MF Hydra: Verdens første hydrogenferge ble Ship of the year

MF Hydra.
MF Hydra. Foto: Norled
Artikkelen fortsetter under annonsen

MF Hydra til topps i prestisjefull kåring – som tredje ferge på et av Statens vegvesen sine fergesamband.

Artikkelen fortsetter under annonsen

Norled -ferga MF Hydra, som går på riksvegfergesambandet Hjelmeland-Nesvik, gikk til topps i årets utgave av Skipsrevyens kåring Ship of the year.

Det samme har tidligere MF Ampere gjort i 2014 som verdens første helelektriske fartøy.

I 2000 var det MF Glutra (bygget for Møre og Romsdal Fylkesbåtar) som ble hederen til del. Glutra var den første bilferga i verden som ble drevet med flytende naturgass (LNG).

Ship of the year har som mål å fremme norsk skipsbygging. Kåringen har siden starten på 90-tallet blitt fulgt av shippingmiljøer over hele verden.

Det er årlig tre kandidater i Ship of the year-kåringen. Kravet for å bli nominert er at skipet skal være ferdigbygget eller under bygging i Norge i konkurranseåret.

I juryens begrunnelse konstateres det at årets vinner, MF Hydra, scorer høyt på alle de tre hovedkriteriene: Teknologisk innovasjon, lavutslipp og overførbarhet.

Artikkelen fortsetter under annonsen
Artikkelen fortsetter under annonsen

– MF Hydra har gått opp en vei

– Gjennom MF Hydra-prosjektet blir det etablert kunnskap, prosesser og rutiner for godkjenning som vil komme fremtidige hydrogenprosjekter til gode. MF Hydra har gått opp en vei som danner modell for fremtidens skipsfart, uttaler juryen.

Den har bestått av Skipsrevyen-redaktør Gustav-Erik Blaalid (juryleder), Sverre Steen (instituttleder på Institutt for marin teknikk ved NTNU) og Lars Gørvell-Dahl (bransjesjef for Maritim bransjeforening i Norsk Industri).

Markeringen fant sted om bord på ferga og samferdselsminister Knut Arild Hareide var den som sto for utdelingen under overfarten fra Hjelmeland til Nesvik.

Artikkelen fortsetter under annonsen
Artikkelen fortsetter under annonsen

– Dette viser at klimavennlig innovasjon skapes i et best mulig samarbeid mellom næringsliv og myndigheter, sa han.

– Kan flytte fjell

Camilla Røhme har vært Statens vegvesens prosjektleder for MF Hydra. Hun var til stede under høytideligheten om bord på ferga.

Artikkelen fortsetter under annonsen

– Gratulerer til Norled og resten av teamet bak Hydra. Det er imponerende hvordan Norled har bidratt til å brøyte veien for å gjøre verdens maritime næring grønnere. Selskapet har vært i front på energieffektivisering, elektrifisering og nå hydrogen.

MF Hydra

MF Hydra ble ferdigstilt på Westcon sitt verft i Ølen i vår, og kan ta opptil 299 passasjerer og 80 biler.

Ferga ble satt i drift på Hjelmeland-Nesvik, ett av Statens vegvesen sine 16 riksvegfergesamband, 6. juli i år. Hydrogenanlegget vil installeres senere.

Utslippsfrie ferger er viktige bidrag for å øke tempoet i CO2-kuttene i nasjonal og internasjonal skipsfart.

– Hydra og Ampere er eksempler på at når besluttende politikere, ansvarlig departement, ledelse og ansatte i utøvende etat, rederiene og leverandørindustrien alle vil det samme kan det flyttes store fjell på kort tid, understreker Røhme.

Statens vegvesen er opptatt av å gi næringen forutsigbare rammer.

– Om rederiene og deres underleverandører skal kunne satse og lykkes, må vi som innkjøper være forutsigbare og tydelige. Basert på erfaringene fra utviklingskontrakten som ledet frem til Hydra, har vi lagt konkurransen om hydrogendrift på Vestfjordsambandet (riksveg 80 Bodø-Røst-Værøy-Moskenes) ut i markedet, avrundet Røhme.

Artikkelen fortsetter under annonsen

Norsk teknologi verdensledende

I kjølvannet av MF Ampere er det på verdensbasis nå 400 fartøy med større batteripakker om bord. Hver av disse har et utslippskutt fra fem til 98 prosent. Innen 2022 vil det være om lag 80 elferger som seiler langs norskekysten.

Utviklingsferga Hydra bli nå fulgt opp av enda strengere hydrogenkrav (80 prosent) på to av fergene på Vestfjordsambandet. Disse fergene skal ha driftsoppstart høsten 2025.