Nordmenn vil ikke slutte å fly, selv om vi vet det skader miljøet

Barndomsvenninnene Kamilla Foss, Iselin Evensen (med Sigve på tre måneder) og Silje Antonsen er på vei til Gardermoen for å fly hjem til Harstad. De har vært i bryllup. For dem er flyreiser helt avgjørende for å holde kontakt med familie og venner. Foto: Marte Dæhlen/forskning.no
Barndomsvenninnene Kamilla Foss, Iselin Evensen (med Sigve på tre måneder) og Silje Antonsen er på vei til Gardermoen for å fly hjem til Harstad. De har vært i bryllup. For dem er flyreiser helt avgjørende for å holde kontakt med familie og venner. Foto: Marte Dæhlen/forskning.no

Flyreisene våre er noe av det siste vi vil gi slipp på. Bør vi da stille krav om én flytur mindre i året? – Nei, elfly må bli løsningen, ifølge forsker.

Barndomsvenninnene Silje Antonsen (29), Kamilla Foss (30) og Iselin Evensen (29) skal hjem til Harstad etter gårsdagens bryllupsfest i Oslo.

– Den viktigste grunnen til at vi reiser, er nok avkobling, spesielt til sol og varme, sier Iselin.

Dette gjelder både sommer og vinter for folk i Harstad.

Både hun og Silje planlegger minst én utenlandsferie i løpet av sommeren. Silje har allerede bestilt tur til Tyrkia, mens Iselin og familien enda ikke har avgjort hvor de skal reise. For Kamilla blir det norgesferie i år.

På spørsmål om barndomsvennene fra Harstad tenker på miljøet når de reiser med fly, sier de alle tre at de har det i bakhodet.

– Samtidig føler vi oss helt avhengig av å fly, sier Silje.

– Det er ikke alltid like lett å tenke på miljø for oss som bor i Harstad. Hvordan skal vi ellers komme oss rundt? spør hun.

Hvorfor flyr vi selv om det skader miljøet?

Barndomsvenninne er ikke alene om å fly selv om de vet at det ikke er godt for miljøet. Men folk flest bryr deg rett og slett ikke så mye og booker turen uten å blunke.

CO2-ekvivalenter

Inkluderer også andre klimaeffekter som kondensstriper. Det er de hvite stripene du kan se etter fly på himmelen.

De er kortvarige, men svært oppvarmende når de er der.

Til sammenligning har CO2 en mindre oppvarmingseffekt, men blir i atmosfæren i hundrevis av år.

Kilde: Borgar Aamaas, Cicero

Faktaene er likevel klare: På en tur til London står du ansvarlig for cirka 500 kilo CO2-ekvivalenter ut i atmosfæren. Det er like stort klimagassutslipp som tre måneders gjennomsnittlig bilkjøring. På en tur til Thailand står du for hele 2,2 tonn CO2-ekvivalenter, noe som tilsvarer over et år med bil.

Når vi vet dette, hvorfor velger vi likevel å fly?

– Motivene for å reise er svært sammensatte, og det er i liten grad enkeltmotiver som avgjør, skriver forskere fra Transportøkonomisk institutt i en pressemelding.

De har nylig publisert en rapport på oppdrag fra Avinor, der de har spurt et representativt utvalg nordmenn om forholdet deres til utenlandsreiser med fly.

Les også:

Folk verdsetter flyreisene sine høyt

Rapporten viser at vi flyr først og fremst for å være sammen med venner og familie.

Deretter ønsker vi å oppleve nye steder, slappe av og lade batteriene, komme bort fra hverdagen og oppleve varmere, mer solrikt klima enn hjemme.

Dette er de fire hovedårsakene til at folk reiser med fly:

  • Avkobling – å komme seg bort, komfort, sol og varme
  • Natur- og kulturopplevelser – fysiske aktiviteter og å lære noe nytt
  • Private grunner – flere besøk og vedlikehold av sosiale kontakter
  • Shopping og uteliv – underholdning

Les også:

Står for to prosent av utslippene globalt

Det er mye usikkerhet og uenigheter om hvor stor andel av klimagassutslippene flyreisene våre utgjør. Internasjonalt ligger de på cirka to prosent.

