Tidevannskunst på Helgelandskysten

Snøhettas intensjon med tidevannsprosjektet i Trælvikosen på Helgeland er å invitere besøkeren til å delta, i stedet for bare å gå forbi eller se på avstand.
Snøhettas intensjon med tidevannsprosjektet i Trælvikosen på Helgeland er å invitere besøkeren til å delta, i stedet for bare å gå forbi eller se på avstand. Foto: Ivar Kvaal /Snøhetta

Ny attraksjon langs Nasjonal turistveg Helgelandskysten: Snøhettas tidevannsprosjekt - for å utforske og forstå naturen bedre.

HELGELAND: Tidevannsinstallasjonen på nye Trælvikosen rasteplass er en presis og horisontal linje av 55 rektangulære steiner som er lagt ut over sandbunnen mot en holme og utsikten mot Torghatten. Steinene er fullt synlige ved lavvann og helt borte ved høyvann.

Snøhettas intensjon med tidevannsprosjektet er å invitere besøkeren til å delta, i stedet for bare å gå forbi eller se på avstand.

- Hvis vi virkelig ønsker å ta bedre vare på vår natur, trenger flere av oss å se den som den er og lære mer om den. På Trælvikosen ønsket vi bevisst å designe for å friste besøkende til å bli lenger, for å oppleve detaljene, tiden og naturen selv for å forstå den bedre, sier landskapsarkitekt Thea Hartmann Kvamme i en pressemelding fra Statens Vegvesen.

Markerer den langsomme naturen

Tidevannsinstallasjonen markerer den langsomme og skiftende naturen:

- Når havet trekker seg tilbake kommer den vakre sandbunnen fram med sine små spor fra fjæremark og snegler sammen med runde steiner i alle slags formasjoner, forteller landskapsarkitekten.

- Noe annet blir det når tidevannet renner inn.Da skifter bildet og det samme gjør opplevelsen av landskapsrommet. Det går fort, samtidig som tiden føles å stå stille mens vannet stiger millimeter for millimeter, forteller Thea Kvamme Hartmann.

Snøhettas intensjon med tidevannsprosjektet i Trælvikosen på Helgeland er å invitere besøkeren til å delta, i stedet for bare å gå forbi eller se på avstand. Foto: Ivar Kvaal /Snøhetta

Turistveg-kunst i 30 år

Statens vegvesen har utviklet Nasjonale turistveger i snart 30 år. Nyskapende arkitektur og kunst langs atten utvalgte veger i norsk natur er blitt en nasjonal attraksjon som bidrar til verdiskaping i distriktene.

De utgjør ettertraktede stoppunkter på en Norgesferie.

Gjennom turistvegprogrammet er velkjente og mindre kjente områder i landet blitt oppdaget av stadig flere norske og utenlandske turister. Samtidig vekker satsingen på arkitektur med sine spennende materialer og former i vakker natur oppsikt verden rundt.

-Med Snøhettas innovative design og skaperglede på Trælvikosen legger vi nå enda en inspirerende attraksjon til over 160 andre rasteplasser og utsiktspunkter langs de atten Nasjonale turistvegene, sier Per Ritzler i Statens vegvesen.