Landing på glatt rullebane blir tryggere med matematikk og Big Data

De norske flyselskapenes piloter er best i verden når det gjelder landing på vinterføre - og får hjelp av modellering og datainnsamling. Foto: Oslo Lufthavn AS / Espen Solli
De norske flyselskapenes piloter er best i verden når det gjelder landing på vinterføre - og får hjelp av modellering og datainnsamling. Foto: Oslo Lufthavn AS / Espen Solli

De norske flyselskapenes piloter har lenge vært best i verden til å lande under vanskelige vinterforhold. Nå er de blitt enda flinkere, fordi massiv datainnsamling og matematiske modeller sørger for at de vet hvor glatt rullebanen er – lenge før hjulene treffer bakken.

Alle som har kjørt bil på glatt føre kan forstå litt av den situasjonen piloten i et passasjerfly står overfor før en landing om vinteren. En vanlig personbil veier under to tonn og kjører sjelden fortere enn 80-90 km/t på vinterføre – hvis føreren har litt vett – mens et passasjerfly kan veie over 60 tonn under landing, med en hastighet på opptil 270 km/t.

– Under slike forhold er det naturligvis en fordel hvis piloten vet hvor glatt det er på rullebanen i god tid før landingen begynner. Da kan piloten beregne den beste fordelingen av bremseeffekt mellom de tre systemene som står til rådighet: Hjulbremsing, motorbremsing og flapsbremsing, forteller professor Arne Huseby ved Matematisk institutt på UiO.

flyplasser med iris

Alta lufthavn; Bergen lufthavn, Flesland, Bodø lufthavn; Hammerfest lufthavn; Harstad/Narvik lufthavn, Evenes; Haugesund lufthavn, Karmøy; Kirkenes lufthavn, Høybuktmoen; Kristiansand lufthavn, Kjevik; Kristiansund lufthavn, Kvernberget; Lakselv lufthavn, Banak; Oslo lufthavn, Gardermoen; Stavanger lufthavn, Sola; Svalbard lufthavn, Longyear; Tromsø lufthavn; Trondheim lufthavn, Værnes; Ålesund lufthavn.

Huseby har vært sentral i utviklingen av informasjonssystemet IRIS (Integrated Runway Information System), som nå er i bruk ved 16 norske flyplasser. Flyplassene har egne værstasjoner og temperaturmålere i rullebanene, og systemet samler inn en mengde data om alle forhold som kan påvirke flyenes bremselengde. Dataene brukes til å beskrive forholdene på hver enkelt flyplass på en femtrinnsskala fra «Poor» til «Good».

Les også: Kan 3D-printede "helikopterfrø" fly lenger enn de naturlige?

Styres fra en server i Bergen

I dag fungerer IRIS slik at en dataserver i Bergen fortløpende tar imot vær- og banedata fra 16 norske flyplasser. Gjennom hele vinteren kjører serveren en spesialutviklet algoritme med ett minutts mellomrom – og dersom beregningene viser at landingsforholdene er vanskelige, sendes et varsel til bakkemannskapene ved den aktuelle flyplassen. De får varselet opp på en dataskjerm og kan formidle informasjonen videre til pilotene.

– Varselet fra serveren går altså ikke direkte til pilotene, fordi dette primært skal være et støttesystem for bakkemannskapene. Årsaken er blant annet at kommunikasjonen til pilotene er underlagt et veldig strengt internasjonalt regelverk, forteller Huseby.

Seniorrådgiver Stig Jone Nevland ved Avinors seksjon for flysidedrift har bare rosende ord om IRIS-systemet.

– Avinor ligger i verdenstoppen når det gjelder vinterdrift av flyplasser, og IRIS-systemet har bidratt vesentlig til dette. I tillegg har vi satset mye på opplæring, forteller Nevland.

– Det var mye vanskeligere å utvikle dette systemet enn alle trodde til å begynne med. Det vanskeligste lå i at vi måtte kombinere mange ulike fagdisipliner, forteller professor Arne Huseby. Foto: Bjarne Røsjø/UiO
– Det var mye vanskeligere å utvikle dette systemet enn alle trodde til å begynne med. Det vanskeligste lå i at vi måtte kombinere mange ulike fagdisipliner, forteller professor Arne Huseby. Foto: Bjarne Røsjø/UiO

– Vi har fått gode tilbakemeldinger fra flyselskapene på vinterdriften vår, og pilotene forteller at IRIS er et nyttig støtteverktøy som gir dem mer nøyaktige friksjonstall. SAS og Norwegian er faktisk så fornøyd at de har gitt oss tilgang til sensitive flydata over mange år. Dermed er det ingen andre i verden som sitter med bedre data enn Avinor når det gjelder det vi kaller friksjonsbegrensede landinger, altså landinger på glatt rullebane, tilføyer Nevland.