Borgar Aamaas. Foto: Cicero
Borgar Aamaas. Foto: Cicero

Til sammenligning står for eksempel kjøttproduksjon for hele 18 prosent av verdens totale klimagassutslipp.

– Slik sett får flyreiser altfor stort fokus, andre ting betyr mer. Men på personnivå, for hver enkelt nordmann, vil flyreiser bety mye for hvor mye utslipp man bidrar til, sier Borgar Aamaas, klimaforsker ved Cicero.

Når det gjelder Norge, mener Fremtiden i våre hender at andelen ligger på 12,5, mens NHO Luftfart mener dette er altfor mye og viser til eget regnskap som antyder at den er på 2,3.

Aamaas har gjort sine egne beregninger og tatt utgangspunkt i CO2-kalkulatoren til SAS.

– Nordmenns reisevaner står for grovt sett ti prosent av norske utslipp, sier har til forskning.no.

Les også:

Vi kommer ikke til å slutte å reise

Så hvordan få folk til å slutte å fly?

– Det får vi ikke til, sier forsker Per Espen Stoknes ved BI.

– Det er det siste folk vil gi slipp på. Med økt velstand, øker andelen husholdningspenger som går til reising. Da måtte vi ha inndratt kjøpekraft hos alle som liker å fly. Og det går jo ikke i et demokrati, sier han.

Per Espen Stoknes. Foto: CC BY-SA 2.0
Per Espen Stoknes. Foto: CC BY-SA 2.0

Stoknes mener vi derfor må få sektoren til å betale for løsninger slik at de som forurenser, også betaler for det. Med de som forurenser, mener han oss som flyr. En løsning er å øke flyseteavgiften, og at den blir høyere jo lenger man reiser.

I tillegg vil Stoknes ha flykvoter som fungerer bedre enn de gjør i dag. Blant annet må EU også kunne pålegge andre regioners flyselskap kvoter dersom de flyr til eller fra EU.

I undersøkelsen til Transportøkonomisk institutt synes mange det er relativt rimelig å fly. En stor andel var faktisk villige til å betale ganske mye mer for flyreisene sine.

Den nye rapporten er basert på en online spørreundersøkelse om nordmenns ferie- og fritidsreiser med fly til utlandet. 1220 nordmenn svarte på spørsmålene, og forskerne gjennomførte fokusgruppeintervjuer med ni deltakere i etterkant.

Les også:

Elflyene må ta over

BI-forskeren er også svært positiv til elfly. Denne måneden lettet det første elflyet fra bakken i Norge.

– Vi må bestemme allerede nå at det blir fullt avgiftsfritak for elfly i lang tid. Da vil flysete- og CO2-avgift på fossilfly bli enda mer effektivt, sier Stoknes.

– Folk og firmaer som bruker elfly, bør få de samme fordelene som de som bruker elbil, sier han.

Stoknes er for tiden stortingsrepresentant for Miljøpartiet De Grønne.

Les om Per Espen Stoknes’ fem strategier for klimaskifte i denne saken på forskning.no.

Klimaet betyr lite for oss

I den nye undersøkelsen om folks reisevaner var det relativt få som mente at opplysninger om hvilken klimaeffekt reisen har, ville påvirke beslutningen om å ta turen. Over halvparten mente den negative effekten ikke har noen betydning for hvor ofte de reiser.

Utslippene endrer seg

Dagens fly er bedre på utslipp enn de var bare for noen få år siden. I 2012 skrev forskning.no at en flytur til London tilsvarte et halvt år med bilkjøring.

De samme forskerne har gjort nye beregninger, som nå viser at vi slipper ut cirka 85 kg på en tur til Bergen, 500 kg på en tur til London, 1100 kg på en tur til New York og 1700 kg CO2-ekvivalenter på en tur til Thailand.

Kilde: Borgar Aamaas

Det stemmer overens med tidligere undersøkelser om folks oppfatninger av klima og fly.

