Bane Nor vil lytte til reisende og kutte «buss for tog»

Bane Nor arbeidet på strekningen Asker-Drammen fra lørdag 22. juni til mandag 05. august i fjor. I denne perioden var det ingen togtrafikk på strekningen og passasjerene måtte ta buss. Spørsmålet er om det kunne vært løst på en bedre måte for forbrukerne. Arkivfoto: Terje Bendiksby / NTB scanpix
Bane Nor arbeidet på strekningen Asker-Drammen fra lørdag 22. juni til mandag 05. august i fjor. I denne perioden var det ingen togtrafikk på strekningen og passasjerene måtte ta buss. Spørsmålet er om det kunne vært løst på en bedre måte for forbrukerne. Arkivfoto: Terje Bendiksby / NTB scanpix Foto: NTB scanpix

I en ny rapport kommer det fram at passasjerer heller vil ha færre og tregere togreiser mens vedlikehold pågår, enn å bli skyflet rundt med buss for tog.

Rapporten Evaluering av sommerstengning og andre banestengninger fra Jernbanedirektoratet går gjennom praksis fra 2009 til 2019 og hva passasjerer syns.

Ifølge Aftenposten har de reisende gitt klar beskjed om at de heller vil kjøre saktere med tog, og med færre avganger, enn å bli sendt rundt som pakker på buss for tog. Blant problemene er usikkerhet rundt når og hvor bussene går, frekvens og når ankomsttid vil være.

Bane Nor og Jernbanedirektoratet erkjenner også at vedlikehold og oppgradering kunne vært gjennomført smartere. Det loves bot og bedring allerede denne sommeren.

– Det har vært et enormt fokus på kostnader, å sikre et så rasjonelt anleggsarbeid som mulig. Vi har mer og mer erkjent at det har vært et for stort kostnadsfokus, og på hva som i kroner og øre har vært samfunnsøkonomisk lønnsomt. Vi har ikke vært gode nok til å se konsekvensene for de reisende, sier Vibeke Aarnes, direktør for infrastruktur i Bane Nor.