Les også: Grønland i 3D gir ny innsikt

Sjarmerende idé …

Initiativet til prosjektet kom opprinnelig fra Avinor, som omkring århundreskiftet så et behov for å gi bedre informasjon til piloter som skulle lande i Norge under vinterforhold.

– På den tiden måtte bakkemannskapene stenge rullebanen for å sende ut en mann med en bil påmontert en friksjonsmåler når de så at forholdene kunne bli vanskelige. Deretter ble det utarbeidet en såkalt SnowTam-rapport (Snow Warning To Airmen) med blyant og papir, og det hele var nokså tungvint. Dessuten var friksjonsmålingene ganske upålitelige, forteller Huseby.

Avinor begynte forbedringsprosjektet med å digitalisere og automatisere rapportformatet, men hadde også en ambisjon om å utarbeide banerapporter uten å måtte stenge rullebanen for å gjennomføre friksjonsmålinger. Det burde jo kunne gå an å måle en rekke faktorer som for eksempel temperatur i bakken og lufta, luftfuktigheten og nedbørsmengder, samt siktmåling og vindhastighet. Det var en sjarmerende idé, forteller Huseby.

Les også: Teleskopet som fløy fra Sverige til Canada

... men den var for enkel

– Det ble gjennomført en forstudie som tydet på at det burde gå an å påvise en statistisk sammenheng mellom værparametere og baneforhold. Optimismen

Rullebanene må naturligvis stenges under brøyting, men det er ikke lenger nødvendig å stenge for å gjennomføre friksjonsmålinger. Foto: Espen Solli, Oslo Lufthavn AS.
Rullebanene må naturligvis stenges under brøyting, men det er ikke lenger nødvendig å stenge for å gjennomføre friksjonsmålinger. Foto: Espen Solli, Oslo Lufthavn AS.

rådet, og i 2004 og 2005 samlet vi inn en mengde værdata. Vi samlet også inn store mengder data fra flyene som hadde landet: bremsetrykk, flapsposisjon, motor-reversering og pådrag, flyets vekt og landingshastighet. Tanken var at man skulle finne en sammenheng som deretter kunne brukes til å utarbeide varsler til pilotene, forteller Huseby.

– Men det viste seg snart at den sjarmerende ideen også var naiv. Vi skjønte etterhvert at sammenhengene mellom værdata, flydata og bremseeffekt var veldig kompliserte. Ett av problemene var at sammenhengene mellom en rekke forhold, som friksjon og temperatur, ikke er lineære. Det vet alle som har forsøkt å smøre ski til bruk ved ulike temperaturer, forteller Huseby.

På dette tidspunktet ble også Avinors meteorolog Marit Rabbe trukket med i Iris. Basert på hennes innsikt ble det beskrevet en rekke scenarier som kunne skape vanskelige landingsforhold, og professor Huseby omformulerte scenariene til et matematisk språk som kunne forstås av en datamaskin.

– Dette var avgjørende for å komme videre i prosjektet. Vi måtte også ta hensyn til at baneforholdene i øyeblikket kan være et resultat av temperaturendringer og andre ting som kan ha skjedd opptil fire timer i forveien, forteller han.

Boeing var veldig interessert

På dette tidspunktet manglet deltakerne i IRIS-prosjektet fortsatt opplysninger om hvor mye passasjerflyenes ulike bremsesystemer – hjulbremsing, motorbremsing og flaps-justering – bidrar til den totale oppbremsingen.

– Løsningen ble at vi dro over til Boeing i USA, som var veldig interessert i det vi jobbet med. De hadde allerede utarbeidet en modell med data fra en rekke landinger, og med data fra den modellen kunne vi interpolere oss fram til ganske gode estimater for flyenes opplevde friksjon på ulike rullebaner, forteller Huseby.