Per Espen Stoknes mener dette handler om psykologiske barrierer som hindrer folk i å ta innover seg klimaproblemene. Han kaller det dissonans, det at det skurrer mellom hva vi vet og hva vi gjør. Og at det handler om identitet.

– I hvilken grad har du miljø og klimaverdier som en del av selvbildet ditt? spør han.

– Hvis man definerer seg selv som miljøvennlig, grønn eller klimabevisst er det en sentral del av fortellingen om hvem du er, både profesjonelt og sosialt. Og du har gått tydelig ut til vennene dine. Da har du investert i sosiale relasjoner med et selvbilde som det er ubehagelig å bryte med.

Ifølge Stoknes er det typisk snakk om mellom 10 og 15 prosent av befolkning som definerer seg selv som sterkt klimabevisste. Han kaller dem de alarmerte.

– Resten, mellom 80 og 90 prosent av oss, har ikke så sterk identitet knyttet til klima, sier han.

Les også:

Vanskeligere å tenke miljø for folk i Nord

Ifølge forskerne fra Transportøkonomisk institutt er det de som bor i Nord-Norge som vurderer reisene sine som viktigst.

Kamilla Foss, en av de tre barndomsvennenne fra Harstad, skulle gjerne sett at det gikk tog til helt fra Oslo til Tromsø. Da kunne de tatt buss derfra til Harstad.

– Det ville blitt en lang tur, innrømmer hun.

– Men jeg synes det er viktig å ha et alternativ. Jeg hadde absolutt tatt toget oftere, hvis det var mulig, sier hun.

(Saken fortsetter under)

Det var mange som skulle til Gardermoen søndag formiddag midt i fellesferien. Kamilla, Silje og Iselin gjør seg klare til å gå ombord i flytoget. Foto: Marte Dæhlen/forskning.no
Det var mange som skulle til Gardermoen søndag formiddag midt i fellesferien. Kamilla, Silje og Iselin gjør seg klare til å gå ombord i flytoget. Foto: Marte Dæhlen/forskning.no

Kan vi gjøre opp for oss?

Stoknes mener hjernen vår kommer opp med egne grunner og selv-rettferdiggjøringer for å forsvare at vi gjør som vi gjør.

Visste du at?

Det vil ta flere hundre år med kildesortering av plast for å spare inn utslippene fra en flyreise tur-retur Oslo-San Francisco, regnet per person, ifølge en sak i Aftenposten. Tilsvarende vil det ta tiår med gjenvinning av plast for å spare inn utslippene med å fly fra Oslo til Bergen og tilbake igjen.

De som røyker, vet at det de gjør, er dumt for kroppen. Så da kan de nøytraliserer det ved å heller trene i en time eller to.

Det samme kan vi gjøre med miljøet: Du vet at du har shoppet litt vel mye klær i det siste, så du gir 400 kroner til Redd Barna først, i håp om å nøytralisere ubehaget ditt.

Forskerne fra TØI spurte derfor folk om de gjør klimatiltak i det daglige som de mener kan veie opp for effektene av å fly.

Det var det få som følte at de gjorde.

Les også:

Få betaler klimakvoter

Mens noen sa de sorterte glass, metall, plast og papp og unngikk å kaste mat, tok andre med handlepose til butikken og holdt temperaturen i huset rundt 20 grader eller lavere.

Men få var tilbøyelige til å boikotte firmaer som de trodde belastet miljøet. De unngikk heller ikke å kjøre bil til jobb eller skole, og de kjøpte ikke miljøvennlige varer hvis de var dyrere.

De lange flyturene er miljøverstingene

Mens du på en tur fram og tilbake til London slipper ut 0,5 tonn CO2, står du ansvarlig for hele 2,2 tonn på en tur til Thailand.

Aller minst har de for vane å betale klimakvoter ved flyreiser.

