Protester mot blekksprut-fabrikk på Gran Canaria

Den svenske dyrevernsorganisasjonen Djurens Rätt lanserer en kampanje for å stanse åpningen av verdens første oppdrettsanleg for blekksprut på Gran Canaria.
Den svenske dyrevernsorganisasjonen Djurens Rätt lanserer en kampanje for å stanse åpningen av verdens første oppdrettsanleg for blekksprut på Gran Canaria. Foto: Shutterstock
Artikkelen fortsetter under annonsen

Verdens første kommersielle blekksprutfabrikk åpner i disse dager i Spania. Det vekker sterke reaksjonene. Slike oppdrettsanlegg er også underveis i Mexico og Japan.

Artikkelen fortsetter under annonsen

MAT OG DRIKKE: Blekksprut er en yndet sjømatrett i mange land verden rundt. Nå er oppdrett av denne delikatessen blitt et internasjonalt stridstema.

Den svenske dyrevernsorganisasjonen Djurens Rätt har tidligere slått alarm om at selskapet Nueva Pescanova er i ferd med å åpne verdens første kommersielle blekksprutfabrikk på Gran Canaria i Spania.

Nå ønsker organisasjonen å starte en verdensomspennende protest.

– De alvorlige miljørisikoene, lidelsen og drap av intelligente og karismatiske dyr – listen over konsekvenser fortsetter å vokse, hevder Djurens Rätt.

De oppfordrer derfor svenske makthavere og EU-kommisjonen om å forby oppdrett av blekksprut i hele EU for å stoppe de store lidelsene slik industri vil medføre.

Fersk sjømat-pasta i Italia - spaghetti, muslinger, reker og blekksprut. Foto: Colourbox
Fersk sjømat-pasta i Italia - spaghetti, muslinger, reker og blekksprut. Foto: Colourbox

Blekksprut i fangenskap

– Blekksprutoppdrett innebærer å ale opp blekkspruter i fangenskap for kommersielt salg av kjøttet deres. Denne blekksprutfabrikken vil resultere i at én million blekkspruter blir drept for mat hvert år. Og siden blekksprut er rovdyr og maten ifølge selskapet skulle bestå av fiskemel med fiskeolje som hovedingrediens, ville det også resultere i et uholdbart overfiske av havene, hevder Djurens Rätt i en pressemelding.

Artikkelen fortsetter under annonsen
Artikkelen fortsetter under annonsen

Planleggingen av en blekksprutfabrikk har reist sterke etiske og miljømessige bekymringer og mottatt offentlig tilbakemelding fra hele verden.

Virvelløse dyr som blekksprut er foreløpig ikke omfattet av EUs restriksjoner som regulerer dyrehold.

Artikkelen fortsetter under annonsen
Artikkelen fortsetter under annonsen

– Opplever nød og smerte

Blekkspruter er dyr med karismatiske og nysgjerrige personligheter, sammensatt atferd og behov, og har også vist seg å være svært intelligente. De er også ensomme dyr og et liv i fangenskap med andre blekkspruter kan føre til aggresjon og kannibalisme.

– Det er nok bevis til å vise at blekksprut kan oppleve nød og smerte, som denne typen fabrikker vil medføre. Det vil også ha ødeleggende konsekvenser for miljøet og andre dyrearter dersom blekksprutfabrikken blir en realitet. Det er på tide å sette ned foten en gang for alle, sier Camilla Bergvall, landsformann i Djurens Rätt i en pressemelding.

Den svenske dyrevernsorganisasjonen Djurens Rätt lanserer en kampanje for å stanse åpningen av verdens første oppdrettsanleg for blekksprut på Gran Canaria. Foto: Shutterstock
Den svenske dyrevernsorganisasjonen Djurens Rätt lanserer en kampanje for å stanse åpningen av verdens første oppdrettsanleg for blekksprut på Gran Canaria. Foto: Shutterstock

Livet til oppdretts-blekkspruten

Organisasjonen lister opp dette som de viktigste argumentene mot å tillate oppdrett av blekksprut:

  • Utsettes for unaturlig lys hele døgnet for å øke reproduksjonen, noe som skaper stress da blekkspruter ikke trives i lys.
  • Innesperret i tette bassenger med andre blekkspruter, fører dette til risiko for aggressive territorielle krav og kannibalistisk oppførsel, da det er et naturlig enslig dyr.
  • Mat bestående av fiskemel og fiskeolje som hovedingrediens, noe som bidrar til et uholdbart overfiske av havene.
  • Slakting ved isbad, vitenskapelig bevist å forårsake en smertefull og langvarig død.