Vesterålen er godkjent som bærekraftig reisemål

HELT KONGE: Dronningruta i Vesterålen.
HELT KONGE: Dronningruta i Vesterålen. Foto: Kjetil Paulsen / visitvesteralen.com
Artikkelen fortsetter under annonsen

Innovasjon Norge har tildelt Vesterålen Merket for bærekraftig reisemål.

Artikkelen fortsetter under annonsen

- For Vesterålen betyr dette at vi nå har et fungerende system for å måle utviklingen, og styre effektivt i en bærekraftig retning. Det betyr ikke at jobben nå er avsluttet – det er nå den begynner, sier Astrid Berthinussen, reiselivssjef i Visit Vesterålen i en pressemelding.

Astrid Berthinussen Foto: Caroline Meier
Astrid Berthinussen Foto: Caroline Meier

Vesterålen har vært gjennom en lang og grundig prosess, som startet med et regionrådsvedtak i 2017. Det var starten på et bredt samarbeid, grundige målinger og kartlegginger – og felles jobbing for en samlende og god reiselivsutvikling for Vesterålen.

Gratulerer hele Vesterålen

- Vi ønsker å gratulere hele Vesterålen med Merket for bærekraftig reisemål. Dette er en stor jobb som regionen har gjort sammen, og det er noe å være skikkelig stolte av. Å få fem kommunestyrer til å bli overbevist om at det å bli merket som bærekraftig reisemål gagner hver eneste kommune og hele regionen totalt sett, er et krafttak. Samarbeidet og engasjementet i Vesterålen har vist seg å være veldig godt, og alle involverte skal ha ros for arbeidet som er lagt ned, sier Bente Bratland Holm, reiselivsdirektør i Innovasjon Norge.

Artikkelen fortsetter under annonsen
Artikkelen fortsetter under annonsen

Bærekraftige reisemål

Merkeordningen for bærekraftige reisemål er utviklet av Innovasjon Norge i et bredt samarbeid med reiselivsnæringen, og tilbys reisemål som et utviklingsverktøy for bærekraftig destinasjonsutvikling.

For å oppnå merket første gang må reisemålet bevise at det jobber målrettet for å tilby unike opplevelser på grunnlag av stedets kultur, historie, ressurser og kulturarv, samtidig som man jobber med å begrense den negative effekten turisme kan medføre.

Arbeidet er også reiselivets måte å samle data og indikatorer som inngår i rapportering om FNs bærekraftsmål på.

Merkeordningen bygger på internasjonale standarder for hvordan et reisemål kan sikre bedre grep om egen retning og utvikling i et samspill mellom reiseliv, kommune og lokalsamfunn. Oppnådd merke er likevel kun en milepæl.

Merket er gyldig i tre år fra godkjenning, og for å opprettholde merket må reisemålet oppdatere sin besvarelse og levere tydelig forbedring på 104 indikatorer.

Også lokalt i Vesterålen er merket en milepæl, som peker ut retningen framover.

- Vi er stolte over å ha oppnådd merket, og vi vet at dette forplikter oss vesterålinger til å fortsette den jobben som er igangsatt og som gir retning for utviklingen av Vesterålen i tråd med reiselivsstrategien vår, sier Astrid Berthinussen, reiselivssjef Visit Vesterålen.

Artikkelen fortsetter under annonsen
Artikkelen fortsetter under annonsen
Strand i Vesterålen Foto: Alf Oxem / visitvesteralen.com
Strand i Vesterålen Foto: Alf Oxem / visitvesteralen.com

104 indikatorer for bærekraft

Merkeordningen er et verktøy med 104 indikatorer for strategisk planlegging, iverksetting og måling av arbeidet med bærekraftig reiselivsutvikling over tid. Både næring, lokalsamfunn og kommuner deltar og bidrar i arbeidet. Vesterålen var godkjent for fase 1 i 2019 og er nå i mål med en endelig godkjenning og anerkjennelse gjennom å offisielt være et bærekraftig reisemål.

Nordlys over Vesterålen Foto: Maxime Portier / visitvesteralen.com
Nordlys over Vesterålen Foto: Maxime Portier / visitvesteralen.com

Vesterålen har vært igjennom en lang prosess hvor lokalbefolkning, næringsliv, kommuner, og andre instanser som Nordland Fylkeskommune, Statens Vegvesen, Reno-Vest og andre har deltatt og gitt innspill til behov og utfordringer i regionen. Det har vært avholdt flere møter i alle kommunene i Vesterålen, som har ført til en sterk forankret handlingsplan i alle Vesterålskommunene.

Artikkelen fortsetter under annonsen

- Veldig mange har bidratt inn i et arbeid over tre år for å oppnå merket som et bærekraftig reisemål. Nå skal vi arbeide med de viktige tiltakene som danner grunnlaget for en god reisemålsutvikling, sier Berthinussen.

Innbyggerne bidro med gode innspill

Det er utarbeidet en reiselivsstrategi for Vesterålen, hvor målsettingen er å ta ut vekstpotensialet for hele regionen, og det arbeides målrettet mot felles mål. Det har vært gjennomført Norges første «Facebook summit» med bærekraft i fokus, hvor vesterålingene kom med veldig mange gode innspill som har vært effektuert ut i prosjektet. Man har kartlagt utfordringer og flaskehalser, og det ble gjennomført et stort kompetanseløft i Vesterålen i 2020 for reiselivsnæringen.

- Dette er noen av veldig mange pågående og gjennomførte satsinger som har kommet ut av Vesterålens felles arbeid med bærekraftig utvikling! forteller reiselivssjefen.