– Det er mange ting du kan gjøre i hverdagen for å redusere klimagassutslippene, men mange av disse er små tiltak. Å fly langt bidrar stort til klimaavtrykket. Kildesortering hjelper, men det er i kategorien tiltak med ganske lite kuttpotensial, sier Aamaas fra Cicero.

Damene på flytoget mener det er viktig å gjøre ting i hverdagen også, selv om det kanskje utgjør mindre effekt.

– I vår familie prøver vi å spise mindre kjøtt og gå istedenfor å kjøre bil. I tillegg kildesorterer vi så godt vi kan, men vi mangler vi like gode søppelsystemer som her i Oslo, sier Iselin.

Les også:

Må redusere etterspørselen

Hvis flere av oss velger å kutte ut en eller to flyreiser i året, vil det bli mange tomme flyseter fremover. Det kan skurre litt med miljøtenkningen. Er ikke et fullt fly mer miljøvennlig enn et halvfullt et?

– Hvis bare én person lar være å fly, vil ikke flytrafikken endres. Men om alle tenker slik, vil det bli en stor reduksjon i etterspørsel etter flyturer som igjen vil føre til færre flyavganger, sier Aamaas.

– Flyselskapa vil fly færre ganger fordi de ønsker å fylle flyene mest mulig og tjene penger når de først flyr.

Visste du at?

Økonomibillett er mer miljøvennlig enn forretningsklasse.

Ifølge en studie fra Verdensbanken er et sete på førsteklasse tre ganger mer forurensende enn på økonomiklasse. Der er nemlig setene større, slik at færre folk blir fraktet på like mye drivstoff.

Faktisk kan forskjellen være hele ni ganger så stor.