Arne Huseby og kolleger som fysikeren Alex Klein-Paste ved NTNU har nå i fellesskap utviklet en værmodell, en nedbørsmodell og en banemodell. Disse modellene kjøres på serveren i Bergen gjennom hele vinterhalvåret. IRIS-systemet byr på flere fordeler enn at landingene blir mindre stressende for pilotene og tryggere for passasjerene, forteller Huseby.

– Hvis piloten får beskjed om at rullebanen er tørr og har god friksjon, kan hjulbremsene brukes så mye som mulig allerede kort etter landing. Da slipper piloten å bruke opp mye drivstoff under motorbremsingen, og det er en fordel for både miljøet og kostnadene. I tillegg kan bakkemannskapene redusere bruken av kjemikalier på rullebanen hvis IRIS viser at landingsforholdene er gode, utdyper han.

IRIS-systemet er foreløpig ikke blitt eksportert, men både Huseby og Nevland har merket en viss interesse fra andre land med et klima som likner det norske.

Tverrfaglighet og Big Data

– Det var mye vanskeligere å utvikle dette systemet enn alle trodde til å begynne med. De matematiske og statistiske metodene som brukes, er ikke så kompliserte, men det vanskelige lå isteden i at vi måtte kombinere mange ulike fagdisipliner: matematikk, statistikk, fysikk og meteorologi, samt kunnskap fra piloter, bakkemannskaper og flyfabrikanter. Jeg har i hovedsak fungert som en katalysator, som har oversatt de involverte fagdisiplinenes kunnskaper til matematikk, forteller Huseby.

– Det har også vært en utfordring at vi etterhvert måtte håndtere veldig store datamengder. I dag tikker det inn en mengde data fra 16 norske flyplasser hvert eneste minutt i vinterhalvåret. Alt sammen blir lagt inn i en SQL-database ( Structured Query Language (link is external)), hvor algoritmen vi har utviklet gjør kontinuerlige søk til de daglige varslene.

– Jeg hadde på ett tidspunkt åtte datamaskiner i sving for å gjøre statistiske analyser av landingene flere år tilbake, og den analysen tok flere uker. Nå har vi strukturert dataene på en smartere måte, som gjør slike analyser mye raskere, smiler Huseby.

Stig Jone Nevland forteller at Avinor er så fornøyd med IRIS, og med samarbeidet med forskerne ved UiO og NTNU, at de tar sikte på å underskrive en forlenget samarbeidsavtale.

– Det kan også bli aktuelt å ta IRIS-systemet i bruk på flere norske flyplasser. Kanskje ikke på flyplasser som Røst, hvor det er typisk to helikopterlandinger om dagen, men på for eksempel værutsatte flyplasser på Nordvestlandet. Datateknologien har jo gjort så store fremskritt at det er realistisk å installere systemet også på litt mindre flyplasser enn de som allerede bruker det i dag, sier Nevland.

