Breie Gård: 1500-tallsgård fredet

Breie Gård i Etnedal kommune er no freda av Riksantikvaren.
Breie Gård i Etnedal kommune er no freda av Riksantikvaren. Foto: Hege Sejnæs Eilertsen, Riksantikvaren
Artikkelen fortsetter under annonsen

Breie gård i Etnedal kommune har vært i bruk i over 500 år. Nå fredes det karakteristiske gårdstunet.

Artikkelen fortsetter under annonsen

Breie gård i Etnedal er rik på historie og minneverdig arkitektur. Bruket ligger høyt oppe i skoglia i Etnedal i Valdres og er typisk for skoggårder i innlandet. Beboerne på Breie har levd av både skog- og jordbruk siden 1500-tallet.

– Breie gård er et viktig og spennende kulturmiljø med en lang historie. Her er det bygninger fra både 1700-tallet og 1900-tallet som står relativt urørt. Gården har også eget sagbruk og vannkraftverk. Kulturmiljøet på Breie gård viser oss hvordan gårdsdrift har endret og utviklet seg gjennom flere generasjoner, sier riksantikvar Hanna Geiran.

Arkitektoniske perler

Bygningene som står på Breie representerer viktig arkitektonisk og historisk utvikling. Tunet danner et helhetlig bilde på hvordan livet og funksjonene på gårdsbruket har utviklet seg gjennom generasjoner. Gården ble fra midten av 1900-tallet drevet fra bureisingsbruket Breidal . Det var derfor ikke ordinær drift på bruket. Samtlige bygg fikk stå relativt urørt i en periode og har bevart særegne uttrykk fra ulike epoker.

Artikkelen fortsetter under annonsen
Artikkelen fortsetter under annonsen

Det er to våningshus på bruket. Det ene omtales som «Gamlebygningen» og har tydelige stiltrekk fra sveitserperioden. I tillegg har Breie et nyere våningshus fra 1925, kalt «Gulbygningen», som er bygget i jugendstil. På tunet står også et stabbur, en låvebygning og en utedo. Alle byggene har unike arkitektoniske trekk, og gir Breie et særegent utrykk.

Artikkelen fortsetter under annonsen
Artikkelen fortsetter under annonsen

Teknologisk utvikling

Fredningen omfatter også ett av to saghus som ligger nord og vest for tunet. Den eldste gårdssagen er fra rundt midten av 1900-tallet. Gårdssagene er viktige deler av kulturmiljøet på Breie, fordi skogbruk har vært en essensiell del av næringen til gården.

Breie har et eget kraftverk som var i drift fra 1921-22 til 1957. Kraftverket forsynte også resten av bygda med strøm. Inventaret og interiøret i kraftverket er intakt og gir et unikt innblikk i norsk kraftproduksjon på begynnelsen av 1900-tallet, i pionertiden for norsk vannkraft.

Artikkelen fortsetter under annonsen

Formålet med fredningen

Fredningenskal sikre og bevare Breie som et kulturhistorisk og arkitektonisk eksempel på et gårdsanlegg i høyereliggende skoglandskap i Innlandet fylke. Gården viser bredde og mangfold med tanke på helheten som utgjorde en tradisjonell gård i et stort skoglandskap i innlandet. Fredningen skal sikre at samtlige av brukets bygg bevares for fremtidige generasjoner, både som kulturminner og som drivverdig gård. Breie gård er i dag i privat eie og i aktiv drift som gårdsbruk. Gården ligger langs en godt bevart strekning av Den Bergenske Kongeveg, som åpnet i 1793 og strekker seg fra Bergen til Oslo.

Fredningssaken er utarbeidet av Innlandet fylkeskommune.