Kilde: Verdensbanken

Saken er opprinnelig publisert på forskning.no

Mer fra ABC Nyheter
Siste fra forsiden
20:38 Tror på elfly i Norge på rekordtid – Dale er uenig20:37 UEFA-disiplinærsak mot Norges Fotballforbund, Romania i trøbbel igjen for rasisme20:33 Utenriksminister Pompeo er «utrolig stolt» av USAs Ukraina-politikk20:21 Tysk NATO-forslag godt mottatt på ministermøte19:40 Krisemåling for KrF19:16 NAV-sjefen slår tilbake etter Hauglies sjokkbrev19:08 Prins Andrew frasier seg alle offentlige oppdrag18:31 Snop og brus til veldedighet slipper avgifter18:29 Trump insisterer på at han ikke presset Ukraina18:04 100 elever har blitt syke på skole i Oslo17:50 Hvitt fosfor-anklagene: – Søreide må ta et kraftfullt oppgjør17:40 Strengere straff for mann som voldtok kvinne med barnevogn17:22 Reaksjoner etter at UEFA bekreftet seedingen til EM-trekningen: – En skandale!17:21 Ocean Viking har reddet 30 i Middelhavet16:50 Dømte Nav-ofre kan måtte vente lenge på erstatning16:34 Tore Sagen om rasist-sketsjen: – Jeg angrer ikke16:26 Regjeringspartiene vil evaluere systemet for innføring av nye legemidler16:20 Fire rumenske VM-spillere må bli hjemme etter dopingmistanke16:15 Person til sykehus etter knivstikking i Drammen16:02 Boktilbudene strømmer på til Frode Berg15:49 Person omkom i balkongbrann15:49 Sterke reaksjoner på Tottenhams Mourinho-ansettelse: – Usympatisk og dårlig nytt for klubben15:44 Sondland: Trump vil presse fram gransking av Joe Biden15:25 Banktrøbbel rammer 150.000 Storebrand-pensjonister15:22 Årelang krangel om Hitlers barndomshjem avgjort15:16 E18-advarsel: – Prosjektet er en skandale14:53 Industrigigant vil kutte tusenvis av arbeidsplasser14:28 Kowalczyk gjør comeback14:26 Flere får dø hjemme i stedet for på sykehus13:58 Politisk hengemyr i Israel13:57 Solskjær får trio tilbake fra skade13:56 Ødegaard tilbake i full trening13:37 Ap etterlyser Frps tiltak mot gjengkriminalitet13:13 To ulver skutt fra helikopter i Rendalen12:57 Hellas vil plassere asylsøkere i interneringsleirer12:27 Eieren av Morris-kjeden har søkt om konkursbeskyttelse12:26 Tottenham-stjernene takker Pochettino12:15 Mer gråvær i vente – og til uka blir det enda verre12:11 På vei mot et todelt helsesystem12:06 Stjernen og Hilde blir TV 2s hoppeksperter12:05 Tvilling-spedbarn hadde bruddskader – nå er foreldrene dømt11:41 Ny Norwegian-sjef overtar med ærefrykt og sug i magen11:24 Nøkkelperson i riksrettsprosessen inntar vitneboksen11:22 Mourinho på plass i Tottenham: – Forventer trofeer10:58 Ropstad: – Jeg tar sterk avstand fra konverteringsterapi10:50 Ny rapport: Produsentlandene sprenger klimabudsjettet10:12 LeBron James med ny historisk milepæl i NBA09:57 Politiet innrømmer at Kebnekaise-etterforskningen ikke var god nok09:48 Havørnbestanden setter ny rekord i Danmark09:47 Direkte: Ropstad må forvente seg tøff motstand i spørretimen09:27 Swedbank etterforskes i USA09:26 Forskere bekymret for hytter i områder med villrein09:25 Nina Haver-Løseth gjør comeback i verdenscupen09:24 Senterpartiet fortsatt strammest på kvoteflyktninger08:59 Norge har passert 5,35 millioner innbyggere08:39 Ulveangrep rammer sauebønder psykisk08:04 Kina kritiserer Senatets støtte til demonstranter i Hongkong07:53 Mourinho klar som ny Tottenham-trener07:35 Ikke alle Nav-ofre vil få full frifinnelse07:12 Ropstad må forvente seg tøff motstand i Stortingets spørretime07:00 Seks av ti unge kvinner takket ja til HPV-vaksine06:59 Glatt på Østlandet – vanskelige forhold i vente i Finnmark06:34 Innbyggerne har mer engasjement, men lavere tillit til de folkevalgte06:31 Nestvold-Haugens nye hverdag på alpinlandslaget: – Må snakke om Tinder06:19 Jordskjelv med styrke 6,3 rystet Mexico06:15 Fem mulige finalemotstandere for Norge i nasjonsligaomspillet06:07 To døde i helikopterkrasj i Afghanistan05:50 Tre drept da soldater brøt