Tyskland: Fant forsvunnet øy etter 662 år

Bølgebrytere - en molo - i Wittmund i Vadehavet med utsikt over havet.
Bølgebrytere - en molo - i Wittmund i Vadehavet med utsikt over havet. Foto: @GNTB/Florian Trykowski
Artikkelen fortsetter under annonsen

Storbyen skal ha forsvunnet i en storflom i året 1362. I 1921 fant en bonde noen rester i gjørma mellom to øyer. Nå mener tyske forskere å ha funnet den forsvunne byen Rungholt i Vadehavet i tyske Nordfriesland.

Artikkelen fortsetter under annonsen

Jakten på Rungholtøya i tyske Nordfriesland på grensen til Danmark har en lang historie.

Det er vage, skriftlige indikasjoner på at en storby må ha forsvunnet i en ødeleggende flom i 1362.

Rungholt var en handelsby i regionen Nordfriesland på øya Strand, en såkalt hallig. En hallig er en flat øy uten sanddyner eller strender i Vadehavet som kun er beskyttet av lavvannsdiker. Akkurat nå er det 10 haller i Tyskland.

Først i 1921 utnyttet en bonde lavvannet og grov seg dypt ned i gjørmebunnen mellom øya Nordstrand og Hallig Südfall. Der fant han rester av åkerfurer, keramikk og rester av en brønn.

Det var deler av Rungholt bonden fant.

Sentrum og en kirke, som sies å ha vært der, ble ikke funnet da. Lenge måtte arkeologien stole på tilfeldigheter, at noen fant noe ved en feil, eller at funn ble vasket opp, skriver Tyska Turistbyrån i Sverige i en pressemelding.

Artikkelen fortsetter under annonsen
Artikkelen fortsetter under annonsen
Øyene Scharhoern og Nigehoern i tyske Vadehavet. Foto: German National Tourist Board (GNTB)
Øyene Scharhoern og Nigehoern i tyske Vadehavet. Foto: German National Tourist Board (GNTB)

Fant tre kirker

Nå er rester av tre kirker oppdaget av et tverrfaglig team av forskere.

Ifølge dem skal den største kirken ha vært sentrum for bebyggelsen og med en størrelse på omtrent 40 x 15 meter var den en av de største i Nord-Friesland.

Funnet ble muliggjort gjennom samarbeid mellom ulike forskningsdisipliner og institusjoner. Ifølge forskerne var kombinasjonen av vitenskapelig og arkeologisk forskning avgjørende.

Forskere fra Kiel University, Johannes Gutenberg University Mainz, Center for Baltic and Scandinavian Archaeology, og Statens arkeologiske avdeling i Schleswig-Holstein brukte ulike geofysiske metoder som magnetisk gradiometri og elektromagnetisk induksjon for å oppdage den tapte byen under gjørme nær Hallig Südfall.

Artikkelen fortsetter under annonsen
Artikkelen fortsetter under annonsen

Geofysikerne laget kart ved hjelp av magnetiske målinger. Geografer tok deretter sedimentkjerner, resultatene av disse ble deretter brukt av arkeologene.

Artikkelen fortsetter under annonsen

Vadehavet byr på vanskelige forhold for forskere. Bosetningsstrukturene er skjult i salt og under leirholdige sedimenter. De flere hundre år gamle sporene etter den gamle kulturen er «ekstremt truet», hele området er truet av erosjon.

Forsker Hanna Hadler fra Institutt for geografi ved Universitetet i Mainz, forklarer at dagen etter at noe ble funnet, kunne man ikke se noen spor etter det enkelte steder.

– Rundt Hallig Südfall og i andre tidevannsflater er restene av middelalderboplasser allerede kraftig erodert og kan ofte bare oppdages som negative inntrykk, sier Hanna Hadler i pressemeldingen.

En familie på vandring ved lavvann i Wittmund i Vadehavet. Foto: German National Tourist Board (GNTB)
En familie på vandring ved lavvann i Wittmund i Vadehavet. Foto: German National Tourist Board (GNTB)

Den store drukningen

Da Rungholt sank hadde en ødeleggende stormflo rammet området. Flommen ble kalt «Grote Mandränke» (den store drukningen).

