Glomdalsmuseet: Riksantikvaren freder skogfinsk tørkehus

Riksantikvaren freder en gjenværende skogfinsk rie - et tradisjonelt tørkehus for rug. Ria stod opprinnelig på Revholtet gård ved Svullrya i Grue kommune og ble herfra demontert og flyttet til Glomdalsmuseet i Elverum i 1973. Den er en av to bevarte rier i Norge.
Riksantikvaren freder en gjenværende skogfinsk rie - et tradisjonelt tørkehus for rug. Ria stod opprinnelig på Revholtet gård ved Svullrya i Grue kommune og ble herfra demontert og flyttet til Glomdalsmuseet i Elverum i 1973. Den er en av to bevarte rier i Norge. Foto: Foto: Agnethe Jovall, Innlandet fylkeskommune
Artikkelen fortsetter under annonsen

Skogfinnene er en av de fem nasjonale minoritetene i Norge. Riksantikvaren freder nå kulturminnet ria fra Revholtet gård, som del av en større satsing på nasjonale minoriteters kulturminner.

Artikkelen fortsetter under annonsen

Riksantikvaren freder en gjenværende skogfinsk rie - et tradisjonelt tørkehus for rug.

Ria stod opprinnelig på Revholtet gård ved Svullrya i Grue kommune og ble herfra demontert og flyttet til Glomdalsmuseet i Elverum i 1973. Den er en av to bevarte rier i Norge.

Viser tradisjonell skogfinsk levemåte

– Det er en kulturhistorisk viktig bygning fordi den viser tradisjonell skogfinsk levemåte og byggeskikk. Ria fra Revholtet forteller om livet på Finnskogen, og er et sentralt kulturminne fra en av våre fem nasjonale minoriteter. Vi vil takke alle som har bidratt til å ivareta kunnskapen om finnskogkulturen, fra enkeltpersoner til museer og institusjoner, sier riksantikvar Hanna Geiran i en pressemelding.

En rie er et skogfinsk tørkehus for svedjerug og er en nøkkelbygning i skogfinsk bygningstradisjon.

Det er et ettroms hus, laftet i tømmer. Ria har glugger på veggene som hadde som funksjon å slippe ut fuktigheten som oppstod under tørkingsprosessen. Det er også høyt under taket for å få plass til rugbandene som ble plassert på lange stokker.

Artikkelen fortsetter under annonsen
Artikkelen fortsetter under annonsen

Karakteristisk skogfinsk bygning

Ria som bygningstype har hatt flere funksjoner. På samme måte som badstua kunne den i kortere perioder bli brukt som bolig, og av folk som levde som såkalte «innerster», eller på legd, på gården.

Ria inngikk i en kompleks flerårig produksjonsprosess knyttet til svedjebruket. Det første året ble trærne felt. Det andre året ble trærne brent og høstrugen ble sådd i askelaget, før en tredje året lot rugen vokse for til slutt å bli høstet. Etter at rugen var høstet, ble den tørket i ria.

Det er denne produksjonsprosessen som kalles svedjebruk. Sammen med røykstua og badstua utgjør ria en av de mest karakteristiske og tradisjonelle bygningstypene på en skogfinsk gård, alle tre utstyrt med røykovner.

I dag inngår ria som en del av bygningssamlingen til Glomdalsmuseet. Her står den sammen med andre skogfinske bygg, som sammen fremstiller et skogfinsk gårdstun fra 1800-tallet. Friluftsmuseet er åpent for besøk fra 15.mai til 15.september, men du må løse billett for å få adgang i åpningstiden.