opp drivstoffblokade i Bolivia05:50 Dette skjer i dag05:45 Skoler i Hongkong åpner igjen05:42 Uføretrygdede på minstesats tjener for mye til å få fri rettshjelp05:30 Dette skjedde i natt05:04 Politiet i Chile slutter å bruke haglammunisjon mot demonstranter04:34 Sparket DNB-ansatt saksøker banken for dårlig oppfølging av spilleavhengige04:09 Senatet vedtok enstemmig støtte til demonstranter i Hongkong03:45 Unge Høyre vil flytte iskanten sørover03:45 Zuccarello-assist i Wild-seier03:12 Japan med første handelsoverskudd på fire måneder03:00 Isprodusent i krangel etter vannregning på Askøy02:53 Syria rammet av flere luftangrep02:17 Colombia stenger grensene før ventede demonstrasjoner01:50 Lysbakken: Må ta en debatt om E-tjenesten00:15 FN vil bedre beskytte forsvarere av menneskerettigheter23:59 Vogntog med radioaktivt materiale veltet i Trøndelag – E6 sperret23:40 Kornproduksjonen går opp23:35 Maradona forlater trenerjobb etter to måneder23:33 Topprådgiver kaller Trump-samtale «upassende»23:12 Ramsey sendte Wales til EM22:55 Bare nesten for Norge U21 mot Portugal: – Tungt å tape en kamp vi måtte vinne22:32 Politiet undersøker torpedopåstandene som kom fram i Røkke-rettssaken22:02 Johnson og Corbyn barket sammen i valgdebatt21:41 Beruset mann forsøkte å kvele gutter21:34 Pochettino ferdig i Tottenham21:30 Mann (20) dømt til sju års fengsel for seksuelle overgrep mot barn21:12 Kan ha løst eldgammelt mysterium21:08 Fremmedkriger dømt til åtte års fengsel for terror20:34 Advarer mot ny E18-strekning: – Prosjektet er helt vanvittig20:32 25 personer funnet i kjølekonteiner på vei til Storbritannia20:13 Skeptiske til Vys kontantnekt20:11 Ytterligere 37 dommer vurderes i trygdeskandalen
Siste nytt
20:38NorgeTror på elfly i Norge på rekordtid – Dale er uenig20:37SportUEFA-disiplinærsak mot Norges Fotballforbund, Romania i trøbbel igjen for rasisme20:33VerdenUtenriksminister Pompeo er «utrolig stolt» av USAs Ukraina-politikk20:21VerdenTysk NATO-forslag godt mottatt på ministermøte19:40NorgeKrisemåling for KrF19:16PengerNAV-sjefen slår tilbake etter Hauglies sjokkbrev19:08VerdenPrins Andrew frasier seg alle offentlige oppdrag18:31PengerSnop og brus til veldedighet slipper avgifter18:29VerdenTrump insisterer på at han ikke presset Ukraina18:04Norge100 elever har blitt syke på skole i Oslo17:50PolitikkHvitt fosfor-anklagene: – Søreide må ta et kraftfullt oppgjør17:40NorgeStrengere straff for mann som voldtok kvinne med barnevogn17:22SportReaksjoner etter at UEFA bekreftet seedingen til EM-trekningen: – En skandale!17:21NorgeOcean Viking har reddet 30 i Middelhavet16:50PengerDømte Nav-ofre kan måtte vente lenge på erstatning16:34NorgeTore Sagen om rasist-sketsjen: – Jeg angrer ikke16:26Helse og livsstilRegjeringspartiene vil evaluere systemet for innføring av nye legemidler16:20SportFire rumenske VM-spillere må bli hjemme etter dopingmistanke16:15NorgePerson til sykehus etter knivstikking i Drammen16:02NorgeBoktilbudene strømmer på til Frode Berg15:49NorgePerson omkom i balkongbrann15:49SportSterke reaksjoner på Tottenhams Mourinho-ansettelse: – Usympatisk og dårlig nytt for klubben15:44PolitikkSondland: Trump vil presse fram gransking av Joe Biden15:25PengerBanktrøbbel rammer 150.000 Storebrand-pensjonister15:22VerdenÅrelang krangel om Hitlers barndomshjem avgjort15:16MotorE18-advarsel: – Prosjektet er en skandale14:53PengerIndustrigigant vil kutte tusenvis av arbeidsplasser14:28SportKowalczyk gjør comeback14:26Helse og livsstilFlere får dø hjemme i stedet for på sykehus13:58PolitikkPolitisk hengemyr i Israel13:57SportSolskjær får trio tilbake fra skade13:56SportØdegaard tilbake i full trening13:37PolitikkAp etterlyser Frps tiltak mot gjengkriminalitet13:13NorgeTo ulver skutt fra helikopter i Rendalen12:57VerdenHellas vil plassere asylsøkere i interneringsleirer12:27PengerEieren