Rogfast utsatt på ubestemt tid

Statens vegvesen mener usikkerheten og risikoen i gigantprosjektet Rogfast er stor. Det kan bety kostnadsoverskridelser og ny behandling i Stortinget.

– E39 Rogfast er et viktig prosjekt for å knytte sammen bo- og arbeidsregioner på Vestlandet, og skal bygges. Statens vegvesen skal derfor snu alle steiner for å finne løsninger som kutter kostnader slik at prosjektet kan gjennomføres, sier samferdselsminister Jon Georg Dale (Frp) i en pressemelding.

I september avlyste Vegvesenet den såkalte Kvitsøy-kontrakten, den første av i alt tre tunneler under Boknafjorden i Rogaland, fordi tilbudet fra entreprenørene Implenia og Stangeland Maskin var høyere enn forventet.

Statens vegvesen skal nå gå gjennom prosjektet for å finne ut hvor det kan spares penger. Regjeringen kan ikke svare på hvor lang tid det vil ta.

Til Stavanger Aftenblad vil ikke Dale si om det er aktuelt å la Nye Veier ta over prosjektet.

– I utgangspunktet er den politiske behandlingen av Rogfast avsluttet. Det skjedde da proposisjonen ble lagt fram for Stortinget, som sluttet seg til de rammene som nå er gjeldende. Det er bare dersom Vegvesenet sier at Rogfast ikke kan realiseres innen den fastsatte rammen, at jeg har direkte påvirkning på dette nå, sier Dale.

I forrige statsbudsjett sto det at Rogfast var ventet å åpne for trafikk i 2026. I budsjettet for 2020 står det ikke noe om trafikkåpning, skriver avisen.

Personvernpolicy