Saken er først publisert på Titan.uio.no

Mer fra ABC Nyheter
Siste fra forsiden
17:32 Carlsen satte rekord med remis mot Aronian – 101 strake partier uten tap17:13 BMW-tyver i Oslo-området går etter ratt og annet dyrt utstyr17:01 Underhuset får ikke stemme over brexitavtalen på nytt16:31 Marianne Borgen fortsetter som ordfører i Oslo15:46 SIAN-leder om hattiltale: – Dette er faktaformidling15:29 Morgenbladets redaktør går av etter lang tids konflikt15:22 Superstjerne skulle spille Knausgård – så satte forfatteren foten ned15:07 Mann møter i retten tiltalt for drapsforsøk om bord i tog14:59 Julian Assange fikk ikke retten med på å utsette utleveringssak14:59 Stanset vanntilførsel til overfylt og omstridt teltleir14:53 Bjørgen tviler på om langrennsporten vil overleve14:50 Oppgang i det globale aksjemarkedet etter samtaler mellom USA og Kina14:19 Viken Venstre vraker Trine Skei Grande14:04 Toppserien innfører sluttspill: – Vil heve produktet14:03 Syriske kurdere kaster poteter på amerikanske soldater13:57 Tsjekkia hevder å ha avslørt russisk spionnettverk13:48 NFF vil forlenge Lagerbäcks kontrakt12:51 Tiltalt nekter for drap og mishandling av kona12:50 Tenåring slått og ranet i Oslo – tre 17-åringer pågrepet11:56 Nye Ålesund er årets nynorskkommune11:55 Kallmyr om Oslo-volden: – Fattigdom er ingen unnskyldning11:54 Frykter at Erdoğans angrep tapper boligmarkedet i Tyrkia11:54 Mange lemlestes for livet – nå har legene fått nok11:42 Premier League-spiss tatt for promillekjøring11:07 Sterkeste pundkurs på fem måneder10:57 Endelig rapport etter Lion Air-ulykken snart klar10:52 Full storm i Midt-Norge tirsdag10:35 Frynset forhold mellom USA og Tyrkia skaper debatt om atomvåpen10:35 NRK slår sammen regionale TV-sendinger10:17 Høyre håper på Sp for videre samtaler i Bergen10:16 Iran advarer Tyrkia mot å etablere militært nærvær i Syria10:02 Konkursbegjæring for kosmetikkjeder - 1.300 ansatte berørt09:52 Svensk langrennsprofil mister hele sesongen09:52 Ruud falt på verdensrankingen09:51 Enighet om reformer i Libanon09:51 Far siktet for seksuell omgang med mindreårig i tillegg til drapsforsøk09:34 Tysk minister: – EU trenger noen dager til brexitavgjørelse09:33 FNB-styret snur om eksklusjon av medlemmer i Sandnes09:21 Barndomsstedet rasert av flom – da fikk Oddbjørn en idé09:19 Mot dødt løp mellom Trudeau og Scheer i Canada09:16 Woodward: – Ingen planer om United-salg08:18 Gustav Witzøe overtar som konsernsjef i SalMar08:18 Solberg på «ukjent» besøk i Irak08:11 Klopp mener Solskjær forsvarte seg til ett poeng08:09 Trump vil DNA-teste alle asylsøkere07:37 Politiet patruljerte på Facebook – fem bøtelagt07:30 Kina anklager japansk professor for spionasje07:26 Turister pågrepet for droneflyging ved marinebase07:14 Rundlurte Nav: Fikk både lønn og millioner i uførepensjon07:12 Galaxy videre i MLS-sluttspillet06:24 Japans eksport faller for tiende måned på rad06:10 Her herjer tornadoen i Texas05:53 Jordskjelv har rammet stillehavsøya Vanuatu05:50 Dette skjer i dag05:43 Norge på sjetteplass over beste pensjonssystemer i verden05:30 Dette skjedde i natt05:15 Kanonvalg for De grønne i Sveits05:05 Sensurert forside på flere australske aviser03:17 Myndighetene utvider portforbudet i Chile02:49 Morales tar første stikk i valget i Bolivia02:17 Minst 30 døde i bussulykke i Kongo02:15 Wild tok seier uten Zuccarello02:09 Murray tok sin første seier på over to år01:45 Nyvalg i april i Nord-Makedonia00:58 Fem døde i brann i klesfabrikk i uroen i Chile00:19 Politiet etterforsker bilbrann i Oslo23:58 TV-aksjonen har fått inn 220 millioner kroner23:56 Tyskland: – Tyrkias militæroffensiv er brudd på internasjonal rett23:10 Ti drept i artilleriangrep i Kashmir22:49 Carlsen tangerte langsjakkrekord med seier mot Matlakov22:49 Milan mistet seieren på overtid i Piolis første kamp22:02 Carlsen