Reiseplanlegger fra Fjord Norge skal dekke Jæren til Smøla

REISEFEST I VEST: Trolltunga Via Ferrata
REISEFEST I VEST: Trolltunga Via Ferrata Foto: Simon Sjøkvist

Den påtvungne pandemi-norgesferien i fjor avslørte at folk kan for lite om Vestlandet. Nå skal det bli enklere å oppdage perlene i vest gjennom en ny digital reiseguide.

Reiseplanleggeren skal inneholde informasjon fra alle reiselivsdestinasjonen i Fjord Norge-regionen - fra Jæren i sør til Smøla i nord.

– Både turistundersøkelser og merkevaretrackere avdekker at det er få som har god nok kunnskap om hva de kan gjøre, se, spise, høre, møte og kjøpe på en reise til Vestlandet, utenom de mest kjente stedene og ikonene, sier Stein Ove Rolland, administrerende direktør i Fjord Norge som står bak reiseplanleggeren.

- Det skal vi nå løse gjennom å samle informasjon og tilbud i én digital reiseplanlegger som gjør det enkelt for forbrukerne å finne frem og bestille, forteller han i en pressemelding.

REISEFEST I VEST: Brevandring på Nigardsbreen Foto: Christiane Flechtner
REISEFEST I VEST: Brevandring på Nigardsbreen Foto: Christiane Flechtner

Fjord Norge støttes av bank

Agenda Vestlandet er en stiftelse opprettet av Sparebanken Vest for å være en drivkraft i det grønne skiftet. Stiftelsen ser et stort potensial i reiseplanleggeren.

– Det må det bli mye lettere å planlegge og booke en reise på Vestlandet. I tillegg må det bli lettere å finne frem til de grønne reiselivsproduktene, sier Siren Sundland, styreleder i Agenda Vestlandet og konserndirektør i Sparebanken Vest. Stiftelsen støtter prosjektet med i alt 6,6 millioner kroner.

– Vi ønsker å gjøre vårt til at reiselivet på Vestlandet kan gjenvinne rollen som vekstmotor i norsk reiseliv. Dette tiltaket vil være en kick-start for hele næringen, sier Sundland.

REISEFEST I VEST: Havfiske ved kysten av Fosnavåg Foto: Jonas Nordigårds
REISEFEST I VEST: Havfiske ved kysten av Fosnavåg Foto: Jonas Nordigårds

- Vet for lite om Vestlandet

Undersøkelser har avdekket at både norske og internasjonale gjester vet for lite og opplever at det kan være vanskelig å finne frem til opplevelsene på Vestlandet. Tilbakemeldingene fra norske sommerturister i fjor viser at kunnskapen om hva man kan gjøre i en ferie på Vestlandet kunne vært langt større.

Stein Ove Rolland Foto: Fjord Norge
Stein Ove Rolland Foto: Fjord Norge

– Etter koronapandemien tror vi at Vestlandet kommer til å oppleve at flere velger å reise rundt på egen hånd og at det vil komme flere tilreisende fra markeder som ligger tett på oss geografisk. Denne guiden skal være et godt verktøy for både norske og internasjonale gjester, sier Rolland i pressemeldingen.

Den nye digitale guiden, som skal lanseres trinnvis og være helt ferdig senhøsten 2021, tar mål av seg til å være den komplette reiseplanleggeren for Vestlandet. Den skal være en støtte for brukeren gjennom alle faser i kundereisen.

Reis rett vest

Fakta om Fjord Norge AS

Fjord Norge AS er salgs- og markedsføringsselskapet for de tre vestlandsfylkene.

Fjord Norge AS skal gjennom målrettet nasjonal og internasjonal markedsføring bidra til økt trafikk og sesongforlengelse og dermed tilrettelegge for bedret lønnsomhet i reiselivsbedrifter i regionen.

Fakta om Agenda Vestlandet

Agenda Vestlandet er en stiftelse opprettet av Sparebanken Vest for å være en drivkraft for det grønne skiftet på Vestlandet.

Stiftelsen disponerer et fond på 300 millioner kroner i allmennyttige midler, som kommer fra overskuddet til Sparebanken Vest.

Skal bidra til et bærekraftig reiseliv

Portalen skal også skape merverdi for reiselivsnæringen og den blir et viktig bidrag til utvikling av et mer bærekraftig reiseliv på Vestlandet.

– Reiselivet på Vestlandet har en ambisjon om å være enda mer bærekraftig. Bærekraft for vår del handler om flere ting. For det første handler det om å øke verdiskaping og arbeidsplasser for å opprettholde levende byer og bygder. Da trenger vi flere norske og internasjonale gjester hele året. Vi vil også tilby funksjoner i reiseplanleggeren som løfter frem miljøsertifiserte og grønne løsninger til forbrukerne, sier Rolland.

Det å vise besøkende før, og mens de er her, enda mer av det de kan gjøre og oppleve på Vestlandet gjør gjestene enda mer verdifulle. Målet er å få flere til å bli her lenger, bruke flere av tilbudene vi har og dermed legge igjen mer penger - før de reiser hjem igjen med en litt tynnere lommebok, men veldig rike på gode minner.

REISEFEST I VEST: Øyhopping i Fjordkysten Foto: hanrune.no

Vil reise seg etter koronapandemien

– Vi er svært glade for at Agenda Vestlandet ser verdien og potensialet i satsingen. Reiselivet er en viktig næring for Vestlandet. Den sysselsetter rundt 43 000 mennesker og bidro i 2019 med en verdiskaping på over 20 mrd. kroner.

Som en følge av koronapandemien står nå reiselivet i dyp krise. Det preger lokalsamfunnene på Vestlandet. Mer enn noen gang har regionen behov for støtte til å bygge marked og etterspørsel igjen. Den digitale reiseplanleggere blir en viktig del av arbeidet med å gjenreise reiselivsnæringen på Vestlandet, avslutter Rolland.

Se rapport fra fergebonanza mellom Fitjar og Bergen:

Personvernpolicy