Rett til ny ferie ved karantene i ferien?

Har ansatte fått juleferien ødelagt av karantene? Mange spør nå Simployer om de har rett til ny ferie senere.
Har ansatte fått juleferien ødelagt av karantene? Mange spør nå Simployer om de har rett til ny ferie senere. Foto: Dreamstime

Ansatte som blir syke i ferien, kan etter bestemte vilkår ha rett til å ta ferien på nytt senere – såkalt utsatt ferie.

Hvis de skal ha rett på betalt i den utsatte ferien, må de fylle vilkårene for retten til sykepenger i den opprinnelige ferien.

– Vi har i det siste fått svært mange spørsmål fra arbeidsgivere som lurer på om ansatte etter dette regelverket kan kreve å få utsatt ferie på bakgrunn av at de er satt i smittevernkarantene i ferien, sier Simployers juridiske HR- og ledelsesrådgiver Jørgen Brostrøm i en pressemelding.

At spørsmålet blir stilt er kanskje naturlig, siden ansatte vil ha rett til sykepenger dersom de ikke kan møte på jobb på grunn av karantene når de ikke har ferie.

Gir ikke rett til utsatt ferie

– Likevel er det ikke slik at ansatte har krav på ny ferie senere, selv om de får ferien ødelagt av karantene. Vilkåret for utsatt ferie etter ferieloven er at den ansatte er helt arbeidsufør, og det vil ikke være oppfylt i en karantenesituasjon der den ansatte ikke selv er syk, sier Brostrøm i Simployer

Han understreker at dersom den ansatte faktisk er helt arbeidsufør som følge av koronasykdom, vil vilkårene for rett til utsatt ferie kunne være oppfylt.

Personvernpolicy