av Morris-kjeden har søkt om konkursbeskyttelse12:26SportTottenham-stjernene takker Pochettino12:15NorgeMer gråvær i vente – og til uka blir det enda verre12:11StemmerPå vei mot et todelt helsesystem12:06SportStjernen og Hilde blir TV 2s hoppeksperter12:05NorgeTvilling-spedbarn hadde bruddskader – nå er foreldrene dømt11:41PengerNy Norwegian-sjef overtar med ærefrykt og sug i magen11:24PolitikkNøkkelperson i riksrettsprosessen inntar vitneboksen11:22SportMourinho på plass i Tottenham: – Forventer trofeer10:58PolitikkRopstad: – Jeg tar sterk avstand fra konverteringsterapi10:50VerdenNy rapport: Produsentlandene sprenger klimabudsjettet10:12SportLeBron James med ny historisk milepæl i NBA09:57NorgePolitiet innrømmer at Kebnekaise-etterforskningen ikke var god nok09:48VerdenHavørnbestanden setter ny rekord i Danmark09:47PolitikkDirekte: Ropstad må forvente seg tøff motstand i spørretimen09:27PengerSwedbank etterforskes i USA09:26NorgeForskere bekymret for hytter i områder med villrein09:25SportNina Haver-Løseth gjør comeback i verdenscupen09:24PolitikkSenterpartiet fortsatt strammest på kvoteflyktninger08:59NorgeNorge har passert 5,35 millioner innbyggere08:39NorgeUlveangrep rammer sauebønder psykisk08:04VerdenKina kritiserer Senatets støtte til demonstranter i Hongkong07:53SportMourinho klar som ny Tottenham-trener07:35PengerIkke alle Nav-ofre vil få full frifinnelse07:12PolitikkRopstad må forvente seg tøff motstand i Stortingets spørretime07:00Helse og livsstilSeks av ti unge kvinner takket ja til HPV-vaksine06:59NorgeGlatt på Østlandet – vanskelige forhold i vente i Finnmark06:34PolitikkInnbyggerne har mer engasjement, men lavere tillit til de folkevalgte06:31SportNestvold-Haugens nye hverdag på alpinlandslaget: – Må snakke om Tinder06:19VerdenJordskjelv med styrke 6,3 rystet Mexico06:15SportFem mulige finalemotstandere for Norge i nasjonsligaomspillet06:07VerdenTo døde i helikopterkrasj i Afghanistan05:50VerdenTre drept da soldater brøt opp drivstoffblokade i Bolivia05:50NorgeDette skjer i dag05:45VerdenSkoler i Hongkong åpner igjen05:42PengerUføretrygdede på minstesats tjener for mye til å få fri rettshjelp05:30NorgeDette skjedde i natt05:04VerdenPolitiet i Chile slutter å bruke haglammunisjon mot demonstranter04:34PengerSparket DNB-ansatt saksøker banken for dårlig oppfølging av spilleavhengige04:09VerdenSenatet vedtok enstemmig støtte til demonstranter i Hongkong03:45PolitikkUnge Høyre vil flytte iskanten sørover03:45SportZuccarello-assist i Wild-seier03:12PengerJapan med første handelsoverskudd på fire måneder03:00NorgeIsprodusent i krangel etter vannregning på Askøy02:53VerdenSyria rammet av flere luftangrep02:17VerdenColombia stenger grensene før ventede demonstrasjoner01:50NorgeLysbakken: Må ta en debatt om E-tjenesten00:15VerdenFN vil bedre beskytte forsvarere av menneskerettigheter23:59NorgeVogntog med radioaktivt materiale veltet i Trøndelag – E6 sperret23:40NorgeKornproduksjonen går opp23:35SportMaradona forlater trenerjobb etter to måneder23:33VerdenTopprådgiver kaller Trump-samtale «upassende»23:12SportRamsey sendte Wales til EM22:55SportBare nesten for Norge U21 mot Portugal: – Tungt å tape en kamp vi måtte vinne22:32NorgePolitiet undersøker torpedopåstandene som kom fram i Røkke-rettssaken22:02PolitikkJohnson og Corbyn barket sammen i valgdebatt21:41NorgeBeruset mann forsøkte å kvele gutter21:34SportPochettino ferdig i Tottenham21:30NorgeMann (20) dømt til sju års fengsel for seksuelle overgrep mot barn21:12VerdenKan ha løst eldgammelt mysterium21:08NorgeFremmedkriger dømt til åtte års fengsel for terror20:34MotorAdvarer mot ny E18-strekning: – Prosjektet er helt vanvittig20:32Verden25 personer funnet i kjølekonteiner på vei til Storbritannia20:13PengerSkeptiske til Vys kontantnekt20:11PengerYtterligere 37 dommer vurderes i trygdeskandalen
Populært