arbeid er den nå ferdig restaurert. Håpet er blant annet å tiltrekke seg turister.

Artikkelen fortsetter under annonsen

Etter flere års restaureringsarbeid på begge sider av fjellet, er det onsdag klart for offisiell åpning av Kongevegen over Dovrefjell.

Åpningsmarkeringen skjer ved Jøroskloppa i Oppdal hvor Kongevegen kommer ned til E6.

Dovrefjell har en lang samferdselshistorie som strekker seg fra jernalderens rideveger og middelalderens pilegrimsled, til dagens europaveg og jernbane.

– Kongevegen på Dovrefjell ble på bygget på slutten av 1600-tallet og begynnelsen av 1700-tallet, og var den første kjørevegen over et fjellområde i Norge. Kong Fredrik den 4. var den første som kjørte over fjellet med hest og vogn, forteller prosjektleder Ann Kristin Engh i Statens vegvesen i en pressemelding.

Artikkelen fortsetter under bildet.

Kongvegen over Hjerkinnhø. Her ble det satt en velkomstportal når konger reiste forbi. Foto: Ann Kristin Engh, Statens vegvesen

Bidrag til reiselivssatsing

Samarbeidspartnere på begge sider av fjellet har under ledelse av Statens vegvesen i flere år gjennomført et større bevarings-, restaurerings- og informasjonsprosjekt for den historiske vegen. Hovedmålet for prosjektet har vært å bevare et viktig nasjonalt kulturminne.

Artikkelen fortsetter under annonsen
Artikkelen fortsetter under annonsen

Samtidig er vegen en kanalisering av ferdselen i randsonene til et sårbart naturområde og dyreliv på Dovrefjell.

– I tillegg skal den restaurerte Kongevegen bidra til lokal reiselivssatsing og næringsutvikling, og være et godt folkehelsetiltak med en grønn profil. Dovrebanen følger Kongevegen, og man kan enkelt ta seg til flere av togstasjonene på strekningen, sier prosjektleder Ann Kristin Engh i Statens vegvesen.

Tillatelse fra Kongehuset

Restaureringsarbeidet har gått på å rydde vegetasjon, restaurere stikkrenner og tørrmurer på gamlemåten, og gjenoppsatt historiske bruer.

– Det er satt opp informasjonsskilt langs hele strekningen, og vegen er merket med den blå kongekrona etter tillatelse fra Kongehuset, forteller Engh.