Arbeidsgiveren bestemmer:

​Utsette ferien til du er vaksinert?

JOBBEN BESTEMMER: Koronasommeren 2021 kan gi større utfordringer med å bli enig om når ferien skal avvikles enn vanlig. Den viktigste forutsetningen for å komme til enighet uten konflikt, er å være tidlig ute, sier advokat i Econa, Per Christian Rogdar
JOBBEN BESTEMMER: Koronasommeren 2021 kan gi større utfordringer med å bli enig om når ferien skal avvikles enn vanlig. Den viktigste forutsetningen for å komme til enighet uten konflikt, er å være tidlig ute, sier advokat i Econa, Per Christian Rogdar

Mange arbeidstakere kan nok ønske å avvikle sommerferien senere enn vanlig i håp om at Europa og verden åpner igjen på sensommeren eller høsten. Dette forutsetter at du kommer til enighet med arbeidsgiver.

- Koronasommeren 2021 kan gi større utfordringer med å bli enig om når ferien skal avvikles enn vanlig. Den viktigste forutsetningen for å komme til enighet uten konflikt, er å være tidlig ute, skriver advokat Per Christian Rogdar, leder av Econa Arbeidsliv, i en pressemelding.

Årets ferieavvikling kan nemlig bli en «perfekt storm», der reiserestriksjoner både i fjor og i år gjør at mange har mer ferie til gode enn vanlig.

Arbeidsgiveren bestemmer ferie-tidspunkt

Utgangspunktet er at arbeidsgiver er forpliktet til å sørge for at arbeidstakerne tar ut den lovpålagte ferien, og arbeidstakere er også forpliktet til å ta ut denne, forutsatt at du har full feriepengeopptjening. Arbeidsgiveren skal drøfte med den enkelte arbeidstaker i god tid før ferieavviklingen når ferien skal avvikles, skriver Rogdar.

Hvis du ikke får innfridd ferieønskene er det likevel svært begrenset hva du kan kreve. Det er nemlig arbeidsgiveren som har det avgjørende ordet for når ferien skal avvikles, i kraft av arbeidsgivers styringsrett.

Ferieloven bygger på prinsippet om at det er arbeidsgiveren som bestemmer tiden for ferie.

Loven dekker ikke korona-utsettelse

Ferieloven gir heller ingen økt fleksibilitet til å utsette årets ferie i påvente av koronavaksine. Den sier bare at arbeidstaker har rett til tre ukers sammenhengende ferie innenfor perioden 1. juni–30. september.

Den resterende ferietiden ligger helt innenfor arbeidsgivers styringsrett – med ett unntak: Arbeidstakere over 60 år har krav på ytterligere en uke med ferie og bestemmer selv når de skal ta ut denne.

Dette sier ferieloven

* Ferieloven gir rett og plikt til 4 uker og én dag ferie, og ytterligere én ekstra ferieuke hvis du er over 60 år. Mange arbeidstakere har avtalefestet ytterligere 4 feriedager, slik at de totalt har 5 ukers ferie.

* Arbeidsgiver kan bestemme når ferien skal tas ut, med enkelte begrensninger:

* Arbeidstaker kan kreve å ta ut tre ferieuker sammenhengende innenfor tidsrommet 1. juni–30. september.

* Arbeidstaker kan også kreve å ta ut restferien (1 uke og 1 dag) som sammenhengende ferie.

* Arbeidstakere over 60 år kan selv bestemme når de skal ta ut den ekstra ferieuken, med mindre annet er avtalt. Du må imidlertid gi varsel minst to uker før avvikling av ekstraferien.

* Arbeidstaker kan kreve å få feriedatoene senest to måneder før ferien skal begynne.

* I utgangspunktet kan arbeidsgiver ikke pålegge arbeidstakere med manglende feriepengeopptjening å avvikle ferie. Hvis en virksomhet innstiller driften helt eller delvis i forbindelse med ferieavvikling, kan likevel alle arbeidstakere som berøres av stansen, pålegges å avvikle ferie og eventuell tilleggsfritid av samme lengde.

Er du under 60, kan du altså ikke kreve å ta ut ferie i for eksempel september eller i slutten av skoleferien. I ytterste konsekvens kan du faktisk bli pålagt å ta ut hele ferien utenfor barnas sommerferie, selv om dette ikke skjer ofte.

Arbeidstakeren har i utgangspunktet krav på å få informasjon om ferieuttak senest to måneder før avviklingen av ferie. Dette gjelder med mindre særlige grunner er til hinder for slik underretning.

Her syndes det nok en del i mange virksomheter. Som arbeidstaker bør du derfor være påpasselig på å ta opp ferieavvikling god tid i forveien. Dette vil øke sannsynligheten for at du får oppfylt ferieønskene.

Avspasering kan bli krevende

I år har nok mange arbeidstakere jobbet mer enn vanlig, også de som har hatt hjemmekontor.

Mange har derfor store timekontoer, som også kan være overført fra tidligere kalenderår, og som de kan ha rett til å ta ut i form av avspasering. Også ved avvikling av avspasering er det imidlertid arbeidsgiver som normalt har det avgjørende ord.

Dersom uttak av avspasering vil innebære en ulempe for arbeidsgivers drift vil det også her være anledning til å avslå ønsker om dette. Arbeidstakere bør derfor være tidlig ute med å legge en plan for hvordan ferie og avvikling av fleksitid skal tas ut.

- Målsetningen bør være å komme til enighet om løsninger som både er til det beste for de ansatte, men som også tar nødvendige hensyn til virksomhetens behov, skriver advokat Per Christian Rogdar, leder av Econa Arbeidsliv.

Se video: Thomaz har en sommerferie utenom det vanlige

Personvernpolicy