Norgesferie: Noen reiseråd hvis du skal nordover i sommer

Statens vegvesen forventer økt trafikk til Lofoten også i år, og har derfor noen reiseråd for bruk av ferjene fra blant annet Bodø (bildet).
Statens vegvesen forventer økt trafikk til Lofoten også i år, og har derfor noen reiseråd for bruk av ferjene fra blant annet Bodø (bildet). Foto: Statens vegvesen
Artikkelen fortsetter under annonsen

Også 2021 blir en sommer der nordmenn i stor grad ferierer i eget land.

Artikkelen fortsetter under annonsen

Statens vegvesen opplevde i 2020 stor økning i trafikken på sine fire ferjesamband i Nord-Norge:

Bodø - Røst - Værøy - Moskenes, Bognes - Lødingen, Bognes - Skarberget og Drag - Kjøpsvik.

Alle ligger i Nordland fylke, og er sentrale for reiser i landsdelen, uansett om man skal til Lofoten, Vesterålen eller videre nordover.

– Ønsker en god opplevelse for de reisende

Med bakgrunn i erfaringene fra i fjor har Statens vegvesen iverksatt noen tiltak for at årets norgesferie skal bli en positiv opplevelse med mindre kø for de som reiser nordover med ferje.

Dette er grepene som er gjort for å få til smidigere ferjetransport:

På Bodø - Moskenes er perioden med fire fartøy utvidet, og større ferje er satt inn på Bognes - Skarberget. På noen av sambandene kan det kjøres ekstraturer utenom ruteplan, ved behov.

Det vil være redusert antall passasjerer på Bodø - Røst - Værøy - Moskenes og Bognes - Lødingen, for å kunne opprettholde noe større avstand mellom reisende. Det vil likevel være vanskelig å holde en meters avstand under hele reisen, spesielt ved på- og avstigning. Bruk av munnbind er derfor anbefalt!

Artikkelen fortsetter under annonsen
Artikkelen fortsetter under annonsen

– Som eier av riksvegferjestrekningene er Statens vegvesen selvsagt glade for at ekstra mange vil benytte disse sambandene. Vi vil gjøre alt vi kan for at de reisende skal få en så god opplevelse som mulig, sier rådgiver Kristin Sortland på ferjeavdelingen i Statens vegvesen i en pressemelding.

Artikkelen fortsetter under annonsen
Artikkelen fortsetter under annonsen

Gratis uten bil

* Rv. 80 Bodø - Røst - Værøy - Moskenes, betjenes av Torghatten Nord.

Begrensingen i antall passasjerer gjør at det spesielt på Bodø – Røst – Værøy – Moskenes må påberegnes noe ventetid, også for passasjerer uten bil. Det anbefales at passasjerer uten bil kontakter køvaktene (Bodø og Moskenes) når man ankommer ferjekai. De fører navnelister og sørger for at passasjerer slippes om bord i den rekkefølgen de ankom ferjekai.

Passasjerer uten bil reiser gratis, men betaler for booking. For bestilling se torghatten-nord.no.

Artikkelen fortsetter under annonsen

Plassbestilling er mulig, men foreløpig bare for kjøretøy. Vi forsøker å få på plass en løsning med plassbestilling for passasjerer før høysesongen starter, men da kun et begrenset antall per avgang. Passasjerer uten bil reiser gratis, men betaler for booking. For bestilling se torghatten-nord.no.

Vi øker kapasiteten på sambandet og setter inn en fjerde ferje i seks uker. Det blir dermed fire ferjer fra 25. juni til 8.august.

Styrker kapasiteten

* E6 Bognes - Skarberget, betjenes av Torghatten Nord

Det er satt inn større ferje for å styrke kapasiteten i sambandet. Vi har erstattet MF Virak, som har en kapasitet på 50 PBE (personbilenheter), med MF Lyngen, som har kapasitet på 75 PBE. Det er også mulighet for at ferjen kjører noen turer utenom ruteplan hvis det er behov for det. Omkjøringsmulighet via Drag-Kjøpsvik.

Artikkelen fortsetter under annonsen

* Rv. 827 Drag - Kjøpsvik, betjenes av Torghatten Nord

Artikkelen fortsetter under annonsen

Husk at sambandet Drag-Kjøpsvik er et godt alternativ til Bognes-Skarberget. Ferjeturen er litt lengre, men total reisetid er nesten lik. Anbefales å bruke når Bognes - Skarberget har mye trafikk.

* Rv. 85 Bognes - Lødingen, betjenes av Torghatten Nord

Endring på kai gir flere oppstillingsplasser og annen avkjøring. Vi har beredskap på trafikkdirigering ved opphopning av trafikk. Kamera på kaien gjør at Statens vegvesen til enhver tid har oversikt over behovet for dette tiltaket. Det er også mulig å kjøre noen ekstra turer ved behov.

Avstand og munnbind

* Bruk munnbind når det ikke er mulig å holde en meters avstand.

* Reis gjerne når ikke alle andre reiser. Tidlig på morgenen og sent på kvelden er det mindre trafikk. Erfaring fra i fjor tilsier at fellesferien er spesielt travel.

Artikkelen fortsetter under annonsen

* QR-registering på alle ferjer. Vi ber om at alle reisende registrerer seg her, i tilfelle smittespredning.

* Alle passasjerer reiser gratis. Betaling for kjøretøy gjøres via AutoPASS-brikke eller skiltlesing. Hvis du ikke har avtale via Autopassferje.no vil du motta faktura i etterkant. På grunn av smittefare vil det ikke være manuell billettering om bord på ferja.

* Lengden på kjøretøy har betydning for hvor mye du betaler for ferjebilletten. Det kan være lurt å sjekke om for eksempel sykkelstativet gjør at du havner i en annen takstgruppe.