Dale vil utvide tilbudet for pendlere på Østfoldbanen

Tilbudsforbedringene kan tre i kraft fra 2020 og 2021, ifølge rapporten.
Tilbudsforbedringene kan tre i kraft fra 2020 og 2021, ifølge rapporten. Foto: Berit Roald / NTB scanpix

Togtransport skal bli mer attraktivt i og mellom byene, lover samferdselsminister Jon Georg Dale (Frp), som vil styrke tilbudet for togpendlere på Østlandet.

– Jeg er opptatt av at de reisende skal få et bedre togtilbud. Derfor ba jeg tidligere i år Jernbanedirektoratet om å se på mulighetene for å utvide rushtiden på Østlandet. Vi skal nå gå igjennom vurderingen fra Jernbanedirektoratet, som anbefaler å øke rushtidstilbudet noe, ikke minst på Østfoldbanen, sier Dale.

Bakgrunnen for at Jernbanedirektoratet ble bedt om å gjøre vurderingen er at antall togreiser har økt de siste årene, samt at det blir behov for styrket togtilbud når befolkningen øker. Totalt reiste over én million flere nordmenn med tog i løpet av de tre siste månedene i fjor, sammenlignet med samme periode i 2017, viser tall fra Statistisk sentralbyrå.

Undersøkelse: Vys tog er punktlige, men kundene er skuffet

Jernbanedirektoratet har nå levert en rapport med vurderinger, hvor de foreslår å styrke flere strekninger på Østlandet, blant annet L2 mellom Stabekk og Ski, L21 mellom Stabekk og Moss, og R20 mellom Oslo og Drammen.

Jernbanedirektoratet har tatt utgangspunkt i eksisterende infrastruktur, i tillegg til dagens togmateriell. Tilbudsforbedringene kan tre i kraft fra 2020 og 2021, ifølge rapporten.

– Vi vil nå gå gjennom rapporten med sikte på å utvide tilbudet til pendlerne, sier Dale.

Personvernpolicy