Bølgene nådde trolig mer enn to meter over lavvannsvollene. Uværet skal ha vart i tre dager og mange tusen mennesker skal ha blitt ofre for vannmassene. Hele landstrekninger mellom Sylt og Eiderstedt forsvant ut i vannet, noe som resulterte i at nye småøyer, hallig, ble til.

Artikkelen fortsetter under annonsen

Det er mange sagn rundt handelsbyen Rungholt. Et av dem forteller at Rungholts innbyggere hadde hamstret utallige rikdommer og begynt å drikke og vanære religionen.

Som straff for deres synder ble byen slukt av vann.

Artikkelen fortsetter under annonsen

Det sies fortsatt at man på en rolig dag kan høre Rungholts kirkeklokke ringe under bølgene.

Nordfriesland er en del av Vadehavet på grensen mellom Tyskland og Danmark. Foto: Google
Nordfriesland er en del av Vadehavet på grensen mellom Tyskland og Danmark. Foto: Google

Skattejegere, lokale forskere og vitenskapsmenn

Kart fra 1600-tallet av illustratøren Johannes Mejer dokumenterer at handelsbyen Rungholt ikke var ren fantasi.

Tiltrukket av byens påståtte rikdommer kom skattejegere gjennom flere tiår gjentatte ganger til området for å søke etter stedet. De hadde liten suksess.

Mellom 1921 og 1972 fulgte lokalforsker og bonde Andreas Busch opp flere spor som etter hans mening beviste den geografiske beliggenheten til byen Rungholt.

Vest og sør for Hallig Südfall fant han voller, plogfurer, to sluser og restene av en kirke med kirkegård.

Artikkelen fortsetter under annonsen

Men de legendariske skattekistene manglet.

Annen bekreftelse på at legenden var sann er bevist av et testamente fra 1345 der en beretning om Rungholt og en handelsavtale med kjøpmennene i Hamburg 1. mai 1361 er beskrevet, bare åtte måneder før stormflommen som ødela byen, og ga forsikring om at stedet virkelig eksisterte på tiden før den store stormen.

En sykkeltur ved Kirchwarft ved Hallig Hooge i den tyske delstaten Schleswig-Holstein byr på åpent landskap og mye luft - og hav. Foto: German National Tourist Board (GNTB)
En sykkeltur ved Kirchwarft ved Hallig Hooge i den tyske delstaten Schleswig-Holstein byr på åpent landskap og mye luft - og hav. Foto: German National Tourist Board (GNTB)

Utforsket av etnolog

I 1992 dro etnologen Hans-Peter Duerr på ferie til en av halligene med familien. I huset han bodde i la han merke til et opptrykk av et historisk kart av Johannes Mejer, som viste handelsbyen Rungholts beliggenhet.

Duerr, som like etter ble professor ved universitetet i Bremen, ble grepet av «Rungholt-feber» der og da.

I løpet av de neste årene silte han gjennom funn, finkjemmet historiske kilder og kom til slutt frem til at Buschs funn ikke kan ha vært selve byen Rungholt.

Artikkelen fortsetter under annonsen
Artikkelen fortsetter under annonsen

Snarere må Rungholt ha ligget i den nordlige delen av hallig Südfall.

I 1994 la Duerr og en gruppe studenter ut på et seilfartøy for en første ekskursjon til området der han trodde Rungholt skulle være. De gjorde flere funn.

Duerr mener at han på den ene siden oppdaget kollegialkirken i byen Rungholt, men også bevis på en mye tidligere bosetning, trolig tilbake til jernalderen.

Duerr mente at minoiske sjømenn fra Kreta la ut på en eventyrlig reise til Nordsjøen allerede rundt 1300-tallet f.Kr., for å få tak i rav og han mente at det var mulig at virksomheten blomstret ikke bare i den sunkne byen Rungholt på 1300-tallet, uten at det har vært et handelssenter på samme sted mange århundrer tidligere.

Rungholt var lenge bare en myte, nå er det bevist at øya virkelig eksisterte, blant annet i et museum på Pellworm.