tangerte langsjakkrekord med seier mot Matlakov22:01 Sarpsborg reddet poeng mot Brann ett minutt før slutt21:47 Molde tok nytt steg mot seriegull21:32 «Klimavalg» i Sveits – nesten dobling for De grønne20:40 Huawei-grunnlegger advarer Norge mot politisk press20:15 Saueflokk på tur gjennom Madrid19:53 Aalesund sikret opprykk til Eliteserien19:51 Startet med varme og fascinasjon, endte med fullskala mistillit: – De to ble aldri forsonet19:42 Over 90.000 hjortedyr har blitt testet for skrantesyke19:24 Liverpool spolerte Solskjærs opptur fem minutter før slutt18:45 Politikere vil granske matgiganter som gir bonuspoeng på øl18:28 Jehovas vitner mener stemme-nei ikke er i strid med demokratiske verdier18:16 Solfrid Heier (74): – Verden rundt meg er veldig opptatt av alder18:00 Oslo-politikere reagerer på en rekke voldshendelser17:54 Brexit – dette kan skje nå17:41 Dette stativet er en felle: Ikke lås fast sykkelen din her!17:16 Christine Koht skrives ut fra Rikshospitalet17:04 Breivik og Elvestuen stiller seg «til disposisjon» for Venstres valgkomité17:01 Kurdiske styrker har trukket seg ut av grenseby nordøst i Syria16:56 LSK Kvinner tok sitt sjuende seriemesterskap med 2-2 mot Kolbotn16:43 Aftenposten: Rødgrønn byrådsplattform i Oslo klar til uka16:14 TV-aksjonen har så langt fått inn over 120 millioner kroner16:11 Ødegaard sentral i Real Sociedads snuoperasjon15:42 Person fastklemt i gravemaskin – skal ha falt 15 meter15:17 Over 1,3 millioner barn og unge er innesperret14:22 Minst én skadd i møteulykke på Senja13:50 Minst 20 omkom i bussulykke i Kongo13:48 Jordras ved tursti i Bærum13:20 Ordfører: Tør ikke spekulere på om Frode Berg-saken blir løst før jubileum
Siste nytt
17:32SportCarlsen satte rekord med remis mot Aronian – 101 strake partier uten tap17:13MotorBMW-tyver i Oslo-området går etter ratt og annet dyrt utstyr17:01VerdenUnderhuset får ikke stemme over brexitavtalen på nytt16:31NorgeMarianne Borgen fortsetter som ordfører i Oslo15:46NorgeSIAN-leder om hattiltale: – Dette er faktaformidling15:29NorgeMorgenbladets redaktør går av etter lang tids konflikt15:22NorgeSuperstjerne skulle spille Knausgård – så satte forfatteren foten ned15:07NorgeMann møter i retten tiltalt for drapsforsøk om bord i tog14:59VerdenJulian Assange fikk ikke retten med på å utsette utleveringssak14:59VerdenStanset vanntilførsel til overfylt og omstridt teltleir14:53SportBjørgen tviler på om langrennsporten vil overleve14:50PengerOppgang i det globale aksjemarkedet etter samtaler mellom USA og Kina14:19PolitikkViken Venstre vraker Trine Skei Grande14:04SportToppserien innfører sluttspill: – Vil heve produktet14:03VerdenSyriske kurdere kaster poteter på amerikanske soldater13:57VerdenTsjekkia hevder å ha avslørt russisk spionnettverk13:48SportNFF vil forlenge Lagerbäcks kontrakt12:51NorgeTiltalt nekter for drap og mishandling av kona12:50NorgeTenåring slått og ranet i Oslo – tre 17-åringer pågrepet11:56KulturNye Ålesund er årets nynorskkommune11:55NorgeKallmyr om Oslo-volden: – Fattigdom er ingen unnskyldning11:54PengerFrykter at Erdoğans angrep tapper boligmarkedet i Tyrkia11:54Helse og livsstilMange lemlestes for livet – nå har legene fått nok11:42SportPremier League-spiss tatt for promillekjøring11:07PengerSterkeste pundkurs på fem måneder10:57VerdenEndelig rapport etter Lion Air-ulykken snart klar10:52NorgeFull storm i Midt-Norge tirsdag10:35VerdenFrynset forhold mellom USA og Tyrkia skaper debatt om atomvåpen10:35KulturNRK slår sammen regionale TV-sendinger10:17PolitikkHøyre håper på Sp for videre samtaler i Bergen10:16VerdenIran advarer Tyrkia mot å etablere militært nærvær i Syria10:02PengerKonkursbegjæring for kosmetikkjeder - 1.300 ansatte berørt09:52SportSvensk langrennsprofil mister hele sesongen09:52SportRuud falt på verdensrankingen09:51VerdenEnighet om reformer i