Norsk Friluftsliv:Flere er kritiske til dagens utbygging i strandsonen

POPULÆRT: Friluftslivet langs kysten betyr mye for mange av oss, kanskje spesielt nå om sommeren.
POPULÆRT: Friluftslivet langs kysten betyr mye for mange av oss, kanskje spesielt nå om sommeren. Foto: Wanda Nordstrøm
Artikkelen fortsetter under annonsen

54 prosent mener at utbyggingen i strandsonen bør reduseres eller stoppes helt, viser nye tall fra Ipsos.

Artikkelen fortsetter under annonsen

– Sjø og kyst er blant våre viktigste friluftslivsområder, og betyr mye for folks trivsel og helse. Det er et uttalt nasjonalt mål at strandsonen skal være tilgjengelig for alle, så det er klart at mange vil forhindre at den spises opp av utbygging, sier Bente Lier, generalsekretær i Norsk Friluftsliv, i en pressemelding.

Den ferske undersøkelsen viser at antallet nordmenn som mener det bør bygges mindre i strandsonen nå er på 54 prosent, mot 49 prosent i fjor sommer.

6 av 10 mot utbygging i Oslo

Til tross for at det har vært et generelt byggeforbud i strandsonen siden 1950-tallet, er over en tredjedel av området i dag bygget ut.

Det er imidlertid store forskjeller mellom fylkene. Ikke overraskende er motstanden mot utbygging langt større blant de som har minst strandsone å bolte seg på.

I Oslo vil 60 prosent ha mindre utbygging. Videre ønsker nå hele 30 prosent av Oslo-folk å stoppe all utbygging i strandsonen. Det er en stor økning fra i fjor, da tallet var på 18 prosent.

Artikkelen fortsetter under annonsen
Artikkelen fortsetter under annonsen

– Viktig tilgang til kystområdene

Paraplyorganisasjonen Norsk Friluftsliv mener det er viktig å sikre folks tilgang til kystområdene. For å få til det, mener de norske kommuner må begynne å gi færre dispensasjoner fra byggeforbudet.

– Dessverre har blant annet undersøkelser gjort av Sivilombudsmannen avdekket at kommunene er alt for slepphendte med å gi dispensasjoner. Konsekvensen blir at byggeforbudet i realiteten ikke overholdes, sier Bente Lier.

Hun mener ett grep kan være å flytte beslutningen om dispensasjoner opp på regionnivå, for å sikre så vel nødvendig kompetanse som «armlengdes avstand».

– Skal vi bevare den flotte kystnaturen vår, er vi nødt til å ta grep for å sikre at det nasjonale byggeforbudet i strandsonen blir overholdt, sier hun.