Kronprinsens klimatur til Stillehavet utløste over 9 tonn klimagasser

Video: Kronprins Haakon er for tiden på klimatur i Sør-Stillehavet. Turen kritiseres for å være skadelig for miljøet.

I kampen for klimaet har kronprinsen og utviklingsministerens flyreiser ført til utslipp av 18 tonn klimagasser på turen til Tonga, Fiji og Samoa og hjem igjen.

Totalt endte turen på 9.170 kilo klimagasser for kronprins Haakon og 9.007 kilo klimagasser for utviklingsminister Dag-Inge Ulstein (KrF), siden han ikke ble med til Samoa.

Turen til landene i Sør-Stillehavet er omtrent det en gjennomsnittlig nordmann slipper ut hvert år: 9,8 tonn klimagasser.

– Det er et paradoks, sier kronprins Haakon til NTB. Det samme sier utviklingsministeren og legger til:

– Det er et problem vi ikke har funnet alle svarene på.

Klimaavtrykk

NTB kjenner til Ulsteins reiserute til Tonga og Fiji og har tatt utgangspunkt i den for å regne ut klimagassutslippene også til kronprinsen. Slottet ønsker av sikkerhetsmessige årsaker ikke å oppgi kronprinsens reiserute. Ruten fra Norge til første stopp Tonga var via København, Hongkong og Auckland.

Siden Ulstein droppet Samoa for å delta på et møte i Washington D.C., er hjemreisen for både kronprinsen og utviklingsministeren regnet ut fra raskeste vei hjem til Norge fra henholdsvis Apia på Samoa og Nadi på Fiji. Den raskeste ruten hjem er via Auckland og Dubai.

Fakta om klimagassutslipp fra turen

* Klimakalkulatoren til FNs luftfartsorganisasjon (ICAO) er brukt for å regne ut klimaavtrykket til utviklingsminister Dag-Inge Ulstein (KrF) og kronprins Haakons tur til Sør-Stillehavet.

* Kalkulatoren inkluderer ikke andre klimagasser enn CO2, som ved flyreiser utgjør en vesentlig del av utslippene som bidrar til global oppvarming. I henhold til anbefaling fra miljøforskningssenteret Cicero er det derfor lagt til 80 prosent til utslippstallet for å få total klimaeffekt.

* Slottet bekrefter at kronprinsen fløy business hele veien. UD opplyser at business ble brukt på de aller fleste rutene. Dette er lagt til grunn for tallene.

* Utviklingsminister Dag-Inge Ulsteins flyreiser slapp ut 4.511 kilo klimagasser fra Oslo via København, Hongkong og Auckland til Nuku'alofa i Tonga og fra Nuku'alfoa til Suva på Fiji via Nadi, samt fra Suva til Nadi igjen.

* Hjemreisen til Ulstein er regnet ut fra den raskeste veien hjem for å gi et riktig bilde. Ministeren dro til Washington D.C. etter reisen til Nadi. Hjemreisen fra Nadi til Oslo via Auckland og Oslo endte på 4.496 kilo klimagasser. Totalt endte turen for Ulstein på 9.007 kilo klimagasser.

* Kronprins Haakons reiserute er regnet ut fra den samme som Ulstein, fordi Slottet ikke ønsker å oppgi kronprinsens flyrute av sikkerhetsmessige årsaker.

* Kronprinsens tur til Apia på Samoa endte på 178 kilo klimagasser. Hjemreisen ga utslipp på 4,560 kilo klimagasser fra Apia via Auckland, Dubai til Oslo. Totalt endte turen til kronprinsen på 9,249 kilo klimagasser.

Kilder: Cicero / ICAO

NTB har brukt klimakalkulatoren til FNs luftfartsorganisasjon (ICAO) for å regne ut klimaavtrykket. Kalkulatoren inkluderer ikke andre klimagasser (ekvivalenter) enn CO2, som ved flyreiser utgjør en vesentlig del av utslippene som bidrar til global oppvarming.

Kondensstriper

For å få mer reelle klimagassutslipp, er det lagt til 80 prosent på utslippstallet til luftfartsorganisasjonen. Ifølge klimaforskningsinstituttet Cicero er dette nødvendig for å få total klimaeffekt. Det vil være til dels store variasjoner fra flyreise til flyreise, blant annet avgjør de meteorologiske forholdene om det blir dannet kondensstriper og om de blir værende.

De totale utslippstallene er basert på at man flyr business. Utenriksdepartementet bekrefter overfor NTB at det er fløyet business på enkelte strekninger. Slottet bekrefter at kronprinsen også flyr business. Ved å fly business på lengre turer, kan CO2-avtrykket dobles. Et privatfly ble også benyttet under turen, ettersom et kommersielt fly på turen ble forsinket. Dette har bidratt til å heve klimaavtrykket.

Håper på innovasjoner

Selv om kronprinsen synes det er et paradoks at han flyr til andre siden av kloden for å snakke om klimaendringene, har han tro på det å møte folk.

– Det at vi kommer hit og snakker med dem det gjelder i Stillehavet, tror jeg har en viktig verdi. Det å møtes tror jeg også hjelper for partnerskapet og det internasjonale samarbeidet, sier han og fortsetter:

– Men det er klart at utslipp fra fly er en av de tingene vi ikke har klart å løse. Jeg håper virkelig at det kommer noen innovasjoner som gjør at det er mulig å slippe ut færre klimagasser, kanskje ingen, også fra fly etter hvert.

Lover færre reiser

Utviklingsminister Dag-Inge Ulstein sier det er viktig at man møtes og bygger relasjoner. Han sier han er glad for at han dro og sier reisen har gitt ham mange innspill til det videre arbeidet med klimaforandringer og for et renere hav.

– Det er vanskelig å finne de gode svarene og de gode løsningene på utslippsproblemet. Vi prøver alltid å gjøre det vi kan. Det siste jeg gjorde før jeg dro, var å ha skypemøter. Men akkurat her jeg har vært nå, er det ingen norsk statsråd som har vært før. Skal man bygge opp nyttige relasjoner, er det ingenting som kan erstatte møter ansikt til ansikt. Men likevel: Det blir ikke mange reiser til Stillehavet. Det skal jeg love deg.

Mer fra ABC Nyheter
Siste fra forsiden