Libanon09:51NorgeFar siktet for seksuell omgang med mindreårig i tillegg til drapsforsøk09:34PolitikkTysk minister: – EU trenger noen dager til brexitavgjørelse09:33PolitikkFNB-styret snur om eksklusjon av medlemmer i Sandnes09:21NorgeBarndomsstedet rasert av flom – da fikk Oddbjørn en idé09:19PolitikkMot dødt løp mellom Trudeau og Scheer i Canada09:16SportWoodward: – Ingen planer om United-salg08:18PengerGustav Witzøe overtar som konsernsjef i SalMar08:18PolitikkSolberg på «ukjent» besøk i Irak08:11SportKlopp mener Solskjær forsvarte seg til ett poeng08:09VerdenTrump vil DNA-teste alle asylsøkere07:37NorgePolitiet patruljerte på Facebook – fem bøtelagt07:30VerdenKina anklager japansk professor for spionasje07:26NorgeTurister pågrepet for droneflyging ved marinebase07:14PengerRundlurte Nav: Fikk både lønn og millioner i uførepensjon07:12SportGalaxy videre i MLS-sluttspillet06:24PengerJapans eksport faller for tiende måned på rad06:10VerdenHer herjer tornadoen i Texas05:53VerdenJordskjelv har rammet stillehavsøya Vanuatu05:50NorgeDette skjer i dag05:43PengerNorge på sjetteplass over beste pensjonssystemer i verden05:30NorgeDette skjedde i natt05:15PolitikkKanonvalg for De grønne i Sveits05:05KulturSensurert forside på flere australske aviser03:17VerdenMyndighetene utvider portforbudet i Chile02:49PolitikkMorales tar første stikk i valget i Bolivia02:17VerdenMinst 30 døde i bussulykke i Kongo02:15SportWild tok seier uten Zuccarello02:09SportMurray tok sin første seier på over to år01:45PolitikkNyvalg i april i Nord-Makedonia00:58VerdenFem døde i brann i klesfabrikk i uroen i Chile00:19NorgePolitiet etterforsker bilbrann i Oslo23:58NorgeTV-aksjonen har fått inn 220 millioner kroner23:56VerdenTyskland: – Tyrkias militæroffensiv er brudd på internasjonal rett23:10VerdenTi drept i artilleriangrep i Kashmir22:49SportCarlsen tangerte langsjakkrekord med seier mot Matlakov22:49SportMilan mistet seieren på overtid i Piolis første kamp22:02SportCarlsen tangerte langsjakkrekord med seier mot Matlakov22:01SportSarpsborg reddet poeng mot Brann ett minutt før slutt21:47SportMolde tok nytt steg mot seriegull21:32Politikk«Klimavalg» i Sveits – nesten dobling for De grønne20:40PengerHuawei-grunnlegger advarer Norge mot politisk press20:15VerdenSaueflokk på tur gjennom Madrid19:53SportAalesund sikret opprykk til Eliteserien19:51PolitikkStartet med varme og fascinasjon, endte med fullskala mistillit: – De to ble aldri forsonet19:42NorgeOver 90.000 hjortedyr har blitt testet for skrantesyke19:24SportLiverpool spolerte Solskjærs opptur fem minutter før slutt18:45PengerPolitikere vil granske matgiganter som gir bonuspoeng på øl18:28NorgeJehovas vitner mener stemme-nei ikke er i strid med demokratiske verdier18:16Helse og livsstilSolfrid Heier (74): – Verden rundt meg er veldig opptatt av alder18:00NorgeOslo-politikere reagerer på en rekke voldshendelser17:54PengerBrexit – dette kan skje nå17:41NorgeDette stativet er en felle: Ikke lås fast sykkelen din her!17:16Helse og livsstilChristine Koht skrives ut fra Rikshospitalet17:04PolitikkBreivik og Elvestuen stiller seg «til disposisjon» for Venstres valgkomité17:01VerdenKurdiske styrker har trukket seg ut av grenseby nordøst i Syria16:56SportLSK Kvinner tok sitt sjuende seriemesterskap med 2-2 mot Kolbotn16:43PolitikkAftenposten: Rødgrønn byrådsplattform i Oslo klar til uka16:14PengerTV-aksjonen har så langt fått inn over 120 millioner kroner16:11SportØdegaard sentral i Real Sociedads snuoperasjon15:42NorgePerson fastklemt i gravemaskin – skal ha falt 15 meter15:17VerdenOver 1,3 millioner barn og unge er innesperret14:22NorgeMinst én skadd i møteulykke på Senja13:50VerdenMinst 20 omkom i bussulykke i Kongo13:48NorgeJordras ved tursti i Bærum13:20NorgeOrdfører: Tør ikke spekulere på om Frode Berg-saken blir løst